Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Plakys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1975
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2003
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 07T Kaklauskas Artūras, Rutė Jevgenija, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Daniūnas Alfonsas, Pruskus Valdas, Bivainis Juozas, Plakys Vytautas, Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50 p. 7-18. 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Gerdžiūnas Pranas; Plakys Vytautas. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Technika. ISSN 9986058600, 75 p :. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 5.00]
2005 Rimkevičienė, Zina Sofija; Uljanovienė Stasė Donata; Gerdžiūnas Pranas; Lemkė Vytautas; Plakys Vytautas. Mašinų braižyba. Technika. ISSN 9986058856, 225 p :. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 16.00]
2009 Gerdžiūnas Pranas; Plakys Vytautas; Grabys, Juozas. Inžinerinė kompiuterinė grafika. Technika. ISSN 9789955280668, 140 p :. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 10.00]
2009 Sūdžius, Vytautas Pranas; Plakys Vytautas. Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas. Technika. ISSN 9789955285038, 55 p.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 3.00]
2011 Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Plakys Vytautas; Sūdžius, Vytautas Pranas. Magistro mokslinis darbas: forma, struktūra ir procesas. Technika. ISSN 9789955288176, 98 p. :. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 4.00]'
2011 Rimkevičienė Zina Zofija; Gerdžiūnas Pranas; Lemkė Vytautas; Plakys, Vytautas; Vilkevič Violeta. Inžinerinė grafika mašinų gamyboje. Technika. ISSN 9786094570568, 192 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 14.00]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Gerdžiūnas Pranas, Kvietkauskas Rymantas, Plakys Vytautas, Engineering graphics in the technical university curriculum // Engineering graphics BALTGRAF-7, Vilnius : Technika, 2004 p. 141-144.
2005-01-01 Plakys Vytautas, Gerdžiūnas Pranas, Inžinerinės grafikos pakraipos magistrantūra antrojoje VGTU studijų pakopoje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kaunas : Technologija, 2005 p. 23-28.
2005-01-01 Plakys Vytautas, Čiupaila Lionginas, Patalpų parametrinės analizės modeliavimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kaunas : Technologija, 2005 p. 180-184.
2006-01-01 Gerdžiūnas Pranas, Plakys Vytautas, The second level study programme at the engineering graphics departament // Engineering graphics BALTGRAF-8: proceeding of the eighth international conference Tallinn, Estonia, June 8-9, 2006, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2006 p. 159-164.
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Vlasenko Andrej, Plakys Vytautas, Intelligent library and tutoring system for Brita in the PuBs project // Cooperative design, visualization, and engineering 4th international conference, CDVE 2007, Shanghai, China, September 16-20, 2007. Lecture Notes in Computer Science, Berlin : Springer. p. 157-166. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings];
2007-01-01 Plakys Vytautas, Gerdžiūnas Pranas, Matmenų rašymo aksonometrijoje ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2007 m. birželio 7 d, Kaunas : KTU, 2007 p. 54-58.
2008-01-01 Juodagalvienė Birutė, Plakys Vytautas, Vdovinskienė Sonata, Application of virtual communication environment in engineering graphics teaching // Proceedings of 10th seminar "Geometry and computer". Ustroń, 18th - 20th June 2008, Gliwice : Politechnika Śląska, 2008 p. 37-38.
2009-01-01 Juodagalvienė Birutė, Plakys Vytautas, Kursinio projekto "Statinių architektūra ir konstrukcijos" rengimo intelektiniai aspektai. Ašių ir sienų kūrimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d, Kaunas : Technologija, 2009 p. 114-119.
2009-01-01 Makutėnienė Daiva, Plakys Vytautas, Building materials recognition using neural networks // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 100-105.
2010-01-01 Gerdžiūnas Pranas, Plakys Vytautas, Fundamentinių mokslų studijų analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 52-58.
2012-01-01 Juodagalvienė Birutė, Plakys Vytautas, Inžinerinės grafikos darbai AutoCAD ar Revit sistema? // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kaunas : Akademija, 2012 p. 11-16.
2013-01-01 Plakys Vytautas, Zemkauskas Jonas, Inžinerinė grafika išmaniųjų technologijų šviesoje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d, Kaunas : Technologija, 2013 p. 17-23.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinė inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
AB "Puntukas" Lietuva naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; paskaitų konspekto parengimas 2009-2009