Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Studijos „Pramonės gaminių dizainas“
 
2013 m. Dizaino katedroje pradėta įgyvendinti I pakopos "Pramonės gaminių dizaino" (PGD) studijų programa .
PGD studijų programa  yra tarpkryptinio pobūdžio, jungianti gamybos inžinerijos, meno, socialinių mokslų žinias ir kompetencijas: / http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-programos/bakalauro-studiju-programos/26679?pid=118497&y=2017&fo=1&f=888#Apie%20program%C4%85 /
 
Programos tikslas yra ruošti naujo tipo specialistą, t.y. gamybos inžinierių-dizainerį-projektuotoją, kuris:
• sugebės konstruoti įvairios paskirties pramoninės gamybos objektus; 
• galės kurti jų konstrukcinius ir technologinius projektus;
• žinos kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą; 
• mokės užtikrinti sukurtų pramonės gaminių funkcionalumą, konkurencingumą ir aukštą estetinį lygį.
 
„Pramonės gaminių dizaino“ programa yra orientuota į studentą, nes parengta tikslingai siekiant suteikti tokias žinias ir gebėjimus, kokių reikia šių dienų specialistui, siekiant sėkmingai veikti dinamiškoje darbo rinkoje.

Nauja programa akcentuoja profesinių įgūdžių formavimą, kuris pasireiškia įgytų teorinių žinių panaudojimu, pritaikymu, sprendžiant realias profesinėje veikloje kylančias problemas.
 
Programos struktūra grindžiama perspektyviu, į studentą nukreiptu studijų metodu, t.y. projektinio mokymo principu, kuris motyvuoja, sudomina studentą ir aktyvina jo įsitraukimą į studijų procesą. Todėl pradedant nuo 2-ojo kurso kiekvieną semestrą yra atliekamas kompleksinis projektas, kurio metu kuriamas tam tikro tipo industrinio gaminio propjektas. 
 
Projektavimo užduočių temos diferencijuojamos pagal sudėtingumą ir tipologiją, ir išlieka galimybė užduotis formuluoti individualiai, atsižvelgiant į rinkos realijas.
 
Ši programa  įgyvendinama VGTU Architektūros fakultete, naudojantis "LinkMenų",  Mechanikos fakulteto laboratorijomis. Programos absolventas įgis gamybos inžinerijos mokslų ir dizaino bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir galės sėkmingai dirbti įvairių pramonės gaminių projektuotojais ir kūrėjais projektavimo organizacijose ir kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat rengti šių gaminių gamybos technologijas arba tęsti studijas II pakops studijų programoje "Pramoninis dizainas".
 
2017-03-22 Studijų kokybės vertinimo centras  raštu Nr. SV2-12 informavo Dizaino katedrą dėl ketinamos vykdyti antros pakopos studijų programos "Pramoninis dizainas" (PD) akreditavimo. Todėl nuo 2017 m. Dizaino katedra pradės vykdyti šią, II pakopos studijų programą. 
Studijų kokybės vertinimo centras 2017-03-22 pažyma Nr. SV2-12 akreditavo VGTU Dizaino katedros naują II pakopos studijų programą "Pramoninis dizainas", kurią nuo 2017 m. rugsėjo 01 d. Dizaino katedra pradės įgyvendinti. Čia laukiamas gabus inžinerinio mąstymo ir meną mėgstantis jaunimas.
LR vyriausybėje pristatant jaunųjų profesionalų programą „Kurk Lietuvai“, pozityviai įvertinta tarpkryptinių studijų VGTU plėtros tendencija pabrėžiant, kad „.... nauja studijų programa aktuali politiniame ir pramoniniame plėtros kontekstuose bei atitinkanti tarptautinės rinkos tendencijas“.