Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Šarūnas Skuodis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerija, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerija, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos daktaro laipsnis 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geotechnikos katedra Asistentas 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, Gruntų fizinių ir mechaninių savybių tyrimo laboratorija Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, Gruntų fizinių ir mechaninių savybių tyrimo laboratorija Vedėjas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, Lauko eksperimentinių tyrimų laboratorija Vedėjas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geotechnikos katedra Lektorius 2014-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras Koordinatorius 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Civilinės inžinerijos mokslo centras Direktorius 2015--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Geotechnikos katedra Docentas 2016-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra Docentas 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Skuodis Šarūnas, Tamošiūnas Tadas, Direct shear tests with evaluation of variable shearing area // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 5 (2014) p. 499-503 2014
02T Amšiejus Jonas, Dirgėlienė Neringa, Norkus Arnoldas, Skuodis Šarūnas, Comparison of sandy soil shear strength parameters obtained by various construction direct shear apparatuses // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014) p. 327-334 2014
02T Skuodis Šarūnas, Markauskas Darius, Norkus Arnoldas, Žaržojus Gintaras, Dirgėlienė Neringa, Testing and numerical simulation of Holocene marine sand uniaxial compression at Lithuanian coast // Baltica, Vilnius : Gamtos tyrimų centras. ISSN 0067-3064. Vol. 27, no. 1, (2014) p. 33-44 2014
02T Tamošiūnas, Tadas; Girkontas, Romas; Savickas, Andrius; Skuodis, Šarūnas; Mica, Lumir. Experimental investigation of clay-straw building finishing layer under different drying conditions. Engineering structures and technologies. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 2 (2016), p. 65-70. 2016
02T Skuodis, Šarūnas; Norkus, Arnoldas; Dirgėlienė, Neringa; Rimkus, Liudvikas. Determining characteristic sand shear parameters of strength via a direct shear test. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 2 (2016), p. 271-278. 2016
02T Skuodis Šarūnas; Karaman Ahmet Habib; Dirgėlienė Neringa. Comparison of one-step and step-wise compression tests. Geologija. Geografija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 2351-7549. T. 3, Nr. 1 (2017), p. 1-10. 2017
02T Chalmovský Juraj; Štefaňák Jan; Miča Lumír; Kala Zdenek; Skuodis Šarūnas; Norkus Arnoldas; Žilionienė Daiva. Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 145-153. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2016 Skuodis, Šarūnas. DEM simulation based on experimental testing. Modeling and Simulation in Engineering Sciences. InTechOpen, 2016. ISBN 9789535126089. Chapter 11, p. 245-264.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Skuodis Šarūnas, Norkus Arnoldas, Experimental and numerical (DEM and FEM) non-cohesive soil uniaxial compression // Proceedings of the 23rd European Young Geotechnical Engineers Conference, EYGEC 2014, Barcelona, 2-5 September 2014, Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2014 p. 15-18
2014-01-01 Skuodis Šarūnas, Norkus Arnoldas, Influence of test quantity on loose sand shearing strength parameters // Proceedings of the international conference „Innovative Materials, Structures and Technologies”, Riga, November 8, 2013, Riga : Riga Technical University, 2014 p. 170-175
2016-09-22 Skuodis, Šarūnas; Norkus, Arnoldas. Direct shear test: normal and tangential stresses evaluation according to constant and variable shearing area. 13th Baltic Sea region geotechnical conference. Historical experience and challenges of geotechnical problems in Baltic Sea region, 22-24 September 2016 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016.
2017-02-01 Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas; Grigusevičius Andrius. Experimental and numerical analysis of direct shear test. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 218-225.
2017-02-01 Medzvieckas Jurgis; Dirgėlienė Neringa; Skuodis Šarūnas. Stress-strain states differences in specimens during triaxial compression and direct shear tests. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 739-745.
2017-05-02 Skuodis Šarūnas; Kelevišius Kęstutis; Žaržojus Gintaras. Vibrations measurement of the funicular generated vibrations on Gediminas Hill north part slope. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8.
2018-05-18 Skuodis Šarūnas; Ng Pui Lam. Slope restoration and topographical monitoring for heritage preservation of Gediminas Hill and Castle Tower in Lithuania. Proceedings of the 38th Annual Seminar Geotechnical Division, The Hong Kong Institution of Engineers "Geotechnical engineering for infrastructure development", 18 May 2018, Hong Kong. Hong Kong: Geotechnical Division The Hong Kong Institution of Engineers, 2018, p. 121-133.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Geotechninių tyrimų analizė ir pagrindo vertinimas (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Gruntų mechanika
Pirmosios pakopos Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai
Pirmosios pakopos Gruntų mechanika inžinerinėje praktikoje
Pirmosios pakopos Pagrindai ir pamatai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Miuncheno technikos universitetas Vokietija eksperimentinių tyrimų įrangos, analogiškos įsigytai VGTU, įsisavinimas ir bandymų metodikos pritaikymas Geotechnikos studijų procesui 2013-2013
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2015 „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)“ (projekto numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001)
2017-2019 Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (Inospurtas). Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V842-01-0003
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Lietuvos Geotechnikos Draugijos narys
2014-2016 Vienas iš rengėjų parengusių STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.
2014-- Žurnalo „Journal of Geological Resource and Engineering“ recenzentas
Kita veikla
Nuo 2011m. įmonių konsultavimas MTEP ir naujų paslaugų kūrimo klausimais,
2016 metų LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojas biologijos, medicinos ir geomokslų srityje už darbą "Grunto savybių kaitos įvertinimas ir jos įtaka prognozuojant pagrindo elgseną".
Eksperto atestato Nr. 38503. Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos. Projekto dalys: projekto dalis: konstrukcijų (pagrindai ir pamatai). Statinio dalies ekspertizės darbo sritis: konstrukcijų (pagrindai ir pamatai).