Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos geodezininkams iškilo daug sudėtingų mokslinių ir praktinių problemų, susijusių su šiuolaikinio Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimu, preciziniais geodeziniais ir gravimetriniais matavimais bei kitais naujais geodeziniais ir kartografiniais darbais. Lietuvos geodezininkai neturėjo tokių darbų patirties, nes tai buvo sovietinių centrinių organizacijų prerogatyva. Nebuvo naujausios technikos ir šiuolaikinių technologijų taikymo Lietuvos sąlygomis programų. Reikėjo iš naujo parengti techninius geodezinių bei kartografinių darbų reikalavimus ir normatyvus.
1992 m. sausio mėn. 29 d. VTU Mokslinės tarybos sprendimu buvo įsteigtas Geodezijos institutas ir patvirtinti jo nuostatai. Geodezijos instituto veikla skirta Lietuvos valstybiniam geodeziniam pagrindui sukurti ir su jo sudarymu susijusioms mokslinėms problemoms spręsti.
Į Geodezijos instituto darbus įtraukiami VGTU Geodezijos ir kadastro katedros darbuotojai, doktorantai, magistrantai, geodezijos specialybės studentai, gamybinių organizacijų specialistai, reikalingi konkrečiam darbui atlikti. Dalis darbų atliekama drauge su užsienio šalių specialistais. Moksliniams darbams vykdyti sudaromi laikini kolektyvai, parenkant darbo vadovus, reikiamos kvalifikacijos vykdytojus bei konsultantus.
2000 m. sausio 31 d. institute įsteigta Kalibravimo laboratorija. Akreditacijos sritis – elektroninių tolimačių kalibravimas. Vedėjas – doc. dr. R. Putrimas.
Geodezijos instituto atliekamų mokslinių darbų rezultatai pateikiami darbų ataskaitose, skelbiami moksliniuose seminaruose ir pasitarimuose, vietinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, simpoziumuose, moksliniuose straipsniuose.
  
 
 
Siūlomos paslaugos
 
Geodezijos institutas dažniausiai atliko Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (VGKT) (dabar Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) užsakomus mokslinius tiriamuosius darbus pagal Lietuvos Respublikos bei tarptautines programas.
Dalyvaudamas Tarptautinės geodezijos asociacijos, Šiaurės šalių geodezinės komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų koordinuojamose programose bei bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis, Geodezijos institutas sudarė Lietuvos valstybinius GPS tinklus.
 1992 m. sukurtu Lietuvos GPS nulinės klasės tinklu per 4 punktus į Lietuvą perduota vieninga Europos koordinačių sistema ETRS 89.
1992–1993 m. sudarytas GPS pirmosios klasės tinklas, jungiantis 48 punktus, tarp kurių vidutinis atstumas – 40 km.
1994–1996 m. sudarytas GPS antrosios klasės tinklas, jungiantis 1026 punktus, tarp kurių atstumas – 7–10 km.
Geodezijos institutas paruošė duomenis Lietuvos valstybinei koordinačių sistemai LKS 94 priimti, įkūrė geodezinių prietaisų kalibravimo bazę. Pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) reikalavimus institutas atliko Vilniaus, Kauno ir Šiaulių oro uostų navigacijai skirtų objektų koordinavimo darbus.
1994 ir 2002 m. institutas, padedant Suomijos geodezijos instituto specialistams, pirmą kartą Lietuvoje preciziniu balistiniu gravimetru atliko didelio tikslumo absoliutinius sunkio pagreičio matavimus Klaipėdoje, Panevėžyje ir Vilniuje.
1998–2001 m. sudarytas Lietuvos valstybinis gravimetrinis pirmosios klasės tinklas, jungiantis 49 punktus.
Bendradarbiaujant su Lietuvos Civilinės aviacijos direkcija ir VGTU A. Gustaičio aviacijos institutu, 1995 metais Vilniaus oro uoste įrengė nuolat veikiančią GPS stotį, kurioje, padedant Onsala kosminei observatorijai (Švedija), 1996 m. pradėti GPS matavimai, atliekami pagal tarptautines EUREF, DOSE, WEGENER ir kitas programas. 1999 m. GPS stotis VILNIUS įjungta į Europos GPS stočių tinklą EUREF.
Geodezijos instituto skaitmeninės aerofotogrametrijos laboratorijoje, sprendžiant aktualias skaitmeninės fotogrametrijos problemas, atlikti didelės apimties aerofotogrametriniai kartografavimo darbai.
2001 m. Geodezijos instituto Kalibravimo laboratorijai Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras įteikė akreditacijos pažymėjimą. Akreditacijos sritis – elektroninių tolimačių kalibravimas.
1997–2006 m. sudarytas Lietuvos valstybinis geodezinis vertikalusis pirmosios klasės tinklas.
2007–2009 m. atlikti Lietuvos teritorijos gravitacijos ir geomagnetinio laukų tyrimai.
Nuo 2007 m. vykdoma Nuolat veikiančių GPS stočių tinklo LitPOS plėtra ir priežiūra.
2010–2012 m. įrengtas Poligonometrinis tinklas (užsakovas AB Lietuvos geležinkeliai).
ĮSTAIGOS, SU KURIOMIS PASIRAŠYTOS ILGALAIKĖS NETERMINUOTOS SUTARTYS
 
 • Varšuvos geodezijos ir kartografijos institutas (1998)
 • VĮ Oro navigacija (2002)
 • Suomijos geodezijos institutas (2003)
 • Lenkijos mokslų akademijos Geofizikos institutas (2005)
 • Ciuricho federalinės technikos aukštosios mokyklos Geodezijos ir fotogrametrijos  institutas (2006)
  • Puslapio administratoriai:
  • Evelina Zigmantienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė