Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Komandiruotė Liublino technikos universitete, Lenkija2017 m. lapkričio 20 d. – 2017 m. lapkričio 24 d.  doc. dr. Marina Valentukevičienė dalyvavo pedagoginio personalo Erasmus+ mainų programoje Lenkijos Liublino technikos universitete. Komandiruotė buvo skirta paskaitoms ir diskusijoms apie tolimesnį bendradarbiavimą Erasmus+ programoje. Docentė skaitė paskaitas studentams, magistrantams ir doktorantams. Paskaitų metu pristatė Lietuvoje ir ES naudojamų ekologinio projektavimo technologijų pavyzdžius, taip pat paskaitos buvo pratęstos diskusijomis ir klausimais. Studentai dalyvavo studijų programos aptarime, domėjosi ir svarstė galimybes atvykti į VGTU pagal Erasmus programą.
Paskaitas organizavo Liublino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto direktorius prof. hab. Dr. Lucjan Pawlowski, taip pat prorektorė prof. hab. dr. Marzena Dudzinska ir Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanė prof. dr. inž. Aneta Czechowska - Kosacka.
Komandiruotės metu doc. dr. Marina Valentukevičienė susitiko su Erasmus+ programą administruojančiais Liublino technikos universiteto atstovais, VGTU pristatė kaip perspektyvų programos partnerį ir siūlė VGTU studijų programas anglų kalba.
Po susitikimų su Lenkijos kolegomis buvo susitarta dėl galimo mainų programos tęstinumo.

Dėstytojų vizitas Žilinos universitete, Slovakija

2017 m. lapkričio 20-24 d. Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanė bei Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros dėstytoja doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė bei Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros dėstytojas doc. dr. Dainius Paliulis lankėsi Slovakijoje, Žilinos universiteto Saugos inžinerijos fakultete pagal Erasmus+ programą. Išvykos metu vyko susitikimai su fakulteto dekanu prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Tarptautinių ryšių ir rinkodaros prodekane Ing. Katarína Hollá, Saugos katedros dėstytoja Ing. Adelaida Fanfarová, doktorantais bei su kitais fakulteto dėstytojais ir mokslininkais.
Išvykos metu dėstytojai skaitė paskaitas bakalauro ir magistrantūros studijų pakopų studentams. Ypač didelio studentų susidomėjimo sulaukė anglų kalba vykdomos studijų programos VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete.
Viešnagės metu dėstytojai susipažino su laboratorijomis bei jose vykdomais moksliniais tyrimais. Susitikimų metu ne tik buvo pristatytas Vilniaus Gedimino technikos universitetas bei Aplinkos inžinerijos fakultetas, bet ir pasikeista mokslinėmis idėjomis, o susitikus su dekanu bei tarptautinius projektus vykdančiais mokslininkais, aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.

 

Konferencija Kinijoje

Lietuvos tyrimų rezultatų pristatymas Kinijoje
Prof. dr. Edita Baltrėnaitė š. m. lapkričio 11–15 d. dalyvavo 10-oje tarptautinėje konferencijoje „Aplinkos mokslų ir inžinerijos iššūkiai“ Kinijoje (Kunming mieste). Ji pristatė žodinį ir stendinį pranešimus. Stendinis pranešimas skirtas teoriniam žaliavos cheminių elementų singenetiškumo poveikio bioanglies kaip adsorbento savybėms priežastingumui aptarti (Nuotrauka Nr. 1). Šis pranešimas parengtas šiuo metu vykdomų Lietuvos mokslo tarybos nacionalinių mokslo projektų (S-MIP-17-83, vadovė – prof. dr. Edita Baltrėnaitė, ir S-MIP-17-20, vadovas – prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas) pagrindu. Žodinio pranešimo tema – dinaminių rodiklių metodo taikymas teršalų pernašoje. Be to, konferencijos metu vadovauta konferencijos pasekcijo darbe, susipažinta su aplinkos inžinerijos tyrimo kryptimis, lankytasi regiono valstybiniame Yunnan Minzu universitete (Nuotrauka Nr. 2), aplankytos laboratorijos, susipažinta su įranga ir veiklos kryptimis. Žinios itin vertingos ir bus pritaikytos mokslo ir pedagoginės veiklos organizavimo veikloje.

Mokslinė išvyka į JAV


Prof. dr. Editos Baltrėnaitės mokslinė išvyka į JAV

Mokslinė išvyka buvo organizuojama į 110-ąją Oro ir atliekų valdymo asociacijos konferenciją ir parodą Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje (JAV) 2017 m. birželio 4–8 d. Ilgametes tradicijas išlaikęs renginys sieja aplinkosaugos, energetikos ir žmonių sveikatos problemas kasmet priimdamas atstovų iš valdymo institucijų, pramonės ir akademijos.
Dalyvavimo tikslas – atstovauti konferencijoje Lietuvą ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą bei pristatyti žodinį pranešimą “Bioanglies pagrindo biofiltracijos užpildas šalinant acetono, amoniako ir ksileno garus” (Biochar-based biofiltering medium for removal of acetone, ammonia and xylene vapors) (autoriai: Edita Baltrėnaitė, Pranas Baltrėnas). Šis pranešimas įdomus tuo, kad jame pristatomas oro kokybės gerinimo technologija (biofiltracija), kuri yra svarbi švarios gamybos technologinės linijos dažnoje pramonės šakoje dalis. Naujai siūlomas technologijos bruožas – biofiltracinio užpildo suformavimas iš pigesnio, tačiau artimą efektyvumą išlaikančio užpildo, sudaryto iš bioanglies.
Dalyvavimo renginyje nauda įvairiapusė. Šis pranešimas buvo tik tarp kelių, kuriuos pristatė mokslininkai iš Europos, todėl Lietuvos, kaip šalies, mokslinės veiklos matomumas buvo nemažas. Švarios gamybos principais paremtos technologijos, naudojant gamtines, mažai apdorotas medžiagas oro kokybei gerinti, yra aktualios intensyviai JAV pramonei, kuri pasaulinėje plotmėje susiduria su klimato kaitos iššūkiais. Veiksmingai organizuota daugialypė konferencijos forma (vienu metu vykstančios techninės sesijos, platforminiai susitikimai, oro kokybės matavimo įrangos paroda, stendinių pranešimų sesijos, mokymai studentams) tapo geru efektyviai organizuotos konferencijos pavyzdžiu ir patirtimi, kurią verta pritaikyti Lietuvoje. Konferencijos daugiafunkcionalumas, paremtas akademijos, valdymo, pramonės įmonių, konsultacinių įmonių atstovų dalyvavimu ir galimybe susitikti bei aptarti mokslo ir pramonės naujienas, buvo dar viena naudinga patirtis tuo požiūriu, kad betarpiškas bendravimas tarp mokslo, pramonės ir valdymo institucijų yra neišvengiamas.
Paramą išvykai skyrė Lietuvos mokslo taryba (Nr. P-KEL-17-356).
 

Perlaikymai

Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis

 
Komisija Dalykas Grupė Data, laikas, auditorija
 • S. Vasarevičius
 • A. Zigmontienė
 • J. Bradulienė
 • E. Marčiulaitienė


Kraštotvarka


ATin-12

2017 – 12 – 11, 11.00 val., 2106 a.

2017 – 12 – 16, 9.00 val., 2101 a.


Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino ir turėti dekano leidimą.


                                                                                                                                          Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra
                                                                      Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis
 
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Konsultacijos
data, laikas, auditorija
Egzamino
data, laikas, auditorija
Andrius Litvinaitis Inžinerinė hidraulika
Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
PEf-15/1
PEfu-15
KGf-15/1
2018-01-29, 13,45, SRK-II 419 2018-01-29 14,30, SRA-II 07
2018-01-29, 13,45, SRK-II 419 2018-02-02, 10,00, SRA-II 07
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino.____________________________________________katedros vedėjas                      ________________________________________________________
                      (Katedros pavadinimas)                                                                                                                              (Vardas, pavardė, parašas)

 
2017/2018 m. m. RUDENS SEMESTRO 
DĖSTYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
 
Dėstytojo pareigos, vardas, pavardė

PIRMADIENIS

ATRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Vedėjas
Profesorius dr.
S. Vasarevičius
12:30-13:30 (B)
13:30-14:30 (D)
15:30-16:30 (K)      
Profesorius dr. V. Šaulys 8:30-10:05 (P) 1 sav.
10:05-11:00 (B) 1 sav.
12:10-16:05 (P) 2 sav.
13:45-14:30 (B) 2 sav.
8:30-10:05 (P) 1 sav.
10:05-11:00 (B) 1 sav.
12:10-16:05 (P) 2 sav.
13:45-14:30 (B) 2 sav.
10:20-16:05 (P) 1 sav.
13:45-14:30 (B) 2 sav.
14:30-16:05 (P) 2 sav.
M 11:30-12:10 (B) 2 sav.
12:10-13:45 (P) 2 sav.
Profesorius dr. M. Rimeika 10:20-11:55 (P)
13:00-16:00 (B)
16:20-16:45 (P) 1 sav.
19:55-21:30 (K) 1 sav.
M 8:30-10:05 (P)
10:20-11:55 (P) 2 sav.
12:10-13:45 (P)
13:00-16:00 (B)
16:20-19:45 (P)
10:00-12:00 (B) M
Profesorė dr. E. Baltrėnaitė   15:00-16:20 (K)
16:20-17:55 (P)
18:10-19:45 (K) 2 sav.
8:30-10:00 (B) 8:30-10:00 (B)
13:00-15:00 (D)
16:20-17:55 (P)
18:10-19:45 (P) 1 sav.
 
Profesorė dr. R. Vaiškūnaitė 15:00-16:20 (D)
16:20-17:55 (P)
12:10-13:45 (K)   12:10-13:45 (K)  
Docentas dr. D. Paliulis 10:20-11:55 (P)
14:00-15:30 (B)
14:30-16:05 (K)
16:20-17:55 (P)
18:10-21:30 (P) 2 sav.
14:50-16:20 (K) 14:00-15:30 (B) 8:30-10:05 (P) 2 sav.
14:30-16:05 (K)
16:20-17:55 (P)
18:10-19:45 (P)
13:45-15:15 (B)
Docentė dr. A. Zigmontienė 12:10-16:05 (P)
16:20-17:55 (P)
  10:20-11:55 (P)    
Docentė dr. E. Marčiulaitienė   8:30-13:45 (P)
 
10:20-11:55 (P)
14:30-16:05 (P)
8:30-10:05 (P) 1 sav.
10:20-11:55 (P)
12:10-13:45 (P) 2 sav.
 
Docentas dr. R. Grubliauskas 14:00-15:00 (B)
15:00-17:00 (D)
16:20-17:55 (P)
18:10-19:45 (P) 1 sav.
16:20-17:55 (P)
18:10-19:45 (K) 1 sav.
   
Docentė dr. R. Stankevičienė 10:20-11:55 (P)
13:00-14:00 (B)
10:20-11:55 (P) 2 sav.
12:10-17:55 (P)
10:20-11:55 (P)
13:00-14:00 (B)
12:10-16:05 (P) 8:30-10:05 (P)
10:20-16:05 (P) 1 sav.
14:30-16:05 (P) 1 sav.
Docentas dr. A. Litvinaitis 8:30-13:45 (P)
13:45-14:30 (B)
16:20-19:45 (P) 2 sav.
    19:55-21:30 (P) 2 sav. 8:30-11:55 (P)
12:00-13:35 (B)
16:20-19:45 (P) 2 sav.
Docentas dr. A. Zagorskis 18:10-21:30 (P) 2 sav.     15:30-16:30 (B)  
Docentas dr. R. Dauknys 16:20-19:45 (P) 16:20-19:45 (P) 1 sav.   16:20 – 17:55 (P)
18:10-19:45 (P) 1 sav.
18:10-19:45 (B) 2 sav.
 
Docentas dr. M. Pranskevičius 14:30-16:05 (P) 2 sav.
16:20-17:55 (P)
18:10-19:45 (P) 1 sav.
18:10-19:45 (K) 2 sav.
  8:30-10:05 (P) 16:20 – 17:55 (P)
18:10-21:30 (P) 1 sav.
 
8:30-10:05 (P)
Hidraulikos mokomosios laboratorijos vedėjas
A. Krutkis
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 15:30
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
Docentė
dr. L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
12:10-13:45 (P)
14:00-15:00 (B)
16:20-19:45 (P) 1 sav.
  12:10-13:45 (P)
16:20-21:30 (P) 1 sav.
16:20-17:55 (P) 2 sav.
18:10-19:45 (P)
 
Docentė dr. M. Valentukevičienė     10:20-11:55 (P) 1 sav.
16:00-17:00 (B)
16:20-17:55 (K) 2 sav.
18:10-19:45 (P)
  8:30-11:55 (P)
Docentė dr. A. Mažeikienė 10:20-13:45 (P)
14.00:15:00 (B)
10:20-16:05 (P)
9:00-10:15 (B)
13:00-15:00 (B) 10:20-13:45 (P)
14:30-16:05 (P) 2 sav.
M
Docentė dr. A. Mikalajūnė 9:00-10:30 (B)
10:20-11:55 (P)
       
Docentė dr. O. Survilė 10:20-11:55 (P) 12:10-13:45 (P)
14:00-16:00 (B)
  9:00-11:00 (B)  
Docentė dr. J. Bradulienė   15:30-16:30 (B)      
Doc. dr. K. Bazienė     14:30-16:05 (K) 2 sav. 16:20-17:55 (P) 8:30-10:05 (P)
10:20-11:55 (P)
Docentas dr. T. Januševičius   10:20-11:55 (P) 2 sav.
12:10-13:45 (P)
18:10-19:45 (P) 2 sav.    
Docentas dr. V. Vaišis       18:10-19:45 (P)
19:55-21:30 (P) 2 sav.
 
Lektorius A. Chlebnikovas 12:10-13:45 (P) 1 sav.   16:20-17:55 (P) 1 sav. 12:10-13:45 (P)
18:10-19:45 (P)
 
Lektorė dr. D. Janeliauskienė 14:30-16:05 (P)
16:20-17:55 (P) 2 sav.
16:20-19:45 (P) 1 sav.      
Lektorė dr.  R. Albrektienė 8:30-10:05 (P) 1 sav.
10:20-16:05 (P)
8:30-11:55 (P)
16:20-21:30 (P)
  8:30-10:05 (P) 1 sav.
16:20-17:55 (P)
8:30-10:05 (P)
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Damanskaitė
  • Tomas Žemaitis
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė