Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Matematinis modeliavimas - tai taikomosios matematikos dalis, skirta įvairių sričių uždavinių sprendimui naudojant virtualiojo ekperimento metodiką.
 
Šioje schemoje skaičiais pažymėti: 
  1 – realusis objektas, 
  2 – idealizuota schema, 
  3 – matematinis modelis, 
  4 – skaitinis modelis ir jį realizuojantys algoritmai, 
  5 – virtualusis objektas.
 
Šiuolaikinio matematinio modeliavimo metodologijos esmė yra tiriamo realaus objekto (proceso, reiškinio, sistemos) pakeitimas jo „atvaizdu“ – matematiniu modeliu, o vėliau – virtualiuoju objektu (matematinio modelio kompiuterine realizacija). Tokiu būdu žymi dalis realaus objekto savybių tyrimo atliekama eksperimentuojant su virtualiuoju objektu. Šis trečiasis pažinimo (progozavimo, projektavimo) metodas turi savyje daugelį gerų pirmųjų dviejų mokslinio tyrimo metodų – teorijos ir eksperimento savybių. Darbas ne su pačiu realiuoju objektu, o su jo modeliu leidžia be didelių išlaidų ir pakankamai greitai atlikti jo savybių ir elgesio tyrimą įvairiausiose įmanomose situacijose (teorijos privalumai). Tuo pat metu skaitiniai (kompiuteriniai, simuliaciniai, imitaciniai) eksperimentai su objektų modeliais leidžia remiantis šiuolaikinių skaitinių metodų ir informatikos techninių priemonių galia detaliai, giliai ir pakankamai pilnai ištirti objektus, ką ne visada leidžia grynai teoriniai metodai (eksperimento privalumai).
 • Pagrindiniai katedros tikslai yra du: ruošti matematikos profilio specialistus vykdant „Technomatematikos“ pagrindinių ir magistrantūros studijų programas ( žr. „Technomatematika“)  ir dėstyti bendruosius ir specialiuosius matematikos kursus kitų universiteto fakultetų įvairių specialybių studentams.
 • Matematinio modeliavimo katedros mokslinių tyrimų kryptys yra diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir sudėtingų technikos, technologinių uždavinių matematinis modeliavimas.
 
Katedra vykdo pagrindinių studijų programą  "Technomatematika"
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė CTBSTROKE 2003.01.01 2005.12.31 prof. habil. dr. Romanas Martavičius

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Energijos vartojimo optimizavimas popieriaus pramonėje OPTPAPER 2002.01.01 2005.12.31 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Hidrologinis ir aplinkos modeliavimas INTAS 2004.04.01 2007.04.01 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Elektros saugiklių ir laidų išdėstymo kabelių pluoštuose optimizavimas OPTCABLES 2006.01.01 2010.01.01 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti POWEROPT 2013.04.01 2015.04.01 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis
 1. 22th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2017 (MMA2017). May 30 - June 2 2017, Druskininkai, Lithuania, http://inga.vgtu.lt/~art/konf/about.php
 2. 21th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2016 (MMA2016). June 1-4, 2016, Tartu, Estonia, http://www.ut.ee/mma2016/index.php?akt=50
 3. 20th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2015 (MMA2015). May 26-29 2015, Sigulda, Latvia, http://www.lu.lv/mma2015/acceptedabstracts/
 4. 19th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2014 (MMA2014). June 26-29 2014,Vilnius, Lithuania, http://inga.vgtu.lt/~art/konf/abstracts.php
 5. 18th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2013 (MMA2013). May 27-30 2013,Tartu, Estonia, http://www.ut.ee/mma-amoe2013/
 6. 17th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2012 (MMA2012). June 6-9 2012,Tallinn, Estonia,http://www.ioc.ee/mma2012/ 
 7. 16th International Conference Mathematical Modelling and Analysis 2011 (MMA2011) May 25--28 2011, Sigulda, Latvia http://mma2011.lu.lv/ 
 8. 15th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2010“ (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania.
 9. 14th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2009“, May 27-30, 2009, Daugavpils, Latvia(http://www.de.dau.lv/mma2009/)
 10. 13th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2008“ and the Third International Conference „Approximation Methods and Orthogonal Expansions“, June 4-7, 2008, Tartu, Estonia (http://www.iam.ut.ee/mma-amoe2008/)
 11. International Networking for Young Scientists (INYS) „High Performance Scientific Computing“, February 5-8, 2008, Druskininkai, Lithuania (http://inga.vgtu.lt/~inga/inys2008) 
 12. 12th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2007“, May 30 - June 2, 2007, Trakai, Lithuania.
 13. International conference „Non-destructive testing and diagnostics“,Vilnius, May 26, 2006.
 14. 11th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2006“, May 18-21, 2006,Jurmala,Latvia.
 15. 10th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis 2005" & CMAM2, Trakai, birželio 1-5, 2005 m.
 16. 9th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, May 27-29, 2004,Jurmala,Latvia.
 17. 8th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, May 28-31, 2003, Trakai, Lithuania (http://www.vtu.lt/rc/mma2003/).
 18. 6th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, May 31-June, 2001, Vilnius, Lithuania.
 19. 4th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, June 3-4, 1999, Vilnius, Lithuania  (http://eta.ktl.mii.lt/mma99/).
 20. “Techninių sistemų diagnozavimas, neardomieji fizikiniai kokybės kontrolės ir skaitiniai metodai - 2004”  
 21. Lietuvos VII-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2004 m. balandžio 7 d.
 22. Lietuvos VI-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2003 m. balandžio 15 d.
Matematinio modeliavimo katedros seminaras „Skaičiavimo matematika ir matematinis modeliavimas“
Vadovas prof. R. Čiegis
Sekretorius A. Bugajev
Matematinio modeliavimo katedros seminaras pastoviai vyksta nuo 2001 metų rugsėjo mėnesio. Jis pratęsė 1990-2000 metais vykusio VGTU, MII ir VU skaičiavimo centro darbuotojų skaitinių metodų ir matematinio modeliavimo seminaro veiklą (seminaro vadovas - R. Čiegis). 
Seminare nagrinėjamos aktualios skaitinių metodų, matematinio modeliavimo, lygiagrečiųjų algoritmų, diferencialinių lygčių ir gretimos temos. 
Dalis seminarų buvo skirti pedagogikos klausimams, naujoms dėstymo metodikoms aptarti ir rengti naujus šiuolaikinius kursus, kuriuose greta tradicinio dėstymo panaudojami įvairūs programiniai paketai. 
Seminare pranešimus skaito svečiai iš užsienio šalių, daugelio Lietuvos mokslo institucijų ir universitetų mokslininkai bei doktorantai ir net gabūs studentai.
 
 2017 - 2018
 
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
 1 (251)
Valeriia Chemerys Dissertation and dynamic intraparticle model
2017-10-10
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Anastasija Antul
  • Kristina Jankauskaitė
  • Elena Kaniauskaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė