Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Pirmosios pakopos studijos

Nuo 2013/2014 m. m. katedroje pradėjo veikti pirmos pakopos studijų programa Mechatronika ir robotika - tai specifinė kūrybinė specialybė. Kiekvienas sprendimas čia reikalauja ir sumanumo, ir žinių, ir net techninės intuicijos. Mechatronika jungia mechaniką, elektroniką ir informatiką. Mechatroninės sistemos plačiai paplitusios įvairiose gyvenimo srityse – jiems priskiriami ne tik šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, bet ir tokie buities prietaisai kaip dulkių siurbliai, skalbimo mašinos ir pan. Robotika – tai konkrečių mechatronikos sprendimų taikymo sritis.
 
Mechatronikos ir robotikos studijos yra trijų rūšių: nuolatinės, išlyginamosios ir papildomos.
 
Studijų programos tikslas – parengti universalius plataus profilio specialistus, gebėsiančius dirbti technologinį, organizacinį, konstravimo ir mechatroninių bei robotinių sistemų eksploatacijos priežiūros inžinerinį bei ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse, kuriose reikia šiuolaikinių integruotų inžinerijos žinių. Įgytos mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų bei robotų valdymo sistemų teorinės žinios, mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo metodų supratimas, gebėjimas atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, formuluoti ir spręsti mechatronikos ir robotikos praktinius uždavinius, projektuoti ir tirti mechatronines ir robotines sistemas, kurti mechatroninių ir robotinių gaminių gamybos technologijas leistų sėkmingai specializuotis ir prisitaikyti ne tik gamybos inžinerijos, bet ir kitose pramonės šakose, transporto, energetikos, statybos, informacinių technologijų bei telekomunikacijų įmonėse ar kultūros įstaigose.
Karjeros galimybės: studijų programa – nauja. Absolventai galėtų dirbti Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA įmonėse, kurios yra mechatroninių ir robotinių įtaisų gamintojos ir platintojos. Bendradarbiaujama su UAB „Arginta“, UAB „Traidenis“, UAB „Precizika Metrology“, UAB „Loro“, UAB „Vilniaus baldai“, UAB ,,Intersurgical“ ir daugeliu kitų Lietuvos gamybos įmonių. Šiuo metu šių įmonių plėtrai trūksta daugiau kaip 100  mechatronikos ir robotikos inžinerijos specialistų. Planuojama, kad panaši situacija darbo rinkoje išliks ir ateityje.

Antrosios pakopos studijos

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio Mechatronikos ir robotikos katedra vykdo antrosios pakopos studijas:
Studijų programoje "Mechatroninės sistemos" studijos vykdomos lietuvių kalba. Tai dviejų metų nuolatinės studijų formos studijos, kurias baigus suteikiamas Mechatronikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų programa "Mechatronika" - tai jungtinė studijų programa, kurioje studijos vykdomos anglų kalba. Tai dviejų metų nuolatinės studijų formos studijos. Pirmaisiais metais studijos vykdomos Vilniaus Gedimino technikos universitete, o antraisiais Braunšveigo technikos universitete. Baigus šias studijas suteikiamas Mechatronikos magistro kvalifikacinis laipsnis (išduodamas jungtinių magistro studijų diplomas). 
 
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali dirbti praktinį ar mokslinį tiriamąjį darbą. Praktikoje gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas (valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas. Gali tęsti studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
MEMRB13713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMRB13713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
MEMRB13713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
MEMRB13814 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 F
MEMRB13814 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 H
MEMRB13814 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 I
MEMRB13815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 F
MEMRB13815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 H
MEMRB13815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 10 10 I
MEMRB13301 CAD/CAM 5 5 F
MEMRB13301 CAD/CAM 5 5 I
MEMRB13609 CAD/CAM/CAE 5 5 F
MEMRB13609 CAD/CAM/CAE 5 5 H
MEMRB13609 CAD/CAM/CAE 5 5 I
MEMRB13701 CAD/CAM/CAE 3 3 F
MEMRB13701 CAD/CAM/CAE 3 3 I
MEMRB14101 CAD/CAM/CAE 3 3 I
MEMRB14302 Įvadas į mechatroniką ir robotiką 3 3 F
MEMRB14302 Įvadas į mechatroniką ir robotiką 3 3 I
MEMRB13501 Mechatronikos elementai 4 4 F
MEMRB13501 Mechatronikos elementai 4 4 I
MEMRB13703 Mechatroninės sistemos 1 5 5 F
MEMRB13703 Mechatroninės sistemos 1 5 5 I
MEMRB13734 Mechatroninės sistemos 1 7 7 I
MEMRB13734 Mechatroninės sistemos 1 7 7 F
MEMRB13835 Mechatroninės sistemos 2 4 4 F
MEMRB13835 Mechatroninės sistemos 2 4 4 I
MEMRB14801 Mechatroninių ir CAD/CAM sistemų projektavimas. Kompleksinis projektas 5 5 F
MEMRB14801 Mechatroninių ir CAD/CAM sistemų projektavimas. Kompleksinis projektas 5 5 I
MEMRB14601 Mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimas 7 7 F
MEMRB14601 Mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimas 7 7 I
MEMRB13633 Nanomechanika 3 3 F
MEMRB13201 Pažintinė praktika 3 3 F
MEMRB13402 Profesinė praktika 1 6 6 F
MEMRB13612 Profesinė praktika 2 6 6 F
MEMRB13612 Profesinė praktika 2 6 6 H
MEMRB14603 Robotika 1 7 7 F
MEMRB14603 Robotika 1 7 7 I
MEMRB13704 Robotika 2 5 5 F
MEMRB13704 Robotika 2 5 5 I
MEMRB13801 Robotinės technologijos 6 6 F
MEMRB13801 Robotinės technologijos 6 6 I
MEMRB13702 Robototechnika 8 8 F
MEMRB13702 Robototechnika 8 8 H
MEMRB13606 Techninių sistemų ir procesų automatizavimas 5 5 F
MEMRB13606 Techninių sistemų ir procesų automatizavimas 5 5 H
MEMRB13606 Techninių sistemų ir procesų automatizavimas 5 5 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
MEMRM13207 Adaptyviosios sistemos technikoje 6 6 F
MEMRM14203 Diagnostika mechatronikoje 6 6 F
MEMRM14102 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 10 10 F
MEMRM14105 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 6 6 F
MEMRM14202 Išmaniosios medžiagos mechatronikoje 6 6 F
MEMRM14204 Jutikliai mechatronikoje 6 6 F
MEMRM14103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMRM14201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
MEMRM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
MEMRM13206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
MEMRM13313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
MEMRM13414 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
MEMRM14101 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika 10 10 F
MEMRM14104 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika 9 9 F
MEMRM13204 Mechatroninių sistemų elektronika 9 9 F
MEMRM13205 Mechatroninių sistemų mechanika 6 6 F
MEMRM13325 Mechatroninių sistemų mechanika 6 6 F
MEMRM13310 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9 9 F
MEMRM14205 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9 9 F
MEMRM13311 Mechatroninių sistemų valdymas 6 6 F
MEMRM13311 Mechatroninių sistemų valdymas 6 6 I
MEMRM14206 Mechatroninių sistemų valdymas 6 6 F
MEMRM14206 Mechatroninių sistemų valdymas 6 6 I
MEMRM13101 Patikimumo teorija 6 6 F

Elektrinis automobilis "SMART"

ELEKTRINIS AUTOMOBILIS "SMART"

Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektrinis automobilis Smart – Mechatronikos ir robotikos katedros Mechanikos inžinerijos studijų programos Mechatronikos specializacijos pirmosios ir antrosios pakopos studentų kūrinys. Studentų dalykinių žinių panaudojimas ir novatoriškų minčių įdiegimas leido atlikti realų inžinerinį darbą. Viso šio projekto pradžia – gabių ir talentingų studentų sumanymas įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje modernizuojant standartinę transporto priemonęSmart.Pasirinkta modernizuoti maža miesto transporto priemonė Smart Fortwo. Šią transporto priemonę Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakultetui padovanojo privatus asmuo Jonas Jurjonas.
Modernizuojant Smart neapseita be geranoriškų ir draugiškų Mechanikos inžinerijos bei Suvirinimo ir medžiagotyros katedros mokomosios laboratorijos darbuotojų. Padedant minėtų laboratorijų vedėjams ir meistrams, buvo pagamintos reikalingos elektrinio automobilio Smart detalės.
Atlikto kūrybinio darbo eiga: automobilio gavimas, atskirų automobilio mazgų demontavimas, naujų mazgų ir detalių projektavimas, reikiamų elementų pirkimas, reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba, elektrinio automobilio surinkimas, mechatroninės sistemos montavimas ir derinimas, elektrinio automobilio bandymas.
 
Modernizuojant Smart automobilį ypatingai daug darbų atliko studentai:
Valdas Kulikajevas suprojektavo elektrinio automobilio galinę važiuoklę,
Gintaras Panavas suprojektavo elektrinio automobilio stabdžių vakuuminį siurblį,
Edmundas Reičiūnas suprojektavo elektrinio automobilio galinių stabdžių junginį,
Zhanyu Cui suprojektavo elektrinio automobilio transmisiją,
Vytautas Giedraitis sukūrė elektrinio automobilio mechatroninio durų atidarymo mechanizmą,
Aleksandr Lebedev šiam elektriniam automobiliui suprojektavo KERS sistemą.
 
Tik šių darbščių ir kūrybiškų studentų dėka realus automobilių pramonės gaminys buvo perdarytas į alternatyvųjį kurą naudojančią ir mažai aplinką teršiančią transporto priemonę – elektrinį automobilį.
Būtina paminėti, kad šis kūrybinis procesas dar tęsiasi: teks modernizuoti elektrinio automobilio ABS sistemą, suprojektuoti ir įrengti stovėjimo stabdį. Teks įrengti vakuuminį siurblį stabdžių stiprintuvui, perprogramuoti pagrindinį transporto priemonės kompiuterį. Šiuo metu darbščiųjų studentų komandą papildė Mechatronikos specializacijos pirmojo kurso magistrantas Ernas Toptygov. Jis pradėjo projektuoti ir ruošiasi įrengti elektros variklių valdymo sistemą posūkyje. Laukia ir kiti įdomūs bei kūrybinės minties reikalaujantys darbai. O po to – Smart elektrinio automobilio ekspertizė, techninė apžiūra ir į kelionę...

Robotai

 • Šešiakojis dvidešimt vieno laisvės laipsnio autonominis robotas (Mindaugas Rimidis) skirtas smulkioms mechaninio apdirbimo operacijoms (šiuo atveju - gręžimo operacijoms). Šis robotas turi du infraraudonųjų spindulių jutiklius ir vieną optinį atstumo jutiklį. Robote panaudotas CM-510 kontroleris, ATmega šeimos procesorius, o taip pat DYNAMIXEL servo mechanizmai.
 • Autonominis logistinius sandėlius aptarnaujančio roboto prototipas (Andrius Dzedzickis). Tai nedidelis, kliūtis apvažiuojantis autonominis robotas, valdomas programuojamo Arduino kontrolerio. Robotas atlieka atstumo matavimus iki artimiausių objektų ir pradeda judėti į tą pusę, kur yra daugiausiai laisvos vietos. Suveikus tam tikrai, iš anksto nustatytai jutiklių kombinacijai, robotas gali imituoti krovinio paėmimą ir nuvežimą į kitą vietą. Kliūčių aptikimui robotas naudoja 5 optinius ir 2 ultragarsinius jutiklius. Prototipas gali būti naudojamas valdymo algoritmų bandymams, jutiklių savybių bei optimalaus jų išdėstymo tyrimams.
 • Povandeninių objektų rinkimo ir iškėlimo mechatroninis įrenginys (Mindaugas Milevičius). Šio įrenginio paskirtis - rinkti nuo jūros dugno vamzdžius ar kitokius daiktus, kurie teršia jūrą. Taip pat, įrenginį galima panaudoti giliųjų vandenų tyrimuose.
 • Robotas-humanoidas (Mindaugas Lučiūnas, Gediminas Liška, Vladislav Rusin). Studentų sukurtas robotas yra skirtas mokymuisi ir tobulėjimui robototechninių sistemų valdymo ir programavimo srityje.
 

Bakalauro baigiamasis darbas

 • Brėžinio, teksto, žymens ir pagrindinio užrašo išdėstymas brėžinio lape
 
 
 
 • Pagrindinė įrašų lentelė, braižoma kiekvieno dokumento lapo apatiniame dešiniajame kampe, – šio dokumento pagrindinis atpažinimo simbolis. 
Užbaigtas bakalauro baigiamasis darbas (su visais reikalingais parašais analitinėje ir grafinėje dalyse) turi būti susegtas į segtuvą ir priduotas į katedrą. Taip pat bakalauro baigiamasis darbas (su visais reikalingais parašais analitinėje ir grafinėje dalyse) turi būti įkeltas į sistemą mano.vgtu.lt
 
 • Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai / Pranas Gerdžiūnas, Vytautas Plakys; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. --  3-oji kartotinė laida. --  Vilnius: Technika, 2007. --  75 p. : iliustr. --  Bibliogr.: p. 75 p. -- ISBN  9789986058601.

Magistro baigiamasis darbas

Rekomenduojama literatūra rengiant baigiamąjį darbą:
 • Magistro mokslinis darbas: forma, struktūra ir procesas: mokomoji knyga / Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytautas Plakys, Vytautas Sūdžius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2011. 98 p. : iliustr. ISBN  9789955288176.
 • Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai / Pranas Gerdžiūnas, Vytautas Plakys; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. --  3-oji kartotinė laida. --  Vilnius: Technika, 2007. --  75 p. : iliustr. --  Bibliogr.: p. 75 p. -- ISBN  9789986058601.

Projektai

Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075
 
Projekto trukmė: 2012-11-29  -  2015-09-01
 
Bendra projekto vertė: 2 356 908 Lt
Projekto tikslas - užtikrinti aukščiausios kvalifikacijos mechatronikos specialistų rengimą parengiant ir įgyvendinant II pakopos jungtinę studijų programą "Mechatronika". Projekto reikalingumas ir aktualumas grindžiamas aukštos kvalifikacijos mechatronikos specialistų poreikiu Lietuvos ir kitų Europos valstybių darbo rinkoje. Pagal projektą parengta studijų programa numato rengti specialistus anglų kalba, todėl joje gali mokytis studentai iš visų Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių. Projekto įgyvendinimas leistų sukurti kokybiškai naują studijų programą. Projekto lėšomis įsigyta nauja laboratorinė įranga užtikrintų aukštos kvalifikacijos darbo rinkoje trūkstamų specialistų parengimą. Įsigyta nauja pasaulinio lygio mokomoji ir metodinė literatūra leistų užtikrinti kokybiškas studijas, supažindinant studentus su naujausiais pasaulinio lygio mechatronikos pasiekimais. Projekto lėšomis įsigyta programinė įranga leistų pilnai pasirengti praktiniam darbui. Projekto suteikiama dėstytojų mobilumo ir studentų tarptautinių studijų galimybė užtikrintų kokybinį studijų lygmenį - išklausę aukštos kvalifikacijos dėstytojų paskaitas ir praktinius įgūdžius įgiję pasaulinio lygio laboratorijose, magistrai kokybiškai ir inovatyviai spręstų nestandartines problemas, įgytų tarptautinio komandinio darbo įgūdžius. Studijų programą baigę absolventai dirbs aukštųjų technologijų srityse, numatytose nacionalinėje vystymosi strategijoje ir Europos Tarybos patvirtintose prioritetinėse ūkio vystymosi kryptyse. Parengta ir įgyvendinta jungtinė studijų programa būtų sėkmingai vykdoma pasibaigus projektui. Informacija apie šią programa būtų platinama tarptautiniu lygiu.

Mechatronikos studijų programa

Studentams surengtas II-asis informacinis seminaras
 
Vilniaus Gedinimino technikos universitete (VGTU) nuo 2013 metų rugsėjo mokslus kremta jaunieji mechatronikos specialistai. Jie – II-osios pakopos jungtinės studijų programos „Mechatronika“, vykdomos kartu su Braunšveigo technologijos universitetu Vokietijoje, studentai.
 
Nors jungtinė studijų programa buvo dar visai nauja, praėjus studijų metams esami ir būsimieji programos studentai jau turėjo, ką aptarti. 2014 m. gegužės 25-ąją, pirmadienį, kartu su dėstytojais jie rinkosi į II-ąjį informacinį seminarą aptarti programos eigą, pirmųjų metų rezultatus ir tolimesnes „Mechatronikos“ perspektyvas.
 
Seminaro metu pranešimus skaitė universiteto Mechanikos fakulteto prodekanas prof. dr. Audrius Čereška („Jungtinės studijų programos, II pakopos studijos VGTU“), Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas doc. dr. Vytautas Bučinskas („Jungtinės studijų programos apžvalga, galimybės, perspektyvos“) bei Geležinkelių transporto katedros vedėjas doc. dr. Gediminas Vaičiūnas („Studijų ypatybės Braunšveigo TU“).
 
Išklausę dėstytojų pranešimus, seminaro dalyviai turėjo galimybę pabendrauti ir su studentais, jau aplankiusiais Braunšveigo TU. Tikra tiesa, jog būtent studentai programos ypatybes ir jos teikiamas galimybes vertina objektyviausiai, todėl klausytis savo akimis mačiusiųjų partnerių universitetą buvo itin įdomu. Temos diskusijai siekė ne ne tik universiteto infrastruktūros ar studijų klausimus, bet ir gyvenimo stiliaus, laisvalaikio galimybes Braunšveige.
 
Programa „Mechatronika“ yra VGTU projekto „Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas“, vykdomo pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos „VP1 Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos“ prioriteto „VP-1-2 Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį „VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“, priemonę „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Jungtinės studijų programos "Mechatronika" tarptautinė akreditacija

Sausio 18–19 d. Austrijos kokybės užtikrinimo ir akreditavimo agentūra (angl. Agency for Quality Assurance and Accreditation, AQ Austria) vykdė jungtinės studijų programos „Mechatronika“ tarptautinę akreditaciją. Šią programą VGTU įgyvendina kartu su Braunšveigo technikos universitetu (BTU), Vokietija.
 
Austrijos kokybės užtikrinimo ir akreditavimo agentūros skirti ekspertai susitinko su VGTU administracija, VGTU ir BTU Mechatronikos studijų programos koordinatoriais, fakulteto atstovais ir studentais, o taip pat su socialiniais partneriais ir alumni atstovais.
 
Braunšveigo technikos universitetas yra seniausias technikos universitetas Vokietijoje. Šiuo metu jame mokosi apie 17 tūkstančių studentų, iš kurių beveik 2 tūkstančiai studentų – iš užsienio. Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su kitais Rytų ir Vakarų Europos, Kinijos, Japonijos, Indonesijos ir Pietų Amerikos universitetais bei priima studentus, atvykusius pagal Erasmus arba Socrates programas. Taip pat šis universitetas yra Vokietijos technikos universitetų asociacijos narys.
 
Studijos jungtinėje studijų programoje „Mechatronika“, vykdomos anglų kalba, suteikia galimybę  mokytis iš geriausių šios srities specialistų, dirbti su naujausia aukštųjų technologijų įranga, įgyti mokslinių tyrimų vykdymo įgūdžių ir kitų profesinei karjerai reikšmingų kompetencijų. Baigus šias studijas suteikiami abiejų universitetų diplomai bei jungtinis VGTU ir Braunšveigo technikos universiteto studijų baigimo sertifikatas, atveriantis puikias galimybes įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eglė Pastarnokienė
  • Rasa Vaitiekauskaitė
  • Ernestas Šutinys
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė