Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Svetlanos Danilenko egzaminų perlaikymas NTVf-16, ECi-16, VVi-16 grupėms:
​2017-06-29    19:00   SRL-I 404a
arba
2017-06-30    12:00   SRK-I 208
Daliaus Pumpučio "Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos" egzamino perlaikymas:
2017-06-27  10:20  SRK-I 713
arba
2017-06-28  10:20 SRK-I 713
Jolitos Norkūnienės egzaminų perlaikymas:
2017-06-26 16:00  SRL-I 404a
arba
2017-06-27 16:00  SRL-I 404a
Danutės Krapavickaitės egzaminų perlaikymas:
2017-06-29    9:00   TR 401
arba
2017-06-30    9:00   TR 401
Vilmos Nekrašaitės-Liegės egzaminų perlaikymas:
2017-06-27    12:10    SRL-I 506
arba
2017-06-28    12:10   SRL-I 506
Eduardo Ivonio egzaminų perlaikymas:
2017-06-27    10:00    TR 402a
arba
2017-06-29    10:00    TR 402a
Tomo Rekašiaus egzamino perlaikymas DMfm-16 grupei:
2017-06-26    16:00    SRL-I 424a
arba
2017-06-28    16:00    SRL-I 424a
Nomedos Bratčikovienės egzaminų perlaikymas:
2017-06-29    11:00    SRL-I 501
arba
2017-06-30    11:00    SRL-I 501
Arūno Grigelionio "Matematika 2" egzamino perlaikymas MKDf 16/1,2,3,4,5 grupėms:
2017-06-26    10:00    SRK-II 203
arba
2017-06-28    10:00    SRK-II 203
Aurelijos Kasparavičiūtės egzaminų perlaikymas:
2017-06-26      10:20      SRL-I 424
arba
2017-06-30      11:00       SRL-I 501
Egzaminų laikymas komisijoje:
 
2017 rugpjūčio 29              11:00           SRA-II 09
arba
2017 rugpjūčio 31              11:00           SRA-II 09
 
 
į egzaminą registruotis nereikia
 
atvykstama su dekanato leidimu

2017 m. birželio 12 d. L427 magistrantų baigiamojo darbo gynimas komisijose

I komisija   (I posėdis   2017-06-12   900 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Valentinas Podvezko, Matematinės statistikos katedros profesorius;
dr. Rūta Simanavičienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Nomeda Bratčikovienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Marijus Radavičius, VU Matematikos ir informatikos instituto Tikimybių teorijos ir statistikos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.
 
 1. Gabija Balvočiūtė                                          dr. Nomeda Bratčikovienė
 2. Jovita Cibulskaitė                                           doc. dr. Rūta Simanavičienė
 3. Julija Gromova                                               prof. dr. Valentinas Podvezko
 4. Raminta Pažėraitė                                         doc. dr. Rūta Simanavičienė
 5. Vladislav Prišmont                                         dr. Nomeda Bratčikovienė
II komisija   (II posėdis   2017-06-12   1200 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Arūnas Grigelionis, Matematinės statistikos katedros lektorius;
dr. Jolita Norkūnienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Marijus Radavičius, VU Matematikos ir informatikos instituto Tikimybių teorijos ir statistikos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.
 
 1. Paulina Jasiūnaitė                                           doc. dr. Marijus Radavičius
 2. Svetlana Kulagina                                          dr. Arūnas Grigelionis
 3. Indrė Laveckytė                                             doc. dr. Danutė Krapavickaitė
 4. Ivona Žukovska                                             dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė
Baigiamųjų darbų gynimas komisijoje - birželio 12 d. 9:00 ir 12:00 L427.
 
Baigiamąjame darbe turi būti:
(Darbas įrišamas spirale)
 1. Baigiamojo darbo viršelis
Taikomosios statistikos studijų programa, valstybinis kodas 621G31001
Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacija
Statistikos studijų kryptis
 1. Baigiamojo darbo antras antraštinis lapas (vadovo ir lietuvių k. konsultantės  dr. Vaidos Buivydienės parašas)
 2. Baigiamojo darbo užduotis (vadovo ir studento parašas)
Užduoties pildymo data ~2015-11-11
BD tema patvirtinta 2017 m. balandžio mėn. 21 d. dekano potvarkiu Nr. 180 fm
BD užbaigimo terminas 2017 m. birželio 1 d.
 1. Pažyma apie baigiamąjį darbą (vadovo atsiliepimas ir parašas)
 2. Anotacija lietuvių kalba (studento parašas prie pavardės)
(studentai patys įveda į universiteto informacinę sistemą)
(1 vnt. segamas į BD, 1 vnt. atnešamas į katedrą)
 1. Anotacija anglų kalba (studento parašas prie pavardės)
(studentai patys įveda į universiteto informacinę sistemą)
(1 vnt. segamas į BD, 1 vnt. atnešamas į katedrą)
 1. Turinys
 2. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas
 3. Įvadas
 4. Tekstas
 5. Išvados
 6. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
 7. Priedai
Iki birželio 6 d.  baigiamųjų darbų elektroninės versijos turi būti keliamos į informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką.
Galima įkelti BD failiuką iki  100 MB dydžio.
Keliami ir skenuoti lapai su vadovo, lietuvių k. konsultantės ir studento parašu (vedėjo parašo nereikia).
Keliama ir SĄŽININGUMO  DEKLARACIJA, jei nebuvo užpildyta priėmimo komisijoje.
Šiemet BD nebeturi būti pateikiamos kompaktinėse plokštelėse.
Vadovas „Mano VGTU“ aplinkoje patikrina ir patvirtina, kad darbas PRIIMTAS.
Katedra gauna PRIIMTŲ  baigiamųjų darbų sąrašą ir paskelbia recenzentų sąrašą, bei BD perdavimo variantus recenzentams.
Recenzijas pateikia recenzentai, į BD segti nereikia.
 
Katedrai L425 birželio 8-9 d. iki 15:00 pristatomas popierinis BD variantas su lietuvių kalbos konsultantės ir vadovo parašu.

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. B.Kryžienė, E.Kirjackis. Lauko teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 1996. 48 p.
 2. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1997. 276 p.
 3. J.Raulynaitis, J.Daunoravičius, V.Podvezko. Matematinės statistikos uždavinynas. Vilnius: Technika, 1997. 144 p.
 4. J.Raulynaitis, V.Podvezko, S.Vakrinienė, J.Daunoravičius. Matematinė statistika. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1997. 152 p.
 5. N.Kligienė. Įvadas į atsitiktinių sekų analizę. Vilnius: Technika. 1998. 140 p.
 6. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1998. 276 p.
 7. E.Kirijackis, B.Kryžienė. Lauko teorijos elementai. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1998. 76 p.
 8. L.Saulis, V.Stankevičienė. 1996-1997 metų matematikos testai stojantiems į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Vilnius: Technika. 1998. 12 p.
 9. R.Banys, B.Kryžienė. Elementary Linear Algebra with Analytic Geometry. Vilnius: Technika. 2000. 124 p.
 10. K.Kubilius, L.Saulis. Matematinės analizės uždavinynas. Vilnius: TEV. 2000. 144 p.
 11. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2001. 198 p.
 12. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2002. 200 p. II pataisytas leidimas.
 13. D.Krapavickaitė. Imčių metodai statistiniuose tyrimuose: Kompiuterinė programa APKLAUSA ir jos duomenis nagrinėjantys pratimai. Vilnius : Technika, 2002. 53 p. ISBN 9986-05-550-4.
 14. J.Raulynaitis, V.Podvezko, J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai. Tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika. 2003. 172 p.
 15. F.Mišeikis. Probability theory and mathematical statistics. Vilnius: Technika, 2003. 284 p.
 16. J.Sunklodas. Tikimybių teorijos kursas. Vilnius: Technika. 2003. 272 p.
 17. S.Vakrinienė. Operacijų tyrimas programine įranga SAS/OR. Vilnius: technika. 2003. 85 p.
 18. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas: vadovėlis technikos universitetų pagrindinėms studijoms. 3-iasis patais. leid.. Vilnius: Technika, 2004. 199 p.: iliustr. ISBN 9986-05-514-8.
 19. A.Žemaitis. Aukštosios matematikos pradmenys: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 183 p.: iliustr. ISBN 9986-05-776-0.
 20. J.Raulynaitis, O.Štikonienė, A.Štikonas, J.Daunoravičius, V. Podvezko. Matematika 3. Tikimybių teorija ir matematinė statistika: uždavinynas. Vilnius: Technika, 2004. 392 p. ISBN 9986-05-697-7.
 21. K.Kubilius,L.Saulis. Matematinės analizės praktikumas. I dalis. Vilnius: TEV, 2004. 135 p. ISBN 9955-491-78-7.
 22. J.Raulynaitis, V.Podvezko,J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai: tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika, 2004. 172 p.: iliustr. ISBN 9986-05-630-6.
 23. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinės algebros praktikumas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 80 p. ISBN 9986-05-729-9. Prieiga per internetą. URL: http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesins-algebros-praktikumas
 24. D.Bagdonienė. Šiuolaikinė matematika vadybininkui: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 59 p.: iliustr. ISBN 9986-05-714-0.
 25. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra. Uždavinių rinkinys. Vilnius: Technika. 2005. 100 p.
 26. R.Banys. Matematinės analizės kursas I dalis. Vilnius: Technika. 2005. 142 p.
 27. S.Čirba, B.Kryžienė. Probability Course. Exercise book. Vilnius: Technika. 2005. 125 p.
 28. D.Krapavickaitė, A.Plikusas. Imčių teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 2005, 312 p.
 29. R.Banys. Matematinės analizės kursas II dalis. Vilnius: Technika. 2009. 132 p.
 30. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra: aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika. 2009. 120 p.http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesin-ir-vektorin-algebra
 31. Eduardas Vakrina, Milda Kubilienė. Neapibrėžtinis, apibrėžtinis integralai ir jų taikymai inžinerijoje. Aiškinamasis uždavinynas. ISBN: 978-9955-28-572-4. VGTU leidykla TECHNIKA. 2010. http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/neapibrtinis-apibrtinis-integralai-ir-j-taikymai-ininerijoje
 32. R.ČiupailaM.Sapagovas. Matricinis skaičiavimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 108 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/1912.html?Itemid=17
 33. A.Astrauskas. Tikimybių teorijos kursas: mokomoji knyga. Elektroninis leidinys.  Vilnius: Technika. 2011. 244 p.  http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2141.html?Itemid=17
 34. J.Sunklodas. Konvergavimo greitis centrinėje ribinėje teoremoje. Vadovėlis. Vilnius: Technika. 2011. 148 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2130.html?Itemid=17
 35. Krapavickaitė, Danutė. 2012.  Statistinės analizės sistemos SAS pagrindai / [elektroninis išteklius] Danutė Krapavickaitė. Vilnius : Technika, 2012. 218 p. ISBN 9786094571350. Prieiga per internetą: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/statistins-analizs-sistemos-sas-pagrindai.
  • Puslapio administratoriai:
  • Edita Dombrovskienė
  • Monika Lapėnaitė Gedvilė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė