Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė


Apie institutą
 

 
2009 m. gruodžio 22 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato nutarimu buvo įsteigtas VGTU AIF Kelių tyrimo institutas.
Kelių tyrimo institutas įdiegė ir sertifikavo kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal standartų ISO 9001, ISO 14001 bei OHSAS 18001 reikalavimus.

MISIJA
Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Padėti rengti mokslininkus bei aukštos kvalifikacijos specialistus, kurti inovacijas visuomenei ir verslui, skatinti šalies ir regionų darnų vystymąsi bei integraciją į globalias rinkas, plėtoti šalies socialinę, informacinę ir technologinę kultūrą, puoselėti akademinės bendruomenės tradicijas.

VIZIJA
Aukštą kokybę ir kompetenciją užtikrinantis bei mokslo produkciją kuriantis susisiekimo komunikacijų mokslinių tyrimų, projektavimo, ekspertizės bei eismo saugumo auditų ir inspekcijų paslaugų teikėjas, užimantis lyderio poziciją tarp tokio pobūdžio institucijų Lietuvoje ir užsienyje.

TIKSLAI
Užtikrinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Aplinkos inžinerijos fakulteto veiklos strateginio plano siekių, susijusių su Instituto veikla, įgyvendinimą.
Vykdyti visuomenės poreikius bei lūkesčius atitinkančius susisiekimo komunikacijų mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus.
Ugdant mokslininkų ir tyrėjų siekį tobulėti sukurti tarptautiniu lygiu konkurencingų mokslininkų potencialą.
Užtikrinti darbuotojų lūkesčius atitinkančias darbo sąlygas bei jas tobulinti taip užtikrinant sėkmingą Instituto veiklą bei plėtrą.

 
VEIKLOS KRYPTYS:
 • Automobilių kelių ir miestų gatvių, dangų konstrukcijų ir kelių tiesimo medžiagų tarptautinio lygio moksliniai tyrimai.
 • Automobilių kelių ir miestų gatvių dangų, dangų konstrukcijų ir kelių tiesimo medžiagų moksliniai tyrimai.
 • Automobilių kelių, gatvių, oro uostų dangų bei geležinkelių projektavimas ir projekto bei statinio ekspertizės.
 • Automobilių kelių, gatvių, oro uostų dangų bei geležinkelių statybos techninė priežiūra.
 • Oro uostų kilimo tūpimo takų, riedėjimo takų ir peronų dangų konstrukcijų tyrimai. Dangos klasifikacijos skaičiaus (PCN) nustatymas.
 • Automobilių kelių ir gatvių tiesybos naujų technologijų tyrimai ir taikymas.
 • Automobilių kelių ir gatvių norminių dokumentų rengimas.
 • Metodinė ir techninė pagalba pradedant dirbti su naujomis medžiagomis, mišiniais, dangų konstrukcijomis.
Užsienio mokslo centrai

Pasaulio kelininkų asociacijos (PIARC).
Statybos medžiagų, sistemų ir statinių laboratorijų ir ekspertų tarptautinės sąjungos (RILEM)
Europos nacionalinių kelių tyrimo laboratorijų asociacija (FEHRL)
LOTOS Asfalt. Gdansk, Lenkija
Eurovia CS, Hradec Kralove, Čekija
Porto universitetetas. Porto, Portugalija
Bolonijos universitetas. Bolonija, Italija
Austrian Institute of Technology (AIT)
Division of Technology (Denmark)
Institute for Transport Sciences KTI Non-profit Ltd. (Hungary)
National Laboratory for Civil Engineering (Lisbon)
Belgian Road Research Centre
Centro de Estudios del Transporte (Spain)
Technical Center of Estonian Roads Ltd
Icelandic Road Administration ICERA
Administration des Ponts et chaussées (Luxembourg)
CESTRIN National Road Administration of Romania
Swedish National Road and Transport Research Institute
Central Roads And Bridges Laboratory (Bulgaria)
Technology for Transport, Development and Networks (France)
National Roads Authority NRA (Ireland)
Ministry of Infrastructure and the Environment (Netherlands)
Highway Institute (Serbia)
Swiss Federal Institute of Technology
Institute IGH (Croatia)
Federal Highway Research Institute (Germany)
International Business Unit ANAS SpA (Italy)
Norwegian Public Roads Administration
Transport Research Institute, JSC (Slovak Republic)
Transport Research Laboratory (United Kingdom)
Transport Research Center (Czech Republic)
Kentriko Ergastirio Dimosion Ergon (KEDE) (Greece)
Latvian State Roads, Road Laboratory
Road and Bridge Research Institute (IBDIM) (Poland)
Slovenian National Building and Civil Engineering
Shulgin State Road Research Institute (Ukraine)
Council for Scientific and Industrial Research (South Africa)
Turner-Fairbank Highway Research Center - Federal Highway Administration (Washington)
ARRB Transport Research Ltd (Australia)

 
  • Puslapio administratoriai:
  • Laura Žiliūtė
  • Audrius Vaitkus
  • Elinga Žemaitytė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė