Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie institutą

Naujienos
Skelbimai
Padalinio kontaktai:
 
Architektūros Instituto direktorius
Adresas Pylimo g. 26/1, 1.5 kab.
Telefonas (8 5) 274 5214
Mob. telefonas (8 640) 92987
Vidinis telefonas 9214
El. paštas archinst@vgtu.lt
 
Trumpa informacija apie institutą
 
Architektūros institutas įkurtas 1999 m. spalio 5 d. Aukščiausias instituto valdymo organas – Architektūros fakulteto taryba. Nuo 2010 m. spalio 01 d. institutui vadovauja doc. dr. Jonas Jakaitis. 
Nuo 2010 m. spalio 01 d. darbams atlikti institute suburiami laikini moksliniai ar meno kūrybiniai kolektyvai. Į jų veiklą įtraukiami kitų mokslo institucijų, VGTU padalinių, valdžios institucijų, gamybinių organizacijų bei partnerių specialitai. Taip pat į AI mokslinę veiklą sėkmingai integruojami AF studentai ir doktorantai. Nuo 2010 m. sudaryti bendrieji partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai su Lietuvos technikos muziejumi, UAB „OBER-HAUS“, taip pat dėl konkrečių projektų vykdymo tariamasi su Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Vilniaus m. savivaldybe, Lietuvos Pramoninikų konfederacija, LR Aplinkos ministerija ir kt. partneriais.
2015-02-24. SENATO NUTARIMAS.
VGTU Senatas svarstė doc. dr. Jono Jakaičio kandidatūrą dėl Architektūros institutoI vadovo pareigų užėmimo. SENATO Nutarimu Nr. 79-4.12 doc. dr. Jonas Jakaitis nuo 2015-02-25 paskirtas AI direktoriumi kitai kadencijai.
 
 
RENGINIAI, ĮVYKIAI:
2017-12-08
2017 m. gruodžio 8 d. Alytuje įvyko baigiamoji "INTEREG V A" konferencija „Konkurencingumo kėlimas Pl_LT pasienyje per klasterizacijos paslaugų vystymą“. Konferencijos tikslas - pristatyti įgyvendinto projekto rezultatus, pasidalinti naujomis idėjomis, požiūriais bei patirtimi naujų iššūkių kūrimui. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą kaip Architektūros instituto ekspertas padarė Dizaino katedros vedėjas doc. Jonas Jakaitis kartu su Dizaino katedros studentais Emilija Bendoriūte, Gerda Gerulaityte, Jurgiu Judžienčiumi, Karolina Narbutaite, Rusne Viktorija Bytautaite, pristatydami gaminių dizaino koncepcinius pasiūlymus.
Taip pat buvo diskutuojama apie ateities bendradarbiavimo ir partnerystės vizijas, pasiūlymus, daiktinės aplinkos objektų dizaino patrauklumo didinimo kontekste. Iškilmingo posėdžio metu buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Alytaus m. savivaldybės, verslo ir mokslo institucijų Lietuvoje ir Lenkijoje atstovų. Susitarimo sutartį VGTU vardu pasirašė prorektorius prof. Alfredas Laurinaitis.
Taip pat informaciją galima skaityti: http://www.avkc.lt/en/invitation-to-the-closing-conference/ ar http://ar.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/dizaino-katedra/kita-informacija/52066#290425
 
 
2017 m. kovo 28 d. iškilmingas Senato posėdis
2017 m. kovo 28 d. Senato posėdyje iškilmingai apdovanoti mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai. Už antrą vietą konkurse apdovanotas Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis parengęs mokslinę monografiją „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ (Technika: Vilnius, 2013). Dvi trečias vietas konkurse užėmė doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Živilė Tunčikienė  už monografiją „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ (Technika: Vilnius, 2013) bei prof. dr. Dalius Navakauskas, prof. dr. Artūras Serackis, doc. dr. Dalius Matuzevičius, doc. dr. Raimond Laptik už monografiją „Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai“ (Technika: Vilnius, 2014). Taip pat iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) daktaro diplomai, pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai.
 
 
 
 
 
2017-01-24. NETEKOME ARCHITEKTŪROS RITERIO,
TEORETIKO  PROF. DR. RIMANTO BUIVYDO
 
 
Žinia apie žymaus Lietuvos architektūros mokslų teoretiko ir menininko, kultūrologo, mąstytojo ir puikaus bičiulio profesoriaus daktaro Rimano BUIVYDO netikėtą mirtį, sukrėtė architektūrinę bendruomenę, privertė stabtelėti, susimąstyti ir įsisąmoninti kad kažko netekome .... ir vienareikšmiškai įvertinti, kad profesoriaus gyvenimas buvo dovana ne tik architektų bendruomenei, bet ir visiems mums Lietuvoje ir už jos ribų. Jo svajonėse, darbuose žmonėms ir Lietuvai, jo supratimuose ir minčių srautuose akademinei visuomenei koncentravosi nuoširdus, bendražmogiškai pozityvus, kartais perdėm racionaliai pamatuotas, tačiau prasmingas veikimas. Tolerantiškas, taiklus, bet netuščiažodžiaujantis kalbėjimo būdas, nuoširdi laikysena, matyt, tik dabar leis suprasti praradimo nepamatuojamumą ir giliai įsisąmoninti, kad netekome gerbiamo, įžvalgaus ir mylimo kolegos, kad netekome nuoširdaus pedagogo, svarbaus profesinės bendruomenės ir visuomenės patarėjo sunkiausiais egzistencijos ir kultūrinio gyvenimo valstybėje momentais.
 
 
2014-06-26 Apvalaus stalo diskusija
 
Individualiuose namuose gyvena apie trečdalis (34 proc.) lietuvių. Šis rodiklis prilygsta ES vidurkiui. Tačiau kaip ir daugelyje kitų sričių – daili statistika prasilenkia su realiu vaizdu. Nors skaičiumi prilygstame kitoms narėms, skoniu ir kokybe – dar ne. Mūsų kraštovaizdis kardinaliai skiriasi nuo akį glostančių namelių ansamblių, kurie driekiasi Šiaurės šalyse ar Vokietijoje.
Kokį namą ir kokioje vietoje rinktis, kad gyvenimo kokybė pagerėtų, o ne apkarstų, „Veido“ surengtoje diskusijoje svarstė „Veido“ leidėjas dr. Algimantas Šindeikis, Architektų sąjungos pirmininkas prof. Marius Šaliamoras, Kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius ir Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis.
 
2014-02-21 AI Tarptautinėje knygų mugėje
15-oje tarptautinėje knygų mugėje Litexpo rūmuose 2014-02-21 pristatyta doc. dr. Jono Jakaičio monografija „MIESTO ERDVINIO FORMAVIMO DALYVIŲ DISKURSAS ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS“. Doc. Dr. J. Jakaičio monografijos pristatyme-diskusijoje dalyvavo VGTU Mokslo direkcijos vadovai, Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Verslo vadybos kt. fakultetų mokslininkai prof. dr. Marija Burinskienė, prof. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis, prof. dr. Rimantas Buivydas ir kitų universitetų akademinės bendruomenės nariai, taip pat diskusijoje dalyvavo Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas arch. Alvydas Mituzas, Vilniaus miesto Žirmūnų bendruomenės valdybos narys Martynas Demšė ir kiti diskutantai. Renginį moderavo doc. dr. Dalia Bardauskienė.
 
 
 
2014 m. sausis
Architektūros instituto inicijuotas ir parengtas projektas "Construction21- A European green building exchange" - yra nominuotas geriausių ES projektų 25-tuke iš 224. 
Detaliau žiūrėti e-ištekliuje: Sustainable Energy Europe & managEnergy Awards 2013 - 
nominated projects: http://www.eusew.eu/media/SEE%20&%20ME%202013%20Nominees.pdf
 
2014 sausis
 
2013 gruodžio 20 d.
Architektūros instituto direktorius doc. dr. J.Jakaitis parengė ir publikavo mokslo monografiją: Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis. Daugiau apie tai skaityti e- ištekliuje:http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/monografijos/2572.html?Itemid=4
 
2013-gruodis
Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius ir Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas JAKAITIS stažavosi Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem universitetuose
2013 m. gruodžio 08–13 dienomis  doc. dr. Jonas Jakaitis lankėsi Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem universitetuose. J. Jakaičio ERASMUS stažuotės tikslas buvo susipažinti su universitetų pramonės gaminių dizaino studijų programų įgyvendinimu, institucijų veiklos organizavimu ir rezultatais, studijų proceso ir kursinių bei baigiamųjų darbų rengimo ypatumais. Oficialaus vizito metu apie studijų programas diskutuota su J.E.Purkyne Usti nad Labem universiteto Menų ir dizaino fakulteto (the Faculty of Arts and Design) prodekanu dr. J. Polanecky, su Dizaino katedros Gaminių dizaino studijų programos įgyvendinimo pedagoginiu personalu.
Oficialių susitikimų metu bendrauta su Brno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos fakulteto (the Faculty of Mechanical Engineering) dekanu prof. dr. M. Doupovec, su Mašinų ir pramonės dizaino instituto (the institute of Machine and Industrial Design) direktoriumi prof. dr. H.Martin bei Dizaino katedros (the dept. of Industrial Design) vedėju inž. arch. doc. J. Rajlich. Apsikeista nuomonėmis studijų partnerystės klausimais. Be to neformaliuose pokalbiuose bendrauta su universitetų pedagoginiu kolektyvu bei studentais. J.Jakaitis lankydamasis universitetuose perskaitė pranešimą apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamos Pramonės gaminių dizaino studijos įgyvendinimo tikslus bei artimiausius siekius.
 
Reziumuojant rezultatus galima konstatuoti, kad išvyka buvo naudinga siekiant suprasti naujos Pramonės gaminių dizaino VGTU unikalumą ir pagrįsti jos tikslų įgyvendinimo etapiškumą ateityje. Akivaizdu, be kvalifikuoto pedagoginio personalo, operatyvios studijų bazės plėtros, informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti ateityje nebus apsieita.
 
 
 
 
2013-lapkritis
Architektūros instituto direktorius doc. dr. J. Jakaitis kartu su Dizaino katedros kolegomis dr. L.Krūgeliu ir asist. D.Strauka parengė ir publikavo žurnale STATYBA IR ARCHITEKTŪRA straipsnį apie pramonės gaminių dizainą, kaip amato ir meno simbiozės raidą. Publikaciją skaityti e-ištekliuje: http://www.di.ar.vgtu.lt/naujienos/dizaino-katedros-pedagoginio-kolektyvo-straipsnis 
 
2013-10-18
Kraštovaizdžio architektūros forumas
2013 m. spalio 18 d. Vilniuje vyko kraštovaizdžio architektūros forumas „Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir prioritetai 2013“.  Architektūros instituto direktorius doc. dr. J. Jakaitis dalyvavo forumo darbe ir skaitė pranešimą „Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas“. Forumo pranešimų medžiagos pagrindu parengtas recenzuotas mokslo leidinys.
 
 
2013-10-09
AI direktorius doc. dr. J.Jakaitis Ūkio kartu su Švietimo ir mokslo ministerijų kvietimu dalyvavo ES struktūrinės paramos programavimo periodui ir planuojant 2014-2020 metų ES paramos veiksmų programos 1 prioritetą  „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, prioritetų viešajame aptarime, kuris įvyko š. m. spalio 9 d. Ūkio ministerijoje. Svarstyme diskutuoti naujo finansavimo periodo prioritetų tikslai, uždaviniai ir priemonių finansavimo klausimai.
 
2013-07-17
AI direktoriaus, Miestų statybos katedros doc. dr. J. Jakaičio publikaciją "Žalioji architektūra – Lietuvos ateities miestų link" skaityti e-ištekliuje:
 
2013-07-10. PASKYRIMAS:
Nuo 2013-07-10 doc. dr. Jonas JAKAITIS paskirtas VGTU  AF Dizaino katedros vedėju. Išsamiau skaityti: www.ardi.vgtu.lt 
 
 
2013-06-21
AI direktorius dr. Jonas Jakaitis kartu su C21 projekto rengimo komanda dr. G. Stauskiu bei Vl. Misiumi ir GBC LIETUVA atstovais dalyvavo Europos tvariosios energijos savaitei skirtame rengunyje ir padarė pranešimą  tema: Žaliosios architektūros projektavimo principai". Renginį VGTU mokslininkai organizavo kartu LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu. Sveikinimo žodį seminaro atydarymo proga tarė seimo narys L.Balsys bei mokslo prorektorius prof. habil dr. A.Čenys.
 
Doc. dr. Jonas Jakaitis kartu su Mietų statybos katedros pedagoginiu personalu lankėsi Serbijoje TEMPUS programos rėmuose ir padarė pranešimą conferencijoje"Quality Conference @ University of Kragujevac" Kragujevac universitete tema: “Student Partnership in Urban Engineering Bachelor Study (Related To EU Projects) – Example of VGTU". Buvo pristatyta Constructuons21 projekto patirtis telkiant studentų bendruomenę tarptautiniuose projektuose. 
 
2013-04-24/26
 
VGTU AF Construction21.eu/lietuva projektas tarptautinėje parodoje RESTA-2013.
Išsamiau žiūrėti: AI Seminaras “Žalioji architektūra Lietuvos ateičiai”http://senas.vgtu.lt/naujienos/parodoje-diskutuota-apie-zaliaja-statyba
 
 
Balandžio 24–27 dienomis vyko tarptautinė statybų ir remonto paroda „Resta“. Jos metu organizuoti keli VGTU Architektūros fakulteto renginiai: projekto „Construction 21“ pavyzdžių tyrimų paroda, „žaliosios“ statybos ekspertų forumas ir seminaras „Žalioji architektūra Lietuvos ateičiai“. Jo metu skaityti trumpi penkių minučių pranešimai apie „žaliosios“ architektūros patirtį ir perspektyvas. Renginio svečius ir dalyvius pasveikinęs VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas sakė, kad apie „žaliąją“ architektūrą turėtume kalbėti plačiau nei šiandien įprasta – ne tik apie energijos ar išteklių taupymą, ekologiškas statybines medžiagas, bet ir bendrąjį pastato gyvavimo ciklą....
 
... Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis, Urbanistikos katedros doc. dr. Gintaras Stauskis ir architektūros magistras Vladas Misius akcentavo būtinybę projektą „Construction 21“ plėtoti aukštesniu lygmeniu, integruojantis į tarptautinius tinklus, tokius kaip Pasaulio žaliųjų pastatų taryba (World Green Building Council (WGBC)). Seminare projekto „Construction 21“ partneriai taip pat aptarė „žaliosios“ statybos galimybes ir perspektyvas.
 
2013-04-21/23
 
C21 projekto rengėjai dr. J.Jakaitis, dr. G.Stauskis, arch. V.Misius Briuselyje pristatė IEE programos Construction21 projekto įgyvendinimo atasakitą.
 
 
2013
Architektūros instituto mokslo publikacija:
 
 
2013.03.28
 
AI ekspertinė veikla: 
 
  Kovo 28-ąją jau ketvirtąjį kartą įteiktos „Gyvybės medžio" statulėlės. Jomis apdovanoti konkurso „Žalias miestas - geriausias NT EKO projektas 2012" nugalėtojai. Apdovanojimų ceremonijoje buvo įvertinti geriausiai ekologijos ir tvarios miestų plėtros kriterijus atitinkantys objektai. Nuo liepos vykusiame konkurse kompetentinga ekspertų komisija atrinko ir įvertino 10 objektų, kurie apdovanojimų sulaukė iš LR aplinkos ministro Valentino Mazuronio ir ekspertų komisijos pirmininko doc. dr. Jono Jakaičio rankų.
 
 
2013-03-15
 
AI direktorius J.Jakaitis kaip Etninės globos tarybos prie LRS narys  Švietimo mokslo ministerijos kvietimu dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, skirtoje "Tarmių metams Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rezultatams ir gairėms 2013 metams aptarti". Diskusijos tikslas – aptarti Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rezultatus, gaires ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes 2013 m. Direktorius akcentavo etninės kultūros politikos valstybės lygiu būtinybę, aptarė VGTU problemas etninės kultūros studijų programų rengimo ir įgyvendinimo realijas. Šaltinis: e-išteklius: http://www.youtube.com/watch?v=rpAsT5sYmqQ
 
2013-03-01
 
Architektūros institutas kartu su C21 projekto rengėjais kaip ekspertai dalyvauja "Ateities miestų" iniciatyvos projekte vertinant energiškai pažangių pastatų Lietuvoje realizacijas. Projekto finalinis rezultatų apibendrinimas įvyks š.m. kovo 22 d. Šaltinis: e-išteklius: http://www.ateitiesmiestai.lt/#
 
2013-02-15
 
 
2013-02-07
 
Apie instituto parengtą Neries slėnio Žirmūnų parko koncepciją išsamiau skaityti Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje: http://www.vilnius.lt/index.php?3203841899
 
 2013-02-04
 
Studentų baigiamuosiuose darbuose – idėjos Birštonui: http://senas.vgtu.lt/media/files/1/inz-02-2013.pdf - (p. 9). Apie ankstesnių susistikimų eigą išsamiau žiūrėti:
2013-01-30
 
Architektūros instituto inicijuotas tarptautinis projektas Construction21 pristatomas tinklalapyje balsas.lt:
http://www.balsas.lt/naujiena/713494/zalioji-urbanistika-letai-zengia-i-lietuva/1 
 
2013-01-18
Bernardinų sodo (buvusio Sereikiškių parko) pritaikymo visuomenės poreikiams ekspertų grupė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos formalizuota savanoriškais pagrindais dirbanti ekspertų grupė (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-18 Įsakymas Nr. 30-145 „Dėl Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupės sudarymo“, kurios pagrindiniai tikslai yra skleisti informaciją apie Bernardinų sodo pritaikymo visuomenės poreikiams galimybių, telkti tikslinę teritorinę bendruomenę, kuri kaip parko šeimininkė rūpintųsi juo po rekonstrukcijos, teiktų rekomendacijas sodo veiklai optimizuoti.
Bibliografija:
2012-12-19
 
Architektūros instituto kūrybinė grupė parengė projekto "Žirmūnai -žydintys sodai" „NERIES SLĖNIO ŽIRMŪNŲ PARKO“ koncepciją. Koncepcijos organizatorius asociacija "Žirmūnų bendruomenė". Koncepcijos kūrybinės grupės kolektyvas: doc. dr. Jonas JAKAITIS-projekto vadovas; dr. Darius Linartas; arch. Tautvilė Džiugytė; arch. Berta Gruodytė; tyrėjas Tomaš Zacharevič. Koncepcijos vizualizaciją žr. http://www.ai.ar.vgtu.lt/naujienos-trumpai/ .
 
2012 metų lapkričio 26 d.
 
VGTU Architektūros instituto kūrybinė grupė: Tautvilė Džiugytė, Berta Gruodytė, Indrė Saladžinskaitė (kūrybinis vadovas dr. D.Linartas) dalyvavo atvirame biurų pastato „GREEN HALL 2“ Vilniuje architektūrinio projekto konkurse irlaimėjo 3-čiąją vietą.... „Visų nuostabai laimėjo jauni Architektūros instituto architektai. Tai karta, kuri nebijojo pasiūlyti drąsių sprendimų, artimų SBA verslo filosofijai. Ieškojome kūrybingų idėjų, kurių įgyvendinimui būtų taikomi inovatyviausi ir draugiškiausi aplinkai sprendimai ...“ – sakė koncerno SBA prezidentas Arūnas Martinkevičius.
Daugiau informacijos: 
 
 
2012-11-22
 
AI direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis Lietuvos mokslų akademijos kvietimu dalyvavo ir skaitė pranešimą organizuotoje  Lietuvos mokslų akademijos dienojePANEVĖŽYJE. Pranešimo tema: Miestų architektūros sprendimų reglamentavimo aplinka. Renginio programa pridedama http://www.mab.lt/lt/naujienos/904 .
 
2012 m. spalio 25 d.
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros instituto kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu organizuotoje mokslo konferencijoje „Žalioji“ architektūra: inovatyvus požiūris LR Seimo Konstitucijos salėje pristatyti tyrimai „žaliosios“ architektūros ir urbanistinio planavimo bei projektavimo, „žaliosios“ statybos, visuomenės dalyvavimo erdviniame formavime, pastatų atnaujinimo ir efektyvaus energinio naudojimo probleminiais klausimais: http://www.ai.ar.vgtu.lt/naujienos-trumpai/ 
 
Konferencijos tiesioginės transliacijos iš LR Seimo rūmų vaizdo įrašas (the recording of the live broadcast of the conference from Parliament of Republic of
 
Konferencijos organizaciniam komitetui buvo pateiktos 32 pranešimų santraukos. Konferencijos metu kartu su Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga bus organizuota tarptautinė kraštovaizdžio architektūros kūrybinių darbų paroda.
 
Pranešimus pagal konferencijos programą skaitė 28 pranešėjai iš Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Olandijos Švedijos, Vokietijos, kurie atstovavo šešis Lietuvos ir užsienio universitetus.
Konferencijos pranešimų santraukos publikuotos VGTU elektroniniame ištekliuje: http://gaia.vgtu.lt .
 
Plačiau apie konferenciją: e-ištekliuje http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=LT.2.563.3334
 
LR Seimo Aplinkos apasaugos komiteto pirmininko Justinas Urbanavičiaus vardu buvo  įteikti padėkos raštai AF prodekanei Eglei Navickienei, AF AI direktoriui Jonui Jakaičiui, LKAS pirmininkei Vaivai Deveikienei už itin svarų indėlį kartu su Seimo AAK organizuojant mokslo konferenciją GAIA  ir tarptautinę kraštovaizdžio architektūros projektų parodą.
 GAIA Konferencijos pranešimų santraukos publikuotos e-ištekliuje: http://gaia.vgtu.lt 
 
Konferencijos PROGRAMA:
 
Konferencijos organizaciniam komitetui buvo pateiktos 32 pranešimų santraukos. Konferencijos metu kartu su Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga bus organizuota tarptautinė kraštovaizdžio architektūros kūrybinių darbų paroda.
 
Pranešimus pagal konferencijos programą skaitė 28 pranešėjai iš Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Olandijos Švedijos, Vokietijos, kurie atstovavo šešis Lietuvos ir užsienio universitetus. Konferencijos pranešimų santraukos publikuotos VGTU elektroniniame ištekliuje: http://gaia.vgtu.lt . Plačiau apie konferenciją e-ištekliuje:http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=LT.2.563.3334
 
2017-11-08.
 
 
 
 
2017 m. kovo 28 d.:
2017 m. kovo 28 d. Senato posėdyje iškilmingai apdovanoti mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai. Už antrą vietą konkurse apdovanotas Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis parengęs mokslinę monografiją „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ (Technika: Vilnius, 2013). Dvi trečias vietas konkurse užėmė doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Živilė Tunčikienė  už monografiją „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ (Technika: Vilnius, 2013) bei prof. dr. Dalius Navakauskas, prof. dr. Artūras Serackis, doc. dr. Dalius Matuzevičius, doc. dr. Raimond Laptik už monografiją „Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai“ (Technika: Vilnius, 2014), taip pat iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) daktaro diplomai, pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai: / http://www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/universiteto-pulsas/senato-posedyje-iskilmingai-apdovanoti-vgtu-bendruomenes-nariai/246059?nid=275650 /
 
 
2013-03-15. AI direktorius doc. dr. J.Jakaitis kaip Etninės globos tarybos prie LRS narys  Švietimo mokslo ministerijos kvietimu dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje. Informaciją apie minėtą renginį rasite Ugdymo plėtotės centro svetainėje adresu
 
 
Diskusijos vaizdo įrašas: http://www.youtube.com/watch?v=rpAsT5sYmqQ
 
2013-02-07. Apie instituto parengtą Neries slėnio Žirmūnų parko koncepciją išsamiau skaityti Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje: 
 
2013-02-04. "Inžinerija": Studentų baigiamuosiuose darbuose – idėjos Birštonuihttp://senas.vgtu.lt/media/files/1/inz-02-2013.pdf- (p. 9).
 
2013-01-30 . Architektūros instituto rengiamas tarptautinis projketas Construction21 pristatomas tinklalapyje balsas.lt:
http://www.balsas.lt/naujiena/713494/zalioji-urbanistika-letai-zengia-i-lietuva/1  
 
2012-11-21. Lietuvos žinios apie tarptautinį projektą C21 ir renginį Birštone.
 
2012-10-25. LR Seimo Aplinkos apasaugos komiteto pirmininkas Justinas Urbanavičius įteikė padėkos raštą AF prodekanei, AI direktoriui Jonui Jakaičiui, LKAS pirmininkei Vaivai Deveikienei už itin svarų indėlį kartu su Seimo AAK organizuojant mokslo konferenciją GAIA  ir tarptautinę kraštovaizdžio architektūros projektų parodą.
 
2012-10-10
 
Šiaulių mero padėka už organizuotą šviečiamąjį darbą Šiaulių m. savivaldybės darbuotojams ir architektūrinei visuomenei:
 
 2012-05-11
 
"INŽINERIJA" apie diskusiją-seminarą: http://senas.vgtu.lt/media/files/1/inz-06-2012.pdf.
 
2012-05-11  ĮVYKO AI INICIJUOTA SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETO, VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETO IRSEIMO EUROPOS INFORMACIJOS BIURO EUROPOS SAVAITĖS DISKUSIJA „ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE“ (prieiga per internetą: http://www.eib.lrs.lt/index.php?-1484899414).
Architektūros institutas (AI) įkurtas 1999 m. spalio 5 d. Pagrindinė AI valdymo institucija – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakulteto (AF) taryba. 
 
Darbams atlikti institute suburiami laikini mokslo ar meno kūrybiniai kolektyvai. Į veiklą įtraukiami VGTU padalinių mokslininkai, doktorantai ir studentai, kitų mokslo įstaigų, valdžios institucijų atstovai, gamybinių organizacijų specialistai, teritorinių bendruomenių nariai.
 
Nuo 2010 metų AI vadovauja paskirtas direktoriumi doc. dr. Jonas JAKAITIS. 
 
Adresas: Pylimo g. 26/Trakų g. 1, 1.5; 1.1  kab. LT-01132, Vilnius
Tel.: 8 5 274 5214
Mob. tel.: +370 698 77781
E-paštas: archinst@vgtu.lt; jakaitis.jonas@gmail.com

Apie institutą:

Apie institutą
Veiklos kryptys:
 
1. Bendradarbiavimo ir partnerystės plėtotė su Lietuvos ir užsienio partneriais.
2. Regioninės, nacionalinės urbanistinė bei architektūros (taip pat ir kraštovaizdžio architektūros) politikos formavimas.
3. Paraiškų ir projektų rengimas finansuojamų iš ES ar nacionalinių rėmimo programų.
4. Mokslinių tyrimų vykdymas architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos  ir Lietuvos miestų darnus vystymosi srityse.
5. Dalyvavimas tobulinant ir rengiant norminius teisės aktus.
6. Konsultacinės, ekspertinės veiklos vykdymas.
7. Ekspertinės, mokslinės, šviečiamosios, kvalifikacijos kėlimo veiklos vykdymas.
8. Architektūros ir visuomenės sąveikos tyrimų vykdymas.
9. Teritorijų planavimo, miestų planavimo ir architektūrinio projektavimo paslaugų vykdymas.
10. Dalyvavimas architektūrinių, teritorijų planavimo ir kt. projektų rengimo konkursuose.
Architektų Kvalifikacijos tobulinimo kursai (AKTKP)
Reg. Nr. ARAI17325
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 13 punktu, suderino (http://www.am.lt/VI/index.php#a/16694 ) VGTU Architektūros fakulteto, Architektūros instituto parengtą ir patvirtintą ARCHITEKTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ programą (www.ai.ar.vgtu.lt ).  
Architektūros institutas siekia rengti kokybiškus, informatyvius kvalifikacijos tobulinimo kursus, kuriuose paskaitas veda kvalifikuoti - architektai, architektūros mokslų mokslininkai, meno ir dizaino teoretikai statybų sektoriaus, statybinių medžiagų gamintojų specialistai-ekspertai, teisės ir vadybos žinovai.
Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų tikslas supažindinti su Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimais; Europos Tarybos rezoliucijų̨, tarptautinių konvencijų̨ ir chartijų̨ taikymu Lietuvos Respublikoje; supažindinti su architektūros ir gretimų veiklos sričių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais, naujausiomis architektūros kūrybos tendencijomis, gretutinių mokslo ir praktikos sričių įtakomis, šiuolaikiniais darnaus statinių ir aplinkos architektūrinio projektavimo principais, edukuoti apie naujų medžiagų ir technologijų įtaką statinių formodarai, miestų ir rajonų teritorijų esamos būklės kompleksinių tyrimų metodika, sudėtingų urbanistinių sistemų planavimu, miestų erdvinio formavimo ir projektavimo bei sprendinių poveikio aplinkai vertinimu, suteikiant reikiamą kvalifikaciją siekiant įgyti arba pratęsti architekto kvalifikacijos atestatą.
Architektūros instituto AKTKP sudaro temų grupės ir dalykai. Pateiktų temų grupių moduliai (šiems ir kitiems galimiems specializuotiems temų moduliams sudaromas individualus paskaitos turinys) vykdomi pagal patvirtintą paskaitų planą, kuris apima visus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.D1-130 „Dėl profesinių ir teisinių žinių egzaminų programų architektams patvirtinimo“ ir 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-329 „Dėl profesinių ir teisinių žinių egzaminų programos architektams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) patvirtinimo“ programų turinyje nurodytus dokumentus.
Temų grupės:
 1. Žemės tvarkymas ir administravimas (teisinės žinios)
 2. Teritorijų planavimas ir projektavimas (teisinės ir profesinės žinios)
 3. Statyba (teisinės ir profesinės žinios)
 4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga (teisinės ir profesinės žinios)
 5. Saugomos teritorijos ir kraštovaizdis (teisinės ir profesinės žinios)
 6. Civilinis Kodeksas, projektavimo rangos sutartys, viešieji pirkimai (teisinės žinios)
 7. Architektūros ir urbanistikos teorija, praktika, politika, miesto erdvių daiktinės aplinkos dizaino raidos tendencijos (teisinės ir profesinės žinios)
 8. Gretimos veiklos sritys (teisinės ir profesinės žinios)
 
Tobulinimo kursų programos organizavimas: Kursus organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius, kodas 111950243, PVM mokėtojo kodas LT119502413.
Kursų organizacinį darbą vykdo Architektūros fakulteto Architektūros institutas (direktorius doc. Jonas Jakaitis), Trakų 1, LT-03227 Vilnius.  
Tel. +370 52745214;
Mob. +37069877781 ir +37064092987;
Daugiau informacijos apie renginį ir paskaitų temas:
  • Puslapio administratoriai:
  • Jonas Jakaitis
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė