Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Darius Plikynas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas fiziko inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1997
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla tarptautinės prekybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas daktaras 2003
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Banko lizingas (SEB) IS ir operacijų skyriaus viršininkas 1999-2002
VU Teorinės ekonomikos katedra Dėstytojas 1999-2002
Kazimiero Simonavičiaus universitetas Profesorius, mokslo ir plėtros centro vadovas, senatorius 2002-2016
Sothern New Hampshire universitetas (JAV) vyresnysis mokslo darbuotojas 2005-2006
Rensellaer Polytechnic Institute (JAV) Vyresnysis mokslo darbuotojas 2006-2006
VGTU prof. 2016--
VU Matematikos ir informatikos institutas Vyresnysis mokslo darbuotojas 2016-2018
VGTU vyriausiasis mokslo darbuotojas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Socialiniai mokslai Monografija: D. Plikynas and P. Daniušis. Kompiuterinio intelekto ir daugiaagentės sistemos socialinėje srityje: metodai, taikymai ir perspektyvos. Verslo ir vadybos akademija, 2010, pp. 395, ISBN 978-9955-528-18-0, UDK 004.8 Pl-66. http://monografija.vva.lt/ 2010
Socialiniai mokslai Mokslo knyga: D.Plikynas. Towards oscillations based social simulation paradigm: collection of working papers. Kazimieras Simonavičius University, ISBN 978-609-95241-8-4, 2013, pp.136. 2011
Socialiniai mokslai D. Plikynas, A. Raudys, S. Raudys. Agents based modelling of excitation propagation in the social medium groups. Journal of experimental and theoretical artificial intelligence, 2014. DOI:10.1080/0952813X.2014.954631 (ISI article) 2014
Socialiniai mokslai D. Plikynas, G. Bašinskas, A. Laukaitis. Social systems as coherent neurodynamic oscillations: conceptual and experimental framework. Connection Science, 2014, DOI:10.1080/09540091.2014.956293 (ISI article) 2014
Socialiniai mokslai A. Raudys, D. Plikynas, S. Masteika. Novel Automated Multi-Agent Investment System Based on Simulation of Self-Excitatory Oscillations. Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No 2 (32), pp. 42-59, 2014. (ISI article) 2014
Socialiniai mokslai D. Kezys, D. Plikynas. Prognostication of Human Brain EEG Signal Dynamics Using a Refined Coupled Oscillator Energy Exchange Model. NeuroQuantology, Vol. 12, No. 4, 2014. doi:10.14704/nq.2014.12.4.779 (ISI article) 2014
Socialiniai mokslai D.Plikynas, S. Masteika, G. Basinskas, D. Kezys, P. Kumar, A. Laukaitis. Social Systems in Terms of Coherent Individual Neurodynamics: Conceptual Premises and Experimental Scope. International Journal of General systems, Vol. 43, No. 5, pp. 434-469, 2014. DOI:10.1080/03081079.2014.888552 (ISI article) 2014
Socialiniai mokslai D. Plikynas. Oscillating agent model: Quantum approach. NeuroQuantology, 13(1), pp. 20-34, 2015. doi: 10.14704/nq.2015.13.1.796 (ISI article) 2015
Socialiniai mokslai Monografija: D. Plikynas. Oscillations based paradigm: from agents to social systems. Springer: Switzerland, ISBN 978-3-319-39039-0, 2016, pp. 325. DOI 10.1007/978-3-319-39040-6 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-04-25 D.Plikynas, S. Masteika, G. Basinskas, D. Kezys, P. Kumar. Group neurodynamics: conceptual and experimental framework. Proc. of the 4-th International Conference on Cognitive Neurodynamics - ICCN2013, 2013
2014-02-04 D. Plikynas, S. Masteika. Social modeling in the conceptual framework of synchronized neurodynamic oscillations. G. Meisewitz (Ed.): SCSM/HCII 2014, LNCS 8531, pp. 253-264. (ISI proc.)
2014-06-15 D. Plikynas, A. Raudys, Š. Raudys. Modeling of excitation propagation for social interactions. G. Meisewitz (Ed.):SCSM/HCII 2014, LNCS 8531, pp. 242-252. (ISI proc.)
2014-09-18 S. Raudys, Ai. Raudys, D. Plikynas. Multi-agent system based on oscillating agents for portfolio design. Proc. of 14th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014), Okinawa Institute of Science and Technology, November 27-29, 2014. (IEEE proc.)
2015-05-01 Plikynas, D., & Raudys, S. Towards Nonlocal Field-Like Social Interactions: Oscillating Agent Based Conceptual and Simulation Framework. In Agent-Based Simulation of Organizational Behavior: New Frontiers of Social Science Research. Springer book chapter (Ed. Secchi D. and Neumann M.), pp. 237–263, 2015
2015-08-06 D. Plikynas, S. Masteika, G. Basinskas, D. Kezys, K. Pravin. Group Neurodynamics: Conceptual and Experimental Framework, in: Advances in Cognitive Neurodynamics (IV). H. Liljenström (Editor). Springer, Dordrecht, p. 15-20, 2015. (book chapter)
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų B1 B2 B1
rusų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Produktų paskirstymo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Logistika gamyboje
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Southern New Hampshire University JAV JAV Fullbright grantas mokslinei stažuotei dirbtinio intelekto sistemų vystymo tematika. 2005-2006
Renselaer Polytechnic Institute USA Artificial intelligence research 2005-2006
Rensellaer Polytechnic Institute JAV JAV Fullbright grantas mokslinei stažuotei dirbtinio intelekto sistemų vystymo tematika. 2006-2006
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2009 Client UAB "Baltic Software Solutions" (currently UAB 'CID Baltic'); No INV2009-1. R&D project 'Computational intelligence based investment decision support system: survey of commercial and technological vitality (E-INVESTOR)'. Project funded by EU structural funds ('IdejaLt'). Project ID No. S-VP2-1.3-UM-01-K-01-065, implementation period 2008-2009
2008-2009 Client UAB "Baltic Software Solutions" (currently UAB 'CID Baltic'); No SEM2009-1. R&D project 'Innovative semantic information indexing and searching systems'. Project funded by EU structural funds ('IdejaLt'). Project ID No. S-VP2-1.3-UM-01-K-01-064, implementation period 2008-2009,
2008-2010 &D project 'Modeling of extended enterprise resource planning algorithm and implementation of developing enterprise management information system'. Project ID No. BPD2004-ERPF-3.1.7-06-06/0014. Project funded by EU structural funds.
2008-2010 Client CID GmbH (Gewerbepark Birkenhain 1, Freigericht, Germany). R&D project 'Semantic search processes and investment decision support systems', No. VA 104. Project funded by CID GmbH.
2011-2016 R&D project "CREATION OF OSCILLATIONS BASED PARADIGM FOR SIMULATION OF SOCIAL SYSTEMS BEHAVIOR". This research project is funded by the European Social Fund under the Global Grant measure (project No. VP1-3.1-SMM-07-K-01-137). ...for more details: http://osimas.ksu.lt
2017-2019 LMT mokslininkų grupių projektas "Kultūros procesų socialinio poveikio metrikos, konceptualaus bei imitacinio modelio kūrimas" Nr. P-MIP-17-368.
2018-2022 ES struktūrinių fondų (dotacijos) MTEP SMART projektas „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0060. Pagrindinis projekto tikslas - kompleksiškai ištirti inovatyvius papildančios tikrovės metodų, technologijų bei socialinės tinklaveikos paslaugų akliesiems ir silpnaregiams organizavimo sprendimus, sąlygojančius pažangaus regos prototipo realizaciją, skirtą padidinti jų mobilumą bei socialinę integraciją. Pagrindinis projekto uždavinys - sumanios specializacijos rėmuose įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, atliekant kompleksinius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus skirtus pritaikyti inovatyvius papildančios tikrovės metodinius ir technologinius sprendimus, kurie įgalintų (i) sukurti komercinimui skirtą virpesiniu pagrindu veikiantį taktilinį regos pakaitalo funkcinį prototipą ir (ii) ištirti akliesiems ir silpnaregiams skirto specializuoto socialinio komunikavimo tinklo bei paslaugų organizavimo galimybes.
Kita veikla
Hobiai: jnana bei hatha joga, bėgiojimas, sodybos puoslėjimas...