Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Bronius Jonaitis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1973
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1985
Lietuvos mokslo taryba docentas 1991
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Asistentas 1973-1985
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra Vyr. dėstytojas 1985-1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 1991-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Profesorius 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2006-2010 Išbandyti skiedinio kontrolinius bandinius, nustatyti lengvojo injekcinio skiedinio gniuždomąjį stiprį ir tankį
2010-2011 Paruošti AB "Palemono keramika" gaminamų sieninių gaminių naudojimo rekomendacijas
2010-2011 Tvirtinimo detalių panaudojimo konstrukcijose metodikos nurodymai
2010-2010 Nustatyti HAUS blokelių nearmuotojo mūro gniuždomąjį stiprį (4 serijos)
2012-2013 Skylėtųjų keraminių apdailinių plytų mūro sąramos laikomosios galios ir įlinkių tyrimas
2013-2013 Pastato energijos sąnaudų mažinimo konstrukcinių sprendinių kūrimas
2014-2014 Surenkamų gelžbetoninių rygelių atraminės zonos su išpjova elgsenos analizė ir armavimo modelio sukūrimas
2014-2015 Sluoksniuotųjų išorinių sienų kabamojo apdailinio-apsauginio mūro sluoksnio tvirtinimo įtempių būvio analizė
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Zavalis Robertas, Jonaitis Bronius, Mūro gaminių ir gulsčiųjų siūlių įtempių deformacijų būvio ypatumų analizė // Statybinės konstrukcijos ir technologijos, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. Vol. 3, no. 3 (2011) p. 105-111 2011
02T Marčiukaitis Jonas Gediminas, Šalna Remigijus, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011) p. 137-145 2011
02T Marčiukaitis Jonas Gediminas, Šalna Remigijus, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 3 (2011) p. 193-200 2011
02T Zavalis Robertas, Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Numerical and experimental analysis of grouted hollow block masonry under compression // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013) p. 45-53 2013
02T, 08T Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Analysis of the mechanics of carbamide induced destruction of concrete and ceramic bricks // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 48 (2013) p. 917-924 2013
02T Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Kleiza Jonas, Šalna Remigijus, Determination of stiffness of the connections of composite steel and concrete bridge deck by the limit permissible deflections // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013) p. 1-9, 1a 2013
Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,12 2014
02T, 08T Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Zavalis Robertas, Skuturna Tomas, Šneideris Arnoldas, Flexural capacity and stiffness of monolithic biaxial hollow slabs // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 693-701 2014
02T, 08T, 09T Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jonaitis Bronius, Daugevičius Mykolas, The analysis of concreting process impacts on the behaviour of residual liners of cast-in-situ voided slabs // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 15, iss. 4 (2015) p. 997-1006 2015
02T Šlivinskas, Tomas; Jonaitis, Bronius; Drobiec, Łukasz. Assessment of bed joints behavior of calcium silicate brick masonry during execution. // Engineering structures and technologies. Vilnius; London: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 4 (2016), p. 143-149. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2000 Marčiukaitis, Gediminas; Jonaitis, Bronius; Papinigis, Vytautas; Valivonis, Juozas. Gelžbetoninių konstrukcijų apskaičiavimas pagal euronormas; (2000), [psl: 142], [Aut. lankų sk.: 10,143]
2008 Jonaitis, Bronius; Šneideris, Arnoldas. Monolitinio gelžbetonio plokščių praspaudžiamosios zonos armavimas; ISBN 9789955283140 (2008), [psl.: 79]; [Aut. lankų sk.: 5,643]
2008 Jonaitis, Bronius; Šneideris, Arnoldas. Monolitinio gelžbetonio balkono plokščių armavimas elementais su izoliuojančiu tarpu; ISBN 9789955283157 (2008). [psl.: 51]; [Aut. lankų sk.: 3,643]
2009 Jonaitis, Bronius; Papinigis, Vytautas; Popov, Vladimir; Šneideris, Arnoldas. Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / [elektroninis išteklius]; ISBN 9789955284536 (2009), [psl.: 160]; [Aut. lankų sk.: 4,530]
2012 Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Keraminių tuštymėtųjų blokų mūro sienų konstrukciniai sprendiniai; ISBN 9786094571930 (2012), [psl.: 82], [aut. lankų.: 3,00]
2012 Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Deformacinių ir garsą izoliuojančių sandūrų įrengimas; ISBN 9786094571909 (2012), [psl.: 60], [aut. lankų.: 2,21]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Papinigis Vytautas, Valivonis Juozas, Particularties of structural properties of masonry with hollow bloc units and their estimation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 [Aut. ind. 0,25]
2004-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Influence of vertical precompression force on strength of contact between concrete and external profiled reinforcement // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 565-569. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Protection of reinforced concrete and masonry distressed by carbamide from further destruction // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 560-564. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Concrete destruction by carbamide and protection // Durability and maintenance of concrete structures, Dubrovnik : SECON HDGK, 2004 p. 403-410
2004-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Protection of reinforced concrete and masonry distressed by carbamide from further destruction // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5
2004-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Influence of vertical precompression force on strength of contact between concrete and external profiled reinforcement // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5
2005-01-01 Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Influence of precompression force on strength and deformations of contact between concrete and external profiled reinforcement // Application of codes, design and Regulations: proceedings of international conference held at the university of Dundee, Scotland, UK: on 5-7 July 2005, London : Thomas Telford, 2005 p. 715-742
2005-01-01 Jonaitis Bronius, Papinigis Vytautas, Mechanical properties of concrete after long-term action of loads and fire temperatures // Application of Codes, Design and Regulations: proceedings of International Conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 5-7 July 2005, London : Thomas Telford, 2005 p. 395-402
2006-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Iš anksto įtempto gelžbetonio elementų be skersinio armavimo skaičiavimo saugos ribiniam būviui pagal STR ir EN analizė // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 75-84
2006-01-01 Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Mūro ir jo gaminių gniuždomojo stiprio nustatymo analizė // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 29-41
2007-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 821-825. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Analysis of shear behaviour of masonry with hollow calcium silicate blocks // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 619-624. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2007-01-01 Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Analysis of shear behaviour of masonry with hollow calcium silicate blocks // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6]
2008-01-01 Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Strength of shear section pre-tensioned concrete structures subjected to flexural moments // Role for concrete in global development: proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-9 July 2008, Dundee : IHS BRE Press, 2008 p. 705-714
2009-01-01 Bylinkina Marija, Šneideris Arnoldas, Jonaitis Bronius, Balkonų irengimo pastatuose su besijėmis perdangomis konstrukciniai sprendiniai // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 12-20
2010-01-01 Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Impact of moister-temperature actions on character of behaviour of external layers of layered walls with flexible ties // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 651-657
2010-01-01 Jonaitis Bronius, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Impact of moister-temperature actions on character of behaviour of external layers of layered walls with flexible ties // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 651-657
2013-01-01 Jonaitis Bronius, Zavalis Robertas, Experimental research of hollow concrete block masonry stress deformations // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 473-478. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2014-01-01 Zavalis Robertas, Jonaitis Bronius, Lourenço P.B., Analysis of bed joint influence on masonry modulus of elasticity // 9th IMC, International masonry conference, July 7, 8, 9 2014, Guimaraes, Portugal, Proceedings, Braga : University of Minho, 2014 p. [1-11]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B1 A1
lenkų C2 C2 C1
rusų C2 C2 C2
vokiečių B2 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Renovuojamų pastatų konstrukcijų energetinio efektyvumo didinimas
Pirmosios pakopos Mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas
Pirmosios pakopos Mūrinės ir kompleksinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Gelžbetoninių pastatų projektavimas ir skaitinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Aukštybiniai pastatai ir statiniai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kijevo inžinerinis statybos institutas Ukraina Gelžbetoninių konstrukcijų automatizuoto projektavimo sistemos 1985-1985
Silezijos politechnikos institutas Lenkija Gelžbetoninių konstrukcijų elgsenos analizė 1985-1986
Silezijos politechnikos institutas Lenkija Mūrinių konstrukcijų projektavimas pagal EC2 2002-2002
Veimaro architektūros ir statybos institutas Vokietija Sluoksniuotųjų konstrukcijų projektavimas 2004-2004
UAB „Projektų ekspertizė“ Lietuva Pastatų energinis vertinimas 2011-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK38 statybinės konstrukcijos pirmininkas