Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Naujienos
Skelbimai
Studentų darbų galerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią studijų programą rengiami pramonės gaminių inžinieriai-dizaineriai, specialistai, kurie, remdamiesi funkcionalia idėja, gebėtų projektuoti tikslinės paskirties estetiškos išvaizdos pramoninės gamybos daiktus; derinti gaminių funkcionalumo ir estetinio patrauklumo principus, apjungti konstrukcines ir technologines daiktinės aplinkos savybes, išmanyti, kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą bei užtikrinti sukurtų pramonės gaminių konkurencingumą globalioje rinktinoje.

Ką gebėsiu?
Baigę studijas būsite intelektualūs, socialiai sąmoningi, gebantys novatoriškai mąstyti specialistai. Mechanikos, fizikos, matematikos, chemijos ir medžiagų pažinimas, trijų dimensijų (3D erdvinio) kompiuterinio projektavimo įgūdžiai, meninės raiškos pagrindų išmanymas, modelių ir prototipų  kūrimo patirtis – tai pagrindai, kurie programos absolventams padės kokybiškai dirbti pramonės gaminių inžinieriumi-dizaineriu integruotis į projektavimo ir gamybos procesus. Tapsite absolventais, kurie pagrįstai numatys, kokio pramonės gaminio rinkai reikia, mokės formuluoti idėją, parengti projektą, pagaminti prototipą ir bandomąjį gaminį, išmanys, kaip ir kur gaminį išbandyti, sugebės nustatyti, už kiek, kaip ir kur jį parduoti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami pramonės gaminių dizaino studijų programos absolventais kartu būsite ir naujo tipo tarpkryptinio pobūdžio studijas baigusiais inžinieriais-dizaineriais. Turėsite geras galimybes įsidarbinti pramonės ir paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose ir visur, kur būtina pramonės gaminių projektuotojo ir daiktinės aplinkos formuotojo kvalifikacija.
2017 m.
 
 
VGTU Pramonės gaminių dizaino studijų programos pirmos laidos absolventai.
 
 
2017-03-22
/Studijų kokybės vertinimo centras/ 2017-03-22 raštu Nr. SV2-12 informavo Dizaino katedrą dėl ketinamos vykdyti antros pakopos studijų programos "Pramoninis dizainas" akreditavimo. Nuo 2017 m. rugsėjo 01 d. Dizaino katedra kaip naujos raidos etapą pradės vykdyti šią, II pakopos studijų programą. 
 
2016 m.
Nuo 2016 mokslo metų Dizaino katedra pradėjo III pakopos doktorantūros studijas. Pirmuoju katedros doktorantu tapo lekt. Jonas Žukas.
 
2013 m.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos nutarimu Nr. 3-7 Architektūros fakultete įsteigta Dizaino katedra.
Katedros vedėju ir Pramonės gaminių dizaino studijų programos pirmininku nuo 2013 m. liepos 10 d. paskirtas doc. dr. Jonas Jakaitis.
2013/2014 mokslo metais katedroje kartu su Mechnikos fakultetu pradėta įgyvenditi Pramonės gaminių dizaino studijų programa. Su I pakopos "Pramonės gaminių dizaino" studijų programa detaliau galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
 
Dizaino katedros kolektyvas, kuris pradėjo įgyvendinti PGD studijų programą (2013). Dizaino katedros vedėjas dr. doc. Jonas Jakaitis (nuo 2014 m. docentu išrinktas konkurso būdu) (dešinėje); asistentas Dainius Strauka (karėje); docentas dr. Linas Krūgelis (nuo 2014 m. docentu išrinktas konkurso būdu); reikalų tvarkytoja Silvijana Petkūnienė.
 
 

Partneriai

Universitetai
 

 
Escola Superior de Estudos Industriais e de
Gestão do Instituto Politécnico do Porto
 
Bahcesehir Universitesi Istanbul
 
Fachhochschule
Salzburg University of Applied Sciences
 
Brno University of Technology
 
Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
 
 
Technicka Univerzita v Košiciach
  Vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, įmonės, viešosios įstaigos
 
 
 
 
The Design Council at UK

 
 
 
 

Draugai

   
 
 
 
 
      Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Vilniaus m savivaldybė logo“
 
 
 
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
http://www.lkas.lt/lt
 
 
 

Tarptautinės veiklos rezultatai

Paskaita ir kūrybinės dirbtuvės Brno Technologijų Universitete (Čekijoje)

2017.11.28 d. Dizaino katedros dėstytojas Jonas Žukas lankėsi Brno Technologijų Universitete (Čekijoje) ir skaitė ten paskaitą bei atliko kūrybines dirbtuves tema "Gaminio formos analizė". Sudentai buvo supažindinti su šiuolaikinių tarpdisciplininių tyrimų sąsajomis estetinės gaminio formos kūrime ir jų aktualijomis. Dirbtuvių eigoje buvo pateikta schema, kurios pagalba buvo praktiškai modifikuojama gaminio forma atsiremiant į socialines, kognityvines ir kultūrines sąlygas. Dirbtuvių rezultatai buvo labai pozityvus, nes atskleidė reikiamybę ir galimybes argumentuotai modeliuoti gaminio formą.
Susitikimuose su Brno technologijų universiteto profesoriais Dr. Ladislav Krenek ir Dr. Josef Sládek buvo pasidalinta patirtimi ruošiant studijų programas ir aptartos pramonės gaminių dizaino studijų šiuolaikinės tendencijos. Ekskursijose po universiteto technininę bazę buvo akcentuojamos ne tik gamybinės galimybės bet ir studentų gyvenimo kokybė universitete, sukuriant kuo palankesnes sąlygas studijuoti, ilsėtis ir socializuotis. Šis vizitas yra vertingas tuo, kad tobulinant VGTU Dizaino katedros veiklą ir studijų programas, galima bus aiškiau išskirti prioritetus remiantis tarptautine patirtimi. Taip pat buvo užmegsti glaudesni sąntykiai su mūsų partnerine institucija, ko pasekoje tikimės didesnio abipusio įsitraukimo vygdant studentų mainų programas ir bendras kūrybines veiklas.

Profesoriaus Ahmed Aboutajeddine dėstymo vizitas

Profesoriaus Ahmed Aboutajeddine (CV pridedamas) iš Fes Sidi Mohamed Ben Abdellah universiteto (angl. University of Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes, (Morocco)) su paskaitų dėstymo vizitu nuo 2017-05-02 lankosi VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedroje. Susitikimo metu su fakulteto vadovybe diskutuoti partnerystės tarp universitetų klausimai, aptarti studijų ypatumai.
Katedros studentams prof. skaitė paskaitas „Dizaino mąstysenos ugdymo“ (angl. Design thinking)tema. Pramoninio dizaino plėtotės kontekste dėstyti produkto dizaino, procesų vadybos klausimai. Kūrybinėse dirbtuvėse analizuoti praktiniai pavyzdžiai.

Vizitas į Košicės technikos universitetą

Įgyvendinant ERASMUS+ mokymosi mainų programą užsibrėžti 2016-12-05/09 kelionės tikslai įgyvendinti pilna apimtimi. Lankantis Košicės technikos universitete (angl. The Technical University of Košice (TUK)) (Slovakija), įvyko formalūs susitikimai su TUK Menų fakulteto, Dizaino bei Architektūros ir urbanistikos katedrų vadovais. Susitikimų metu susipažinta su TUK studijų programomis, diskutuoti VGTU Pramoninio dizaino studijų programos ypatumai, taip pat susipažinta su VGTU plėtros vizijos bei strateginiais plėtros uždaviniais. Neformaliai bendrauta su studentais bei pedagoginiu personalu. Apžiūrėjus mokymo(-si) bazę, svarstytos tarpuniversitetinės bendradarbiavimo galimybės Pramoninio dizaino srityje.
Konstatuota, kad universitete kaip ir visame dizaino pasaulyje vyrauja bendra darnaus dizaino, tendencija. Bandoma balansuoti tarp ekologijos, techninių produkto savybių ir patrauklios gaminio kainos, kartu daug dėmesio skiriant supančiai aplinkai. Kurdami darbus studentai ieško galimybių spręsti jiems artimas socialines, ekonomines bei taikomojo dizaino problemas.

Stažuotė Bolonijos universiteto Architektūros fakulteto Pramoninio dizaino katedroje

2016-06-05
 
Įgyvendinant ERASMUS+ mokymo mobilumo programą, 2016 m. gegužės 30, birželio 04 dienomis Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis mokymosi tikslu lankėsi Bolonijos (Italija) universitete.
 
J. Jakaičio ERASMUS+ stažuotės tikslas buvo susipažinti su universiteto Pramoninio dizaino studijų programa ir jos įgyvendinimo ypatumais, studijų proceso ir kursinių bei baigiamųjų darbų rengimu. Oficialaus vizito metu apie studijų programas diskutuota su fakulteto atsakingais pareigūnais, atsakingais už užsienio ryšius, bei studijų programos vadovu prof. Flaviano Celaschi, tarptautių studijų kordinatore dr. Elena Maria Formia, taip pat su pedagoginiu ir mokslo personalu bei studentais. Lankydamasis universitete J. Jakaitis perskaitė pranešimą apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamos Pramonės gaminių dizaino studijos įgyvendinimo tikslus bei artimiausius siekius. Vedėjas taip pat supažindino su VGTU studentų kursiniais ir kūrybiniais darbais.
 
Po vizito į Bolonijos universitetą parengta ir iš esmės aprobuota ERASMUS bendradarbiavimo sutartis Pramoninio dizaino studijų plėtotės kontekste tarp VGTU ir Bolonijos universitetų. Tai sudarys galimybę 2016 m. rudens semestre Pramonės gaminių dizaino studijos programos studentams ir dėstytojams dalyvauti ERASMUS+ mainų programoje. J. Jakaitis vizituodamas universiteto studijų programą dalyvavo traptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse su „DUCATI“ (V.Europoje ir visam pasaulyje gerai žinomas motociklų dizaino kūrėjas ir gamintojas) gamyklos profesionaliais dizaineriais.

Reziumuojant rezultatus konstatuojama, kad išvyka buvo naudinga siekiant tobulinti naujos Pramonės gaminių dizaino studijų programos turinį, plėtojant jos tikslų įgyvendinimo etapiškumą ateityje. Akivaizdu, be kvalifikuoto pedagoginio personalo, studijų bazės plėtros, realių partnerystės ryšių ir integracijos tarp gamybininkų ir akademinės bendruomenės, informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti ateityje nebus apsieita.

Stažuotė Porto politechnikos universitete (Portugalija)

2015-06-17
 
Įgyvendinant ERASMUS+ mokymo mobilumo programą, 2015 m. birželio 01–06 dienomis Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis mokymosi tikslu lankėsi Porto politechnikos universitete.
 
J. Jakaičio ERASMUS+ stažuotės tikslas buvo susipažinti su universiteto Pramoninio dizaino studijų programa ir jos įgyvendinimo ypatumais, studijų proceso ir
kursinių bei baigiamųjų darbų rengimu. Oficialaus vizito metu apie studijų programas diskutuota su studijų programos vadovu Telmo Carvalho, tarptautių studijų kordinatore, taip pat su pedagoginiu ir mokslo personalu bei studentais.

Lankydamasis universitete J.Jakaitis perskaitė pranešimą apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamos Pramonės gaminių dizaino studijos įgyvendinimo tikslus bei artimiausius siekius. Taip pat supažindino su VGTU studentų darbais. Prieš vykstant vizito į Porto politechnikos universitetą buvo pasirašytos ERASMUS bendradarbiavimo sutartis tarp VGTU ir Porto politechnikos universitetų. Tai sudaro galimybę 2015 m. rudens semestre Pramonės gaminių dizaino studijos programos studentams dalyvauti studentų ERASMUS+ mainų procese.

Reziumuojant rezultatus konstatuojama, kad išvyka buvo naudinga siekiant tobulinti naujos Pramonės gaminių dizaino studijų programos turinį, plėtojant jos tikslų įgyvendinimo etapiškumą ateityje. Akivaizdu, be kvalifikuoto pedagoginio personalo, operatyvios studijų bazės plėtros, informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti ateityje nebus apsieita.

Stažuotė Brno Technologijos universitete (Čekija)

2015-06-05
 
Įgyvendinant ERASMUS+ mokymo mobilumo programą, 2015 m. gegužės 25-29 dienomis Dizaino katedros dėstytoja Kristė Kibildytė-Klimienė stažavosi Brno Technologijos Universiteto (BUT) Mechaninės inžinerijos fakulteto Pramoninio Dizaino katedroje (Čekija).
Brno Technologijos Universiteto Pramoninio Dizaino katedra yra strateginis VGTU AF Dizaino katedros partneris siekiant tobulinti ir kokybiškai įgyvendinti Pramonės Gaminių Dizaino studijų programą.
 
Įgyvendintas stažuotės tikslas – palaikyti aktyvų universitetų bendradarbiavimą ir nuodugniai susipažinti su BUT Pramoninio Dizaino antrosios pakopos (magistrų) studijų programa. Stažuotės metu išanalizuota antrosios studijų pakopos struktūra, kursinių ir baigiamųjų darbų apimtys, įgyvendinimo metodika ir rezultatai. Pilnavertį  antrosios pakopos studijų programos vaizdą padėjo susidaryti Marketa Zdvihalova ir Richard Sovjak, šios studijų programos absolventai, tęsiantys doktorantūros studijas BUT Pramoninio Dizaino katedroje ir bendravimas su Pramoninio Dizaino magistrantūros studentais, dirbančiais ties baigiamuoju darbu. Susitikime su nauju BUT Pramoninio Dizaino katedros vedėju doc. dr. Ladislav Krenek pristatyti VGTU AF Dizaino katedros planai kurti antrosios pakopos studijų programą Pramonės Gaminių Dizaino absolventams, diskutuota apie BUT  Pramonės dizaino antrosios pakopos studijų programos tikslus ir rezultatus. Sudalyvauta Pramoninio Dizaino antrosios pakopos pirmo kurso studentų Produkto Dizaino kursinių darbų pristatyme, taip pat peržiūrėtas pastarųjų metų Pramoninio Dizaino antrosios pakopos kursinių ir baigiamųjų darbų archyvas. Apie produkto  grafinio dizaino svarbą ir studentų  grafinio dizaino įgūdžių lavinimą diskutuota su BUT Pramoninio Dizaino katedros dėstytojais  doc. dr. Jan Rajlich, dr. Josef Sladek ir František Borovec.
 
Stažuotės metu, tai pat susipažinta su National Taiwan Normal University (NTNU Taipei) Dizainio katedros vedėju prof. Leo Lin, Chun-Liang ir iš dėstytojos pozicijos sudalyvauta NTNU ir BUT tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse CITY IMAGE 2015, kurios buvo skirtos antrosios pakopos Pramoninio Dizaino pirmo kurso studentams. Tarptautinių kūrybinių dirbtuvių metu susipažinta su NTNU patirtimi organizuojant tarptautines  kūrybines dirbtuves, kuomet jose dalyvauja ir NTNU studentai atvykę į kūrybines dirbtuves su NTNU prof. Leo Lin, Chun-Liang . Taip pat profesoriui Leo Lin, Chun-Liang pristatytas VGTU ir AF Dizaino katedra vykdanti Pramonės Gaminių Dizaino studijų programą.
Vizito į Brno Technologijos Universitetą metu vyko tarptautinės kūrybinės dirbtuvės CITY IMAGE 2015 - National Taiwan Normal University (NTNU Dizaino katedra), Brno Technologijos Universitetas (BUT Pramoninio Dizaino katedra), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU Dizaino katedra).

Stažuotė Helsinkio Aalto universitete (Suomija)

2015-05-22
 
Įgyvendinant ERASMUS+ mokymo mobilumo programą, 2015 m. gegužės 4-8 dienomis Dizaino katedros dėstytojas doc. dr. Linas Krūgelis stažavosi Aalto universitete, Architektūros, menų ir dizaino mokykloje (Suomija, Helsinkis). Stažuotė buvo atlikta siekiant susipažinti su šio Europoje garsaus universiteto mokymo baze, Pramonės gaminių dizaino studijų programos įgyvendinimo metodais bakalauro ir magistro studijose. Jos metu buvo rengiami susitikimai su universiteto dėstytojais ir personalo darbuotojais (iš viso apie 10 susitikimų). Susitikimuose diskutuota bei dalintasi patirtimi įgyvendinant Pramonės gaminių dizaino studijų programą, aptariami mokslinio, akademinio bendradarbiavimo, partnerystės tarp padalinių ateityje klausimai.
 
Susitikimų metu VGTU Dizaino katedrai pateiktas pasiūlymas jungtis į tarptautinę dizaino mokyklas vienijančią asociaciją - CUMULUS. Pristatyta šios organizacijos veikla. Stažuotės metu buvo aplankytos universiteto kūrybinės laboratorijos, dirbtuvės. Dalyvauta dviejose teorinėse magistro studijų programos paskaitose. Priimančioji institucija suteikė galimybę aplankyti ir susipažinti su Aalto universitetui priklausančiu "Dizaino fabriku", kuriame vykdoma per 90 projektų bendradarbiaujant su verslo ir socialiniais partneriais.
Doc. dr Linas Krūgelis stažuotėje įgytą patirtį ir žinias vertina kaip esmingai praplečiančias akademinio akiračio ir patirties ribas.

Vizitas Zalcburgo taikomųjų mokslų universitete

2015-01-07
 
Įgyvendinant ERASMUS+ mokymo mobilumo programą, 2014 m. gruodžio 01–06 dienomis Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis lankėsi Zalcburgo taikomųjų mokslų universitete. J. Jakaičio ERASMUS stažuotės tikslas buvo susipažinti su universiteto Pramonės dizaino ir vadybos studijų programa ir jos įgyvendinimo ypatumais, studijų proceso organizavimu ir kursinių bei baigiamųjų darbų rengimu. Oficialaus vizito metu apie studijų programas diskutuota su universiteto prorektoriumi ir studijų programos vadovu Günther Grall bei tarptautinių studijų koordinatore Ulrike Hofmann. Neformaliai bendrauta su pedagoginiu ir mokslo personalu bei studentais. Po vizito š.m. sausio mėn. tarp VGTU ir Zalcburgo taikomųjų mokslų universiteto pasirašyta studentų mainų ir dėstytojų mobilumo bendradarbiavimo sutartis.
Po vizito Zalcburge pasirašyta studentų mainų ir dėstytojų mobilumo bendradarbiavimo sutartis ir su Stambulo universitetu - Bahcesehir Universitesi. 
J.Jakaitis lankydamasis universitetuose perskaitė pranešimą apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamos Pramonės gaminių dizaino studijos įgyvendinimo tikslus bei artimiausius siekius. Taip pat J.Jakaitis dalyvavo kaip darbų vertinimo komisijos narys tarptautiniame kūrybinių dirbtuvių procese (kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo Airijos, Olandijos, Turkijos, Austrijos, Čekijos universitetų (iš viso septynių universitetų atstovai) III kurso studentai – būsimieji pramoninio dizaino, interjero, kraštovaizdžio architektūros specialistai).
Reziumuojant rezultatus konstatuojama, kad vizitas buvo naudingas siekiant tobulinti naujos Pramonės gaminių dizaino studijų programos turinį, plėtojant jos tikslų įgyvendinimo etapiškumą ateityje. Akivaizdu, be kvalifikuoto pedagoginio personalo, operatyvios studijų bazės plėtros, informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti ateityje nebus apsieita.

Pramonės dizaino eksperto iš Brno universiteto vizitas

2014-10-26
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Dizaino katedroje spalio viduryje lankėsi Brno technologijos universiteto (BTU) Pramonės dizaino katedros profesorius, architektas-dizaineris Jan Rajlich. 

Susitikime su VGTU studijų prorektoriumi prof. dr. Romualdu Kliuku, Architektūros fakulteto dekanu dr. Liutauru Nekrošiumi, Architektūros fakulteto prodekanu doc. dr. Audriumi Novicku, Dizaino katedros vedėju doc. dr. Jonu Jakaičiu ir kitais akademinės bendruomenės nariais aptartos studijų programų tobulinimo galimybės tarptautiniu lygmeniu. Svarstyta galimybė kurti bendras jungtines studijų programas.

Architektūros fakultete svečias atidarė savo studentų darbų parodą ir buvo supažindintas su VGTU esančia mokymo bei gamybine įranga, taip pat lankėsi VGTU Mechanikos fakultete, Šiuolaikinio dizaino galerijoje. Vėliau vedė paskaitą ir kūrybines dirbtuves Dizaino katedros studentams.

„Profesoriaus Jan Rajlich vizitas leido pramonės gaminių dizaino studentams daug sužinoti ir patirti, praplėtė studentų akiratį Čekijos pramonės dizaino tematika, suteikė galimybę pamatyti kitos šalies studentų darbus, parodė, į ką verta lygiuotis rašant savo baigiamuosius darbus“, - sakė J. Jakaitis. Profesorius iš Čekijos pabrėžė, kad šiandieninėje rinkoje labai svarbi specializacija ir kryptingas kompetencijų ugdymas.

J. Jakaitis tvirtino, kad VGTU Pramonės gaminių dizaino studijų programa įgyvendinama dar tik antri metai, taigi labai svarbu plėsti jos tarptautinį bendradarbiavimą ir motyvuoti studentus. Bendradarbiavimo sutarties pagrindu pavasarį planuojami abiejų universitetų studentų mainai pagal Erasmus mainų programą,  taip pat – bendros kūrybinės dirbtuvės. Rengiamasi ieškoti kitų patirties bei žinių pasidalijimo formų.

Čekijos dizaino asociacijos prezidentas J. Rajlich, turintis ilgą mokslo ir studijų padalinių vadovavimo praktiką, šių metų pradžioje tarpininkavo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp VGTU ir BTU taip užtikrinant ilgalaikę VGTU Dizaino ir BTU Pramonės dizaino katedrų partnerystę. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jonas Jakaitis
  • Silvijana Petkūnienė
  • Jelena Grankova
  • Kristė Kibildytė Klimienė
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė