Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Gautų Lietuvos patentų autoriai

Gautų Lietuvos patentų autoriai
(prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, prof. dr. Edita Baltrėnaitė, doktorantė Valeriia Chemerys, doktorantas Vitalij Kolodynskij)   
2017 m. rugsėjo 26 dieną vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato posėdis, kurio metu buvo įteikiami Lietuvos Respublikos patentai. Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros ir Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai gavo du patentus: „ Katalitinis užterštų dujų valymo įrenginys ir būdas“ (autoriai prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas ir doktorantas Vitalij Kolodynskij) ir „Bioanglies modifikavimo H2O2 vandeniniu tirpalu įrenginys ir būdas“ (autoriai prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, prof. dr. Edita Baltrėnaitė ir doktorantė Valeriia Chemerys). Katalitinis dujų valymo įrenginys skirtas užterštų dujų valymui nuo azoto oksidų ir anglies monoksido. Tuo tarpu bioanglies modifikavimo įrenginys skirtas bioanglies modifikavimui H2O2 tirpalu, siekiant padidinti jo gebą adsorbuoti katijoninius metalus. Šių išradimų taikymas aplinkosaugoje leis efektyviai mažinti aplinką teršiančių medžiagų koncentracijas.  

DR. MAURIZIO BENZO (Italija) PASKAITOS

tekstas

DR. MAURIZIO BENZO (Italija) PASKAITOS
 
                      2017 m. gegužės 15–18 dienomis VGTU Aplinkos apsaugos katedroje lankėsi OSMOTECH S.r.l. (Italija) kvapų tyrimų laboratorijos direktorius dr. Maurizio Benzo (vizitas finansuotas iš tarptautinės stažuočių programoms Erasmus+ „Patirties partneriai“ lėšų).
Vizito metu buvo skaitomos paskaitos studentams, dalinamasi teorinėmis ir praktinėmis žiniomis kvapų tyrimų srityje: oro (kvapo) mėginių ėmimo metodai, kvapų analizė dinaminės olfaktometrijos ir chromatografijos metodais, kvapų sklaidos modeliavimas ir kt.
 

20-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas-Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinerija

VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedra ir Aplinkos apsaugos institutas 2017 m. kovo 20 d. organizavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų 20-osios konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ aplinkos apsaugos inžinerijos tematikos pranešimų skaitymus.
Plenarinio posėdžio dalyvius pasveikino konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. P. Baltrėnas. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas prof. dr. D. Čygas, LR Aplinkos viceministras M. Gudas, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius A. Radavičius, UAB ,,Energesman“ darbuotojai – L. Kybartas ir G. Česnaitytė, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas – J. Dingelis ir jo pavaduotojas J. Ivoška, VGTU SA prezidentas M. Povilauskas ir VGTU SA AIF pirmininkė R. Raguckaitė. Konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų.
Po plenarinio posėdžio dalyviai tęsė darbą keturiuose pasekcijuose, kuriose buvo perskaityti 27 pranešimai. Stendinius pranešimus parengė 18 jaunųjų mokslininkų. Konferencijos dalyviai parengė 42 mokslinius straipsnius, kurie po recenzijų bus paskelbti recenzuojamame mokslo žurnale „Mokslas – Lietuvos ateitis“ arba planuojamame leisti recenzuojamame mokslo straipsnių rinkinyje ,,Aplinkos apsaugos inžinerija”.
 
 
 
 
 

Prof. Dr Åsgeir Rossebø Almås paskaitos

Prof. Dr Åsgeir Rossebø Almås
 
Aplinkos mokslų ir gamtos išteklių valdymo fakultetas, Norvegijos gamtos mokslų universitetas
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences
 
Schedule of activities at Vilnius Gediminas Technical University
2017 m. kovo 9–10 d.
 
Data/Date
Laikas/Time
Vieta/
Location
Profesinio užsiėmimo pavadinimas/Title of the professional activity
Kovo 9 d./9 March
16.20–17.55
SRK-II 305
Shooting range contaminated soils in Norway: risk and remediation (Integrated in to the course of Waste Management, MSc level)
18.10–19.45
SRK-II 305
The Oslo harbour remediation project
(Integrated in to the course of Waste Management, MSc level)
Kovo 10 d./10 March
10.20–11.55
SRK-II 305
Examples of statistical model application in environmental samples (Part I) (PhD level)
12.10–13.45
SRK-II 305
Examples of statistical model application in environmental samples (Part II) (PhD level)
 
 
Contact person:
Prof. Dr Edita Baltrėnaitė, edita.baltrenaite@vgtu.lt, 9131
Department of Environmental Protection, Institute of Environmental Protection

Prof. dr. Editos Baltrėnaitės įvertinimas

Šių metų sausio 27 d. prof. dr. Edita Baltrėnaitė buvo paskirta leidyklos „Cambridge Scholars Publishing“ Žemės ūkio ir biologijos mokslų redakcinės patarėjų grupės nare.
„Cambridge Scholars Publishing“ yra nepriklausoma akademinė leidykla, įkurta Kembridžo universiteto mokslininkų.
 
On 27 January 2017 Prof. Dr Edita Baltrėnaitė was appointed to the Agricultural and Biological Science Editorial Advisory Group at Cambridge Scholars Publishing.
Cambridge Scholar Publishing is an independent academic publisher founded by researchers of the University of Cambridge.

Doc. dr. Vaidoto Vaišio vizitas į Indoneziją

Doc dr. Vaidoto Vaišio vizitas į Indonezijos Bandungo technologijos institutą
 
Vizito tikslas buvo skaityti paskaitas ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Bandungo technologijos instituto Aplinkos apsaugos inžinerijos katedra. Tiesiogiai bendrauta su katedros vedėju Benno Rahardyan. Apsikeista informacija apie vykdomus mokslo darbus bei galimas temas rengiant paraiškas mokslo projektams (galimos temos aplinkos taršos modeliavimo, atliekų deginimo pelenų imobilizavimo, biodujų išgavimo, naftos produktų šalinimo kryptyse). Susitikta ir su kitais fakulteto padaliniais – Kietų ir pavojingų atliekų laboratorijos vedėja Emenda Sembiring (galimas doktorantų atvykimas į VGTU tyrimų atlikimui); Vandentvarkos laboratorijos vedėja Marisa Handajani (galimas bendradarbiavimas aerotankų, septikų temose); Toksikologijos laboratorijos vedėja Dwina Roosmini (galimas bendradarbiavimas vandens mikrobiologinio valymo temoje); Aplinkos oro kokybės laboratorijos vedėja Mont Kania Dewi (galimas bendradarbiavimas oro valymo įrenginių tematikoje).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplinkos apsaugos inžinerijos studentų vizitas į termofikacinę jėgainę Klaipėdoje

2016 m. lapkričio 30 d. VGTU Aplinkos apsaugos inžinerijos studentai kartu su Aplinkos apsaugos katedros docente dr. Egle Marčiulaitiene lankėsi UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje jėgainėje Klaipėdoje. Klaipėdos termofikacinė jėgainė kaip kurą naudoja komunalines ir nepavojingas pramonines atliekas, biokurą, gamina tiek šilumą, kuri tiekiama Klaipėdos miestui (jėgainė pagamina apie 40% viso Klaipėdos miestui reikalingo šilumos kiekio), tiek elektros energiją.
 

Prof. dr. S. Vasarevičiaus išvyka į Malaiziją

Apsilankymas Malaizijos technologijos universitete
2016 lapkričio 21-25 d. Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas prof. dr. Saulius Vasarevičius pagal pasaulinę Erasmus+ sutartį lankėsi Malaizijos technologijos universitete (UTM) Kuala Lumpure. Išvykos metu magistratūros studijų pakopos studentams skaitytos paskaitos apie pagrindines aplinkosaugos problemas, apie aplinkos apsaugos politiką, aplinkos apsaugos teisinį reglamentavimą Europos Sąjungoje.
Prof. dr. S. Vasarevičiaus apsilankymą partnerinėje institucijoje padėjo organizuoti UTM doc.dr. Lee Chew Tin. UTM šiltnamio dujų emisijų mažinimo tyrimo centro vadovas prof.dr. Ho Chin Siong pristatė prof. dr. S. Vasarevičiui centro veiklą ir vykdomus tyrimus. Prie UTM yra įkurtas Malaizijos-Japonijos tarptautinis technologijos institutas. Prof. dr. S. Vasarevičiui apsilankius jame doc.dr. Hirofumi Hara pristatė institute turimą įvairiapusišką įranga, parodė baigiamą įrengti aplinkos kokybės tyrimų laboratorija, kurioje sukomplektuota nauja gausi mokslinių tyrimų įranga. Prof. dr. S. Vasarevičius viešnagės metu pristatė UTM kolegoms VGTU bei Aplinkos inžinerijos fakultetą, mūsų vykdomus mokslinius tyrimus. Diskutuota apie galimus bendrus tyrimus, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ateityje perspektyvos.  Paskutinė viešnagės dieną šeimininkai prof. dr. S. Vasarevičiui organizavo išvyką į senuosius Malaizijos sultono rūmus bei į paukščių parką.
 

Dr. Bernd Märtner paskaita „Atliekų tvarkymo sistema Vakarų Europoje“

M&S Umweltprojekt GmbH  Plauenas, Vokietija
 
Paskaitų tvarkaraštis
 
Data
Laikas
Vieta
Paskaitos pavadinimas
 
Kovo 7 d.
 
10.20–11.55
 
SRK-II 102
 
„Atliekų tvarkymo sistema Vakarų Europoje“.
 
 
Kontaktinis asmuo:
Dr. Kristina Bazienė,  kristina.baziene@vgtu.lt

Doc dr. Eglės Marčiulaitienės vizitas į Chiang Mai (Tailandas) universitetą

 
2016 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 2 dienomis doc. dr. Eglė Marčiulaitienė pagal ERASMUS+ pasaulinę mainų programą lankėsi Chiang Mai universitete (Tailandas). Vizito metu buvo skaitomos paskaitos Aplinkos apsaugos katedros magistrantams. Paskaitų metu buvo pristatyta Lietuva, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, studijavimo galimybės užsienio studentams, 10-oji tarptautinė konferenciją Aplinkos inžinerija, VGTU moksliniai žurnalai, Aplinkos apsaugos instituto ir Aplinkos apsaugos katedros vykdomi projektai ir moksliniai tyrimai. Dėstyta apie atliekų tvarkymo prioritetus Europos Sąjungoje, atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje, atliekų surinkimą, mechaninį - biologinį apdorojimą, perdirbimą, atliekų deginimą, pavojingų ir nepavojingų atliekų sąvartynus. Taip pat apie oro taršą ir kvapų šaltinius, teisinį reglamentavimą ir standartus, oro mėginių ėmimą kvapų analizei, kvapų tyrimus taikant dinaminės olfaktometrijos metodą, kvapų sklaidos modeliavimą.
Vizito metu docentė lankėsi Energijos mokslinių tyrimų ir plėtros institute, kuriame vykdomai moksliniai tyrimai susiję su  biodujų ir bioetanolio (iš aliejaus) gamyba.

Prof. Dr. Åsgeir Rossebø Almås paskaitos

Pasaulinę Žemės dieną pasitinkant

PROGRAMA: 
 
9:45-10:00 Dalyvių registracija
 
10:00-10:20 Žemės vėliavos pakėlimas prie Aplinkos inžinerijos fakulteto

10:20-10:25 Ižanginis žodis
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas

10:25-10:30 Sveikinimo žodis
prof. dr. Donatas Čygas, VGTU senato pirmininkas, Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas

10:30-11:00 Žemės stebėjimo ir navigacijos palydovų teikiami duomenys ir ju panaudojimas
Vidmantas Tomkus, Lietuvos kosmoso asociacija

11:00-11:15 Lietuvai pagražinti draugijos 95-metis. Jos idėjos prasmingos iršiandien
Juozas Dingelis, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas

11:15-11:30 Patriotinės eilės
Jonas Šėla, poetas

11:30-11:35 Pasisakymas
Laura Ladietaitė, VGTU studentų atstovybės prezidentė

11:35-12:05 „Protų mūšis“ skambant VGTU ansamblio „Vingis“ muzikai
„Protų mūšio” komandų  registraciją vykdo Aplinkos inžinerijos fakulteto Studentų atstovybė: http://goo.gl/forms/9xWoZPeHPc

Doc. dr. Eglės Marčiulaitienės vizitas į Italiją

DOC. DR. EGLĖS MARČIULAITIENĖS VIZITAS Į KVAPŲ LABORATORIJĄ ITALIJOJE
 
2017 m. kovo 22–24  dienomis doc. dr. Eglė Marčiulaitienė dalyvavo tarptautinėje stažuočių programoje „Patirties partneriai“ kurios metu lankėsi įmonės OSMOTECH S.r.l. (Italija) kvapų tyrimų laboratorijoje. Vizito tikslas buvo: kontaktų užmezgimas ir asmeninių kompetencijų didinimas kvapų tyrimų skirtyje.
Įmonės direktorius dr. Maurizio Benzo supažindino su: naujausia kvapo mėginių ėmimo ir skiedimo įranga ir jos veikimo principais; skirtingais kvapo mėginių ėmimo (iš pasyvių/aktyvių šaltinių, kaminų, atviroje/uždaroje aplinkoje) metodais ir praktiniu jų taikymu; dinaminės olfaktometrijos ir chromatografijos metodų taikymu kvapų analizei. Vizito metu buvo diskutuojama apie: standarto EN 13725: 2004+AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija“ taikymo niuansus; palyginamuosius (tarp laboratorinius) tyrimus; kvapų analizės metodų skirtumus, privalumus, trūkumus, problemas ir jų sprendimo būdus; bendradarbiavimo galimybes rengiant ir vykdant tarptautinius projektus.
 
 
 

Pasaulinė žemės diena

Kovo 20-oji - Pasaulinė Žemės diena. Tai pavasario lygiadienis, kuomet susilygina dienos ir nakties ilgumas. Šią dieną visame pasaulyje diskutuojama aplinkosauginėmis temomis bei raginama priimti palankius aplinkai sprendimus.
Tradicija tapęs renginys „PASAULINĘ ŽEMĖS DIENĄ PASITINKANT“ šiais metais Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko 2016 kovo 18 d. Renginio pradžia paskelbta prie Aplinkos inžinerijos fakulteto pakėlus Žemės vėliavą.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto ir Aplinkos apsaugos katedros organizuotame renginyje buvo skaitomi pranešimai, tarti sveikinimo žodžiai, skaitytos eilės. Į renginį susirinko daugiau nei šimtas dalyvių. Pirmą kartą VGTU vyko „Protų mūšis“ skirtas Žemės dienai. Pavasarinę nuotaiką budino VGTU ansamblio „Vingis“ atliekama liaudiška muzika.