Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

2017–2018 m. m. studijų grafikas
 
Etapas
Terminas
Rudens semestras
2017-09-01–2018-02-04
Konsultacijų savaitė
2017-11-20–2017-11-26
Kalėdų atostogos
2017-12-24–2018-01-01
Žiemos sesija
2018-01-02–2018-01-28
Pakartotinis egzaminų laikymas
2018-01-29–2018-02-10
Egzaminų laikymas komisijoje
2018-02-12–2018-02-24
Žiemos atostogos
2018-01-29–2018-02-04
Pavasario semestras
2018-02-05–2018-08-31
Konsultacijų savaitė
2018-04-09–2018-04-15
Pavasario sesija
2018-05-28–2018-06-24
Pakartotinis egzaminų laikymas
2018-06-25–2018-06-30
Egzaminų laikymas komisijoje
2018-08-27–2018-08-30
Vasaros atostogos
2018-06-25–2018-08-31

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. B.Kryžienė, E.Kirjackis. Lauko teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 1996. 48 p.
 2. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1997. 276 p.
 3. J.Raulynaitis, J.Daunoravičius, V.Podvezko. Matematinės statistikos uždavinynas. Vilnius: Technika, 1997. 144 p.
 4. J.Raulynaitis, V.Podvezko, S.Vakrinienė, J.Daunoravičius. Matematinė statistika. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1997. 152 p.
 5. N.Kligienė. Įvadas į atsitiktinių sekų analizę. Vilnius: Technika. 1998. 140 p.
 6. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1998. 276 p.
 7. E.Kirijackis, B.Kryžienė. Lauko teorijos elementai. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1998. 76 p.
 8. L.Saulis, V.Stankevičienė. 1996-1997 metų matematikos testai stojantiems į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Vilnius: Technika. 1998. 12 p.
 9. R.Banys, B.Kryžienė. Elementary Linear Algebra with Analytic Geometry. Vilnius: Technika. 2000. 124 p.
 10. K.Kubilius, L.Saulis. Matematinės analizės uždavinynas. Vilnius: TEV. 2000. 144 p.
 11. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2001. 198 p.
 12. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2002. 200 p. II pataisytas leidimas.
 13. D.Krapavickaitė. Imčių metodai statistiniuose tyrimuose: Kompiuterinė programa APKLAUSA ir jos duomenis nagrinėjantys pratimai. Vilnius : Technika, 2002. 53 p. ISBN 9986-05-550-4.
 14. J.Raulynaitis, V.Podvezko, J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai. Tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika. 2003. 172 p.
 15. F.Mišeikis. Probability theory and mathematical statistics. Vilnius: Technika, 2003. 284 p.
 16. J.Sunklodas. Tikimybių teorijos kursas. Vilnius: Technika. 2003. 272 p.
 17. S.Vakrinienė. Operacijų tyrimas programine įranga SAS/OR. Vilnius: technika. 2003. 85 p.
 18. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas: vadovėlis technikos universitetų pagrindinėms studijoms. 3-iasis patais. leid.. Vilnius: Technika, 2004. 199 p.: iliustr. ISBN 9986-05-514-8.
 19. A.Žemaitis. Aukštosios matematikos pradmenys: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 183 p.: iliustr. ISBN 9986-05-776-0.
 20. J.Raulynaitis, O.Štikonienė, A.Štikonas, J.Daunoravičius, V. Podvezko. Matematika 3. Tikimybių teorija ir matematinė statistika: uždavinynas. Vilnius: Technika, 2004. 392 p. ISBN 9986-05-697-7.
 21. K.Kubilius,L.Saulis. Matematinės analizės praktikumas. I dalis. Vilnius: TEV, 2004. 135 p. ISBN 9955-491-78-7.
 22. J.Raulynaitis, V.Podvezko,J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai: tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika, 2004. 172 p.: iliustr. ISBN 9986-05-630-6.
 23. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinės algebros praktikumas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 80 p. ISBN 9986-05-729-9. Prieiga per internetą. URL: http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesins-algebros-praktikumas
 24. D.Bagdonienė. Šiuolaikinė matematika vadybininkui: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 59 p.: iliustr. ISBN 9986-05-714-0.
 25. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra. Uždavinių rinkinys. Vilnius: Technika. 2005. 100 p.
 26. R.Banys. Matematinės analizės kursas I dalis. Vilnius: Technika. 2005. 142 p.
 27. S.Čirba, B.Kryžienė. Probability Course. Exercise book. Vilnius: Technika. 2005. 125 p.
 28. D.Krapavickaitė, A.Plikusas. Imčių teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 2005, 312 p.
 29. R.Banys. Matematinės analizės kursas II dalis. Vilnius: Technika. 2009. 132 p.
 30. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra: aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika. 2009. 120 p.http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesin-ir-vektorin-algebra
 31. Eduardas Vakrina, Milda Kubilienė. Neapibrėžtinis, apibrėžtinis integralai ir jų taikymai inžinerijoje. Aiškinamasis uždavinynas. ISBN: 978-9955-28-572-4. VGTU leidykla TECHNIKA. 2010. http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/neapibrtinis-apibrtinis-integralai-ir-j-taikymai-ininerijoje
 32. R.ČiupailaM.Sapagovas. Matricinis skaičiavimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 108 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/1912.html?Itemid=17
 33. A.Astrauskas. Tikimybių teorijos kursas: mokomoji knyga. Elektroninis leidinys.  Vilnius: Technika. 2011. 244 p.  http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2141.html?Itemid=17
 34. J.Sunklodas. Konvergavimo greitis centrinėje ribinėje teoremoje. Vadovėlis. Vilnius: Technika. 2011. 148 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2130.html?Itemid=17
 35. Krapavickaitė, Danutė. 2012.  Statistinės analizės sistemos SAS pagrindai / [elektroninis išteklius] Danutė Krapavickaitė. Vilnius : Technika, 2012. 218 p. ISBN 9786094571350. Prieiga per internetą: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/statistins-analizs-sistemos-sas-pagrindai.
 36. Krapavickaitė, Danutė. 2017.  R programa ir jos taikymas imčių tyrimams. Vilnius : Technika, 2017. 120 p. ISBN 9786094760150. Prieiga per internetą: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/r-programa-ir-jos-taikymas-imciu-tyrimams
  • Puslapio administratoriai:
  • Edita Dombrovskienė
  • Monika Lapėnaitė Gedvilė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė