Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas įkurtas 1991 m.  TPMI direktore  prof. dr. M. Burinskienė. Aukščiausias instituto valdymo organas – Taryba.
TPMI darbuotojai dalyvauja ES šalių organizuojamose konferencijose, dalyvauja kaip ekspertai moksliniuose darbuose. Institutas yra tarptautinės organizacijos ESPON (European Spatial Perspectives Observation Network) koordinatorius Lietuvoje.
 
Teritorijų planavimo mokslo institutas turi įdiegtą integruotą kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
 
 
         
1. Rengiami teritorijų planavimo dokumentai:
 • Bendrieji planai
 • Specialieji planai
 • Detalieji planai
2. Teikiamos konsultacijos teritorijų planavimo klausimais
3. Skaitmeninių žemėlapių sudarymas
4. Susisiekimo sistemos modeliavimas ir plėtra
5. Rengiami gyvenamųjų teritorijų aplinkos formavimo projektai
6. Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, sprendinių poveikio vertinimas, transporto poveikis aplinkai
7. Normatyvinių dokumentų rengimas
8. Atliekami moksliniai tiriamieji darbai urbanistikos srityje
9. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
 1. Teritorijų planavimo tyrimai ir darnos proceso vertinimas
 2. Transporto sistemų funkcionavimo analizė
 3. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas: teritorijų bendrieji, specialieji, detalieji planai
 4. GIS technologijų taikymas planuojant teritorijas
VIZIJA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo mokslo institutas (toliau –  Institutas) – aukštą kokybę ir kompetenciją užtikrinantis bei mokslo produkciją kuriantis teritorijų planavimo, miestų susisiekimo sistemų, mokslo tiriamųjų paslaugų tiekėjas, pripažintas Lietuvoje ir užsienyje.
 
 
MISIJA
Vykdyti aukšto lygio mokslo tiriamuosius ir eksperimentinės plėtros darbus, aktyviai prisidėti rengiant mokslo darbuotojus bei aukštos kvalifikacijos specialistus, kuriant darniąją visuomenę.
 
 
TIKSLAI
 1. Užtikrinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Aplinkos inžinerijos fakulteto veiklos strateginių planų įgyvendinimą.
 2. Dalyvauti vykdant šalies teritorijų planavimo politiką ir strategiją, gerinant padėtį mokslinių tyrimų, mokymo, teisėkūros ir kt. srityse.
 3. Vykdyti visuomenės poreikius atitinkančius teritorijų planavimo, miesto susisiekimo sistemų mokslo tiriamuosius ir eksperimentinės plėtros darbus, diegti inovatyvius sprendimus.
 4. Dalyvauti tarptautiniuose projektuose, siekiant ugdyti mokslininkus ir jų kompetenciją tarptautiniu lygiu.
 5. Sudaryti darbuotojų lūkesčius atitinkančias darbo sąlygas.
 
Institutas apsibrėžė ir įsipareigoja laikytis šių savo teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei nuolatinio gerinimo principų:
 • Profesionalumas – teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas. Instituto darbuotojai ir projektų dalių vadovai yra kvalifikuoti savo srities specialistai, nuolat keliantys kvalifikaciją.
 • Atsakingumas, dėmesingumas paslaugas įgyjantiems, aplinkai ir visuomenei. Teikdami paslaugas esame įsipareigoję ir atsakingi savo užsakovams ir galutiniams mūsų paslaugų vartotojams.
 • Lojalumas. Ilgalaikis bendradarbiavimas užtikrina efektyvią ir rezultatyvią užsakovų veiklą. Darbuotojų lojalumas Institutui skatinamas atsakingumo prieš darbuotojus ir dėmesingumo jiems dėka.
 • Lankstumas. Sugebame reaguoti į rinkos pokyčius, stengiamės patenkinti kiekvieno kliento poreikius, derindami juos su visuomenės poreikiais.
 • Operatyvus kokybiškas darbo atlikimas (patikimumas). Puikus projektų organizavimas ir administravimas užtikrina projektų rengimo terminų laikymąsi.
 • Inovatyvumas. Naudojamos naujausios technologijos ir programinė įranga, kurios nuolat atnaujinamos.
 • Vykdant savo veiklą, laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės bazės reikalavimų.
 • Nuolatinis gerinimas. Siekdami ilgalaikio bendradarbiavimo su užsakovais, daug dėmesio skiriame teikiamų paslaugų kokybei ir jų analizei, numatome priemones klaidoms išvengti, tobuliname savo kokybės vadybos sistemą.
Direktorė
Marija Burinskienė
 
Teritorijų planavimo mokslo institutas turi įdiegtą kokybės vadybos sistemą (KVS), atitinkančią ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
  • Puslapio administratoriai:
  • Karolis Ševelis
  • Andrius Barauskas
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė