Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Adas Meškėnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinierius magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
“Finnmap Consulting Oy“, Helsinkis Inžinierius 2009-2009
VGTU Tiltų ir Specialiųjų Statinių katedra Tyrėjas, lektorius 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Gribniak, Viktor; Kaklauskas, Gintaris; Juozapaitis, Algirdas; Kliukas, Romualdas; Meškėnas, Adas. Efficient technique for constitutive analysis of reinforced concrete flexural members // Inverse problems in science and engineering. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN: 1741-5977, eISSN: 1741-5985. 2017, Vol. 25, iss. 1, p. 27-40. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas, Gintaris; Bačinskas, Darius; Gribniak, Viktor; Jakubovskis, Ronaldas; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus; Meškėnas, Adas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms. Technika. ISSN 9786094573491, 300 p.
2012 Kaklauskas, Gintaris; Bačinskas, Darius; Gribniak, Viktor; Jakubovskis, Ronaldas; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus; Meškėnas, Adas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]. Technika. ISSN 9786094573484, 278 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Salys Donatas, Sokolov Aleksandr, Meškėnas Adas, Tension-stiffening model attributed to tensile reinforcement for concrete flexural members // Procedia Engineering, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1433-1438. [Duomenų bazės: Compendex, Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Meškėnas Adas, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Artūras, Kupliauskas Rimantas, Determination of the residual stress-crack opening relationship of SFRC flexural members // AIP Conference proceedings. 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 (ICNAAM-2013). Rhodes, Greece, 21–27 September 2013, Melville : AIP Publishing, 2013 p. 2151-2154. [Duomenų bazės: Science Direct, ISI Proceedings]
2013-01-01 Meškėnas Adas, Gelažius Vaidotas, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Rimkus Arvydas, A new technique for constitutive modeling of SFRC // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 762-766. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Meškėnas Adas, Gelažius Vaidotas, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Inverse analysis technique for determination of residual stress-crack opening relationship of SFRC // 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, 12-13 September, Prague, Czech Republic, 2013: proceedings, Prague : Czech Technical University in Prague, 2013 p. [1-6]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Dispersiškai armuoto betono tiltų konstrukcijos
Antrosios pakopos Netiesinė statinių analizė
Antrosios pakopos Dispersiškai armuoto betono statinių konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių kompiuterinis projektavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Prahos technikos universitetas Čekija Erasmus studijų mainai (5 mėnesiai). 2007-2008
Helsinkio Metropolijos aukštoji technikos mokykla Suomija Erasmus praktikos stažuotė (3 mėnesiai). 2009-2009
Prahos technikos universitetas Čekija Magistro studijų stažuotė pagal Švietimo mainų paramos fondo Valstybinių stipendijų programą (5 mėnesiai). 2011-2011
Leipcigo aukštoji mokykla Vokietija Seminaras "Dispersiškai armuoto betono tyrimai" (6 dienos). 2013-2013
Šefyldo universitetas Didžioji Britanija COST TU1207 grupės seminaras „Kompozitų taikymo statyboje naujos kartos projektavimo rekomendacijos“ (4 dienos). 2013-2013
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas“. Tyrėjas.
2013-2016 COST programos TU1207 veikla „Kompozitų taikymo statyboje naujos kartos projektavimo rekomendacijos“. Vykdytojas.
Kita veikla
Lietuvos mokslų akademijos (LMA) aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija.
Švietimo mainų paramos fondo (SMPF) kokybės konkurso apdovanojimas už individualią mobilumo veiklą.