Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

       
 
1961 m. balandžio 15 d. Kauno Politechnikos institute įkurta Šildymo ir vėdinimo katedra rengti šilumos, dujų tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo specialistus. Neatsitiktinai sutampa pirmojo Lietuvą pasiekusio dujotiekio ir katedros įkūrimo metai. Kaune parengti 2006 šios specialybės inžinieriai. Nuo 1988 m. dalis katedros dėstytojų perkeliama į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas) tuo pačiu pavadinimu. Čia 1990 m. išleidžiama pirmoji specialistų laida. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. katedra pavadinama Pastatų energetikos katedra. Šiandien parengti 3781 aukštąjį universitetinį įšsilavinimą turintys inžinieriai, bakalaurai ir magistrai.
        Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo tikslas – efektyviai vartojant šilumos energiją sukurti ir palaikyti komfortišką mikroklimatą pastate esantiems žmonėms, augalams, įrenginiams, meno kūriniams, gyvūnams ir pan. Šilumos ir dujų tiekimo tikslas – efektyviai aprūpinti pastatus dujomis ir šiluma jiems šildyti, vėdinti, orui kondicionuoti, karštam vandeniui ruošti, juose vykstantiems technologiniams procesams, sudarant galimybę efektyviai energiją vartoti. Šios daugiausia energijos vartojančios sistemos veikimas grindžiamas visų pirma pagrindiniais termodinamikos, skysčių mechanikos ir šilumos mainų principais.
        Šiuo metu katedroje dirba: 3 profesoriai, 7 docentai, 11 lektorių, 3 doktorantai ir 4 techniniai darbuotojai. Jau trečioji katedros dėstytojų karta stengiasi rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Jų atsakomybė šią pareigą savo šaliai deramai atlikti yra išlikusi nepriklausomai nuo laikotarpio ir vietos kaitos. Greta šios pastoviosios nuostatos savo studijų ir mokslo veikloje katedra siekia dinamiškumo, nuolat tobulėti, reaguoti į visuomenės, darbdavių ir studentijos poreikius. Pažymėtina, kad per pastarąjį penkmetį dėstytojų amžiaus vidurkis jaunėja vieneriais metais kasmet.
 
 
 
Nauja bendravimo erdvė.  Kviečiame visus jungtis prie Pastatų energetikos katedros puslapio Facebook svetainėje. Bendrausime, dalinsimės informacija bei kitomis naujienomis. BŪKIME KARTU!
 
facebook
1961 m. balandžio 15 d. įsteigta ŠILDYMO IR VĖDINIMO KATEDRA Kauno politechnikos institute.
________________________________________________________________________________________
1961—1974 m. katedros vedėju buvo docentas MYKOLAS ZALIŠAUSKAS
- Šiuo laikotarpiu parengtos ir apgintos kandidatinės disertacijos – Kazimiero Kajučio, Marijono GEDGAUDO, Juozo ŠVEDARAUSKO, Aleksandro GLUOSNIO, Vytauto NEZGADOS, Antano ŠLIAŽO, Egidijaus Sauliaus JUODŽIO, Bronislavo NARBUČIO, Vitalijaus BAUBOS, Danutės RACHLEVIČIENĖS, Edvardo TUOMO.
________________________________________________________________________________________
 1974—1984 m. katedros vedėju buvo docentas JUOZAS ŠVEDARAUSKAS
- 1976 m. suorganizuotas visų iki tol baigusių šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialybės absolventų suvažiavimas.
- Šiuo laikotarpiu parengtos ir apgintos kandidatinės disertacijos – Vytauto MARTINAIČIO (Minske), Sabinos PAULAUSKAITĖS (Maskvoje).
________________________________________________________________________________________
19841988 m. katedros vedėju buvo docentas BRONISLAVAS NARBUTIS
- 1988 m. pavasarį Kaune panaikinama Šildymo ir vėdinimo katedra, ryšium su jos perkėlimu į Vilnių.
- 1988 m. rugsėjo 11 d. įsteigta Šildymo ir vėdinimo katedra Vilniaus inžineriniame statybos institute.
________________________________________________________________________________________
1988—1990 m. katedros vedėju buvo docentas MARIJONAS GEDGAUDAS
- 1990 m. išleidžiama pirmoji šilumos dujų tiekimo ir vėdinimo absolventų laida VISI.
________________________________________________________________________________________
1990—1991 m. katedros vedėju buvo docentas VYTAUTAS MARTINAITIS
- 1990 m. katedros darbuotojai dalyvavo pirmosios nacionalinės energijos taupymo programos, Energetiko įstatymo rengime.
- 1991 m. Katedra įgijo teisę organizuoti Energetikos ir termoinžinerijos doktorantūros studijas.
________________________________________________________________________________________
1991—1997 m. katedros vedėju buvo docentas EDVARDAS TUOMAS
- Šiame laikotarpyje svečiavosi profesorius A. Abelis iš Čalmerso universiteto (Švedija), Šiaurės Amerikoje dirbantys profesoriai lietuviai V. Šernas, G. Mitalas.
- 1991 m. pradėjome dalyvauti tarptautinėje TEMPUS programoje.
- 1992 – 1994 metus 6 katedros dėstytojai ir 24 studentai pagal TEMPUS programą įvairų laikotarpį, pabuvojo Horsenso politechnikoje (Danija) Glamorgeno universitete (Velsas, Didžioji Britanija), Valensijos universitete (Ispanija).
- 1995 m. birželio mėn. Vilniuje buvo pasirašytas bendradarbiavimo sutarties projektas tarp Cergy Pontoise (Serži Pontuaz) ir Vilniaus technikos universitetų.
- 1994 m. V. Martinaitis tapo Energetikos ekonomikos tarptautinės asociacijos (International Association for Energy Economic, IAEE) nariu.
- 1996 m. habil. dr. A. Skrinskai suteiktas technologijos mokslų profesoriaus pedagoginis vardas
________________________________________________________________________________________
1997—2001 m. katedros vedėju buvo profesorius ALFONSAS SKRINSKA
- 1997 m. vykdoma Šiaurės Šalių Tarybos finansuojama programa PROCEED (Programme for Cooperation in Energy-efficient Economic Development). Ši mokomoji programa, skirta Baltijos šalių energetikos ekspertams, buvo vykdoma bendradarbiaujant Baltijos ir Šiaurės šalių universitetų dėstytojams.
- 1998 m. tragiškai žuvus akad. A. Žukauskui, jo gimimo 75-mečio proga, papildytai ir suremontuotai šilumos mainų mokomąjai laboratorijai suteiktas A. Žukausko vardas.
- 1998 m. spalyje doc. V. Martinaičio iniciatyva įkuriamas bendras Baltijos jūros regiono technikos universitetų tinklas energetinio planavimo specialistų rengimui. Katedra pasirašė ERAZMUS/ SOCRATES sutartį su Alburgo universiteto Plėtros ir planavimo katedra.
- 1999 m. rudens semestre pirmoji Energetinio planavimo magistrantų grupė EPm-8 visą semestrą mokėsi Danijoje. Šie mainai tapo tradiciniais.
- 1999 m. doc. dr. E. Juodis tapo Tarptautinės žmogaus sukurtos statybinės aplinkos draugijos (International Society of the Built Environment, ISBE), Tarybos nariu.
- 1999 m. gauta doktorantūros studijų teisė Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypčiai.
- 1999 m. gruodžio mėn. 17 d. magistras Kęstutis ČIUPRINSKAS pirmas VGTU apgynė Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją.
- 2000 m. kovo 16 d. katedros doc. dr. Vytautas MARTINAITIS Lietuvos energetikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją.
- 2000 m. vasarą vykdomas ankstesnės programos tęsinys PROCEED21.
- 2000 m. vasarą Rygos kolegoms padedant užsimezga ryšiai su Šiaurės Šalių Energijos Tyrimų Programa.
- Katedros kolektyvo iniciatyva Lietuvoje buvo suburta Lietuvos šiluminės technikos inžinierių sąjunga.
- 2000 m. įvyko Tarptautinė konferencija „Energija pastatams“, perskaityta apie 80 pranešimų, iš jų 60 dalyvių iš užsienio.
- 2001 m. pirmą kartą dalyvaujame programoje FRAMEWORK – 5. Darbai pagal šią programą buvo atliekami Ispanijoje Europos saulės tyrimų centre.
2001 m. lapkričio 20 d. iškilmingai paminėtas Katedros darbo 40 – metis.
_______________________________________________________________________________________
2002—2015  m. katedros vedėju buvo profesorius VYTAUTAS MARTINAITIS
- 2002 m. habil. dr. V. Martinaičiui suteiktas technologijos mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.
- 2002 m. spalio mėn. 10 d. įsteigtas katedros bičiulių klubas. Klubo prezidentu išrinktas Egidijus Šydeikis, „YIT Technika“ (buvusios „ABB Technika“) direktorius.
- 2003 m. lapkričio mėn. 28 d. magistras Artur ROGOŽA VGTU apgynė Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją.
- 2004 m. birželio mėn. 9 d. buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp VGTU ir “Vilniaus energijos” bei “Litesko” įmonių.
- 2004 m. spalio 7-8 d. surengta 6-oji tarptautinė konferencija „Energija pastatams“. Šios konferencijos išskirtinis bruožas – ji vyko kartu su 47-ąja REHVA Generaline asamblėja. Konferencija paskelbė 71 pranešimą, iš kurių 61 yra paskelbti konferencijos medžiagoje.
- 2005 m. prof. E. Juodis praėjo habilitacijos procedūra ir daktarui K. Čiuprinskui suteiktas docento pedagoginis vardas.
- 2003 - 2009 m. komplektuojamos, plėtojamos Vėdinimo ir oro kondicionavimo, Šildymo, Termodinamikos ir šilumos mainų laboratorijos. Stendus įrengė šie rėmėjai: YIT Technika, Baltaura, Eltalis, Flakt, GRUNDFOS pumps, VTS Clima, Viessmann, „Vilniaus energija“.
- 20022009 m. kiekvienais metais pavasarį organizuojama Šildymo ir vėdinimo bei Vandentvarkos katedros mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“, kuri jau keletą metų vyksta kartu su tarptautine statybos ir remonto paroda „RESTA“ Litexpo parodų rūmuose.
- 2006 m. daktarui A. Rogožai suteiktas docento pedagoginis vardas.
- 2006 m. prof. V. Martinaitis paskiriamas Lietuvos ekspertu „Energija“ komitete Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos (2007 – 2013 m.) programoje (7 BP);
- 2007 m. Daktaro disertacijas apgina doktorantai Giedrius Šiupšinskas, Kęstutis Valančius, Romanas Savickas.
- 2008 m. Daktaro disertacijas apgina doktorantai Darius Biekša, Eglė Jaraminienė.
- 2008 m. Tarptautinės ekspertų grupės iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos vertinimo rezultate visos trys katedros Energetikos krypties studijų programos buvo akredituotos be sąlygų iki 2015 metų vasaros.
- 2009 m. gegužyje VGTU Senato nutarimu katedros pavadinimas keičiamas į „Pastatų energetikos katedra“, kuris naudojamas nuo 2009-09-01.
- 2010 m. daktaro disertacijas apgina doktorantės Lina Užšilaitytė, Violeta Motuzienė, t.y. dirbant VGTU katedroje parengtos ir apgintos 9 daktaro disertacijos, iš kurių 7 – per keturis pastaruosius metus.
______________________________________________________________________________________
- 2011 m. balandžio 8 d. iškilmingai paminėtas Katedros darbo 50 – metis.
- 2011 m. Daktaro disertaciją apgina doktorantė Giedrė Streckienė.
- 2011 m. pabagoje buvo įkurta Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija - PEMS.
-2012 m.  Daktaro disertaciją apgina doktorantė Violeta Misevičiūtė.
-2013 m.  pasirašyta dvigubo diplomo sutartis su Mikkeli taikomųjų mokslų universitetu (Suomija).
-2014 m.  Daktaro disertacijas apgina doktorantas Vygantas Žėkas ir Rūta Mikučionienė.
-2015 m.  Daktaro disertaciją apgina doktorantė Rasa Džiugaitė-Tumėnienė.
nuo 2015 m. katedros vedėju išrinktas docentas ARTUR ROGOŽA
-2017 m.  Daktaro disertaciją apginė doktorantas Juozas Bielskus.
______________________________________________________________________________________
 
Katedros indėlis į fakulteto veiklą:
- Nuo 1988 m. doc. Sabina Paulauskaitė dirba prodekane Komunalinio ūkio fakultete, nuo 1990 m. Inžinerinių komunikacijų fakultete, nuo 1992 m. Miestų inžinerijos fakultete, nuo 1995 iki dabar Aplinkos inžinerijos fakultete.
- 1992—1996 m. doc. Vytautas Martinaitis yra išrenkamas dekanu ir vadovauja Aplinkos inžinerijos (Miestų inžinerijos) fakultetui.
- Nuo 1999 m. iki dabar doc. Kęstutis Čiuprinskas dirba prodekanu Aplinkos inžinerijos fakultete.
- 2002—2006 m. prof. A. Skrinska buvo Aplinkos inžinerijos fakulteto tarybos pirmininkas.
 
 1. Racionalių atsinaujinančios energijos naudojimo derinių paieška šildymui bei vėsinimui Lietuvos klimato sąlygomis.
 2. Efektyvių sistemų ir įrangos mikroklimato kokybės užtikrinimui naudojant energiją pastatuose paieška (nuo esamų iki beveik nulinės energijos, kitų mažaenerginių pastatų).
 3. Pastato šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo procesų integruotas termodinaminio (ekserginio) efektyvumo ir gyvavimo ciklo modeliavimas, vertinimas.
 4. Apsirūpinimo energija (t.y. jos generavimo, tiekimo ir vartojimo) sistemų modeliavimas ir planavimas urbanistiniams moduliams.
 5. Lietuvos Respublikos statybos projektavimo normų sisteminimas.
Garbės profesorius Alfonsas Kazys SKRINSKA
 
El. paštas
Gimimo data ir vieta
1934 07 06 Klevinė, Marijampolės apskr.
Mokslo laipsniai, titulai
Habilituotas daktaras, profesorius
Užsienio kalba
Anglų, rusų kalbos
Išsilavinimas
 • Habilituotas daktaras (technologijos m.) 1994;
 • Daktaras (technikos mokslų kandidatas) 1965;
 • Inžinierius mechanikas 1958.
Darbo veikla
 • Pastatų energetikos katedros profesorius, VGTU 1996-2010 m;
 • Šildymo ir vėdinimo katedros vedėjas, VGTU 1997-2002 m;
 • Laboratorijos vedėjas, Termoizoliacijos institutas, 1966-1997;
 • Jaunesnysis mokslinis bendradarbis, aspirantas, Lietuvos energetikos institutas, 1958-1966.
Pagrindiniai dėstyti dalykai
 • Termodinamika, šilumos ir masės mainai;
 • Šiluminė technika, aerodinamika;
 • Atsinaujinantys energijos ištekliai.
Mokslinių interesų sritis
 • Atsinaujinančioji energetika;
 • Šilumos ir masės mainai;
 • Šilumos įrenginių tobulinimas;
 • Efektyvus šiluminės energijos naudojimas pastatuose.
Išradimai ir nauja technika
19 išradimų, iš jų:
 • Kuro deginimo sistema žiedinei krosniai, A.e.Nr. 571689, 1974 ;
 • Plaušo nusėdimo kamera A.e.Nr. 1430279, 1988 ;
 • Terminio apdorojimo įrenginys plaušinių medžiagų apdorojimui A.e.Nr. 1431208, 1988.
Publikacijos
Apie 100 publikacijų.
1961 m. balandžio 15 d. Kaune įkurta Šildymo ir vėdinimo katedra. Nuo jos įkūrimo iki 1990 m. išleista 2006 inžinieriai statybininkai, įgyjantys šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialybę.
1988 m. dalis katedros dėstytojų perkeliama į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar VGTU) ir 1990 m. čia išleidžiama pirmoji specialistų laida. 1994 m. studijas baigia pirmoji bakalaurų ir paskutinė pirmosios pakopos statybos inžinierių laida.
2009 m. rugsėjo 1 d. katedra pavadinama Pastatų energetikos katedra. Šiandienai parengta 3781 aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys inžinieriai, bakalaurai ir magistrai.
Datalų absolventų grafiką galite rasti čia.

Veikla tarptautinėse organizacijose

V. Martinaitis - Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos (2007 – 2013 m.)  programos (7 BP) Lietuvos skirtas „Energija“ komiteto ekspertas.
IAEE - Energetikos ekonomikos tarptautinė asociacija
V. Martinaitis - Energetikos ekonomikos tarptautinės asociacijos (International Association for Energy Economic, IAEE) narys nuo 1994 m., Pastatų ir Statybos tyrimų ir inovacijų Tarptautinės Tarybos (International council for research and innovation in building and construction, CIB, W108 – Klimato kaita ir pastatų aplinka) narys nuo 2002 m.
ISBE - Tarptautinė žmogaus sukurtos statybinės aplinkos draugija
E. Juodis - Tarptautinės žmogaus sukurtos statybinės aplinkos draugijos (International Society of the Built Environment, ISBE), Tarybos narys nuo 1999 m.
NERP - Šiaurės šalių tyrimų programa, 2003
Šiaurės šalių tyrimų programa (NERP). Prisitaikančios termoenergetinės sistemos. Šilumos aprūpinimo ir vartojimo sistemų darnios modernizacijos algoritmas. Partneriai: Helsinkio technologijos, Islandijos ir Alborgo universitetai. 2003 m.
PROCEED21 - Energijos ekspertų Baltijos šalyse apmokymas, 1997-2001
VGTU DENER centras. 
Tarptautinė darnios energijos sistemos raidos mokomoji programa Procced 21. 
Užsienio partneriai: Aalburgo universitetas (Danija), Rygos technikos universitetas, Tartu universitetas. 
Dalyvavimo forma: (Koordinatorius Aalburgo u-tas), vykdytojai: V. Martinaitis, K. Čiuprinskas, G. Šiupšinskas. Projektas vykdytas 2001 01 01 -2001 12 31.
Framework - 5 “Improving Human Potential”, programa -2001
Programa: FRAMEWORK 5. The European Test Centre for Solar Thermal Energy Applications”.
Projekto pavadinimas. “Nestacionarių temperatūros laukų tyrimimas daugiasluoksnėje sienoje kintamo saulės energijos srauto įtakoje” (Investigation of transient temperature fields by unstable solar impact in the multilayer wall of the building). 
Vadovas: A.Skrinska. Vykdytojai: K. Valančius, T. Cipkus, E. Perednis. 
Partneriai užsienyje: The European Test Centre for Solar Thermal Energy Applications. Ispanija. 
Dalyvavimo forma: vykdytojas. Paraiškos padavimo data : 2001.01.30 2001 metams. Darbai pateikti pagal paraišką 2001 m. įvykdyti.Lėšų negauta. Europos komisija apmokėjo eksperimentinio tyrimo išlaidas. Rezultatai: Gauti eksperimentinio tyrimo duomenys pagal nurodytą tematiką.
Šiaurės Šalių Energijos Tyrimų Programa - NERP - doktorantūros studijoms, nuo 2000.
Socrates/Erasmus - universitetinių mainų programa, nuo 1999.
Tempus - universitetinių mainų programa, 1992 - 1995.
  • Puslapio administratoriai:
  • Genrika Rynkun
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė