Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie Aplinkos apsaugos institutą

2018 m. gegužės 23-25 dienomis vyks pavojingąsias atliekas eksploatuojančių įmonių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymaigegužės

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKYMUOSE
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE,
 
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE
 
(II RŪMAI), SAULĖTEKIO AL. 11
 
2018 M. GEGUŽĖS 23-25 DIENOMIS, VILNIUJE
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-320 patvirtintas atliekų tvarkymo specialistų programas nuolat  organizuoja:
 
 • PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS SURENKANČIŲ, VEŽANČIŲ, LAIKANČIŲ IR APDOROJANČIŲ ĮMONIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ MOKYMUS
 
 
Mokymų vieta - Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Aplinkos inžinerijos fakultetas (II rūmai), Saulėtekio al. 11. registracijos forma.
 
 
 
 
Mokymų dalyviams, sėkmingai išlaikiusiems kontrolinį testą, bus išduodamas jų žinias  patvirtinantis Pažymėjimas.
 
 
Mokymų trukmė - 3 darbo dienos.
 
  
Vadovaujančiųjų darbuotojų arba specialistų mokymų kaina 140 Eurų
 
 
Vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymų kaina 240 Eurų
 
 
 
 
Pageidaujančius dalyvauti mokymuose prašome iki 2018 m. gegužės 15 dienos užpildyti pridedamą registracijos formą ir atsiųsti elektroniniu paštu pakursai@vgtu.lt
 
Apmokėjimas tik pavedimu. Rekvizitus apmokėjimui ir mokymų tvarkaraštį  atsiųsime po gegužės 15 dienos, kai gausime Jūsų užpildytas registracijos formas. Sąskaita bus išrašyta mokymų eigoje.
 
 
 
Nesusirinkus grupei, mokymai  nebus vedami.
 
 
Daugiau informacijos:
VGTU, Aplinkos inžinerijos fakultetas
Aplinkos apsaugos institutas
Saulėtekio al. 11, LT-09310 Vilnius
tel.: 8-5-251-2133; faksas: 8-5-274-4726; el. paštas: pakursai@vgtu.lt
 
 
Maloniai laukiame Jūsų.

Socialinės akcijos Vilniaus miesto bendruomenėms

Socialinės akcijos Vilniaus miesto bendruomenėms


VGTU Aplinkos apsaugos institutas vykdė sutartį su UAB „Idea prima“: socialinių akcijų aplinkos taršos prevencijos srityje organizavimas.
Doc. dr. Eglė Marčiulaitienė ir dokt. Jurgita Seniūnaitė 2018 m. kovo 14-28 dienomis vedė elgesio įpročių pokyčius skatinančias socialines akcijas: Karoliniškių, Žirmūnų, Antakalnio ir Šeškinės bendruomenėms. Akcijų metu bendruomenės buvo skatinamos keisti kasdieninius elgesio įpročius – išjungti televizorių, radiją, kompiuterį ir kt. elektros prietaisus, jei tuo metu jais nesinaudojame; nepalikti elektros prietaisų budėjimo režimu; įvertinti, ar tikrai verta važiuoti automobiliu, kai galima rinktis kelionę pėsčiomis, dviratį ar kitą transportą be vidaus deginimo variklio ar viešąjį transportą; atliekų rūšiavimas (kiekvienam daiktui pagaminti reikia labai daug energijos ir gamtos išteklių, iš kurių didesnė dalis tampa atliekomis, o jas galima perdirbti ir pagaminti kitų daiktų); pirkti maisto tiek, kad paskui netektų išmesti; atnaujinti senus energetiškai neefektyvius (t. y. vartojančius daug elektros ar šilumos energijos) prietaisus ir net pastatus (individualius ir daugiabučius bei viešuosius).


Gauta Lietuvos mokslo tarybos parama

Gauta Lietuvos mokslo tarybos parama


Gauta Lietuvos mokslo tarybos parama dr. Jelenos Titovos podoktorantūros stažuotei „Nuotekų dumblo komposto ir juo tręštų augalų biomasės naudojimas bioanglies gamybai“ (09.3.3-LMT-K-712-02-0030) VGTU Aplinkos apsaugos institute. Stažuotės vadovė – prof. dr. Edita Baltrėnaitė. Stažuotės biudžetas – 33 936,02 Eur, trukmė – 2 metai.

Lietuvos tyrimų rezultatų pristatymas Kinijoje

Lietuvos tyrimų rezultatų pristatymas Kinijoje


Prof. dr. Edita Baltrėnaitė š. m. lapkričio 11–15 d. dalyvavo 10-oje tarptautinėje konferencijoje „Aplinkos mokslų ir inžinerijos iššūkiai“ Kinijoje (Kunming mieste). Ji pristatė žodinį ir stendinį pranešimus. Stendinis pranešimas skirtas teoriniam žaliavos cheminių elementų singenetiškumo poveikio bioanglies kaip adsorbento savybėms priežastingumui aptarti (Nuotrauka Nr. 1). Šis pranešimas parengtas šiuo metu vykdomų Lietuvos mokslo tarybos nacionalinių mokslo projektų (S-MIP-17-83, vadovė – prof. dr. Edita Baltrėnaitė, ir S-MIP-17-20, vadovas – prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas) pagrindu. Žodinio pranešimo tema – dinaminių rodiklių metodo taikymas teršalų pernašoje. Be to, konferencijos metu vadovauta konferencijos pasekcijo darbe, susipažinta su aplinkos inžinerijos tyrimo kryptimis, lankytasi regiono valstybiniame Yunnan Minzu universitete (Nuotrauka Nr. 2), aplankytos laboratorijos, susipažinta su įranga ir veiklos kryptimis. Žinios itin vertingos ir bus pritaikytos mokslo ir pedagoginės veiklos organizavimo veikloje.
Informaciją rengė prof. dr. Edita Baltrėnaitė

Renginys "Tyrėjų naktis" 2017

Renginys "Tyrėjų naktis" 2017
 
2017 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybiškumo ir inovacijų centre „Linkmenų fabrikas“ vyko renginys „Tyrėjų naktis“, kuris šiemet buvo organizuotas daugumoje didžiųjų Lietuvos miestų.
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros ir Aplinkos apsaugos instituto darbuotojai dr. Tomas Januševičius, inžinierius dokt. Aleksandras Chlebnikovas ir technikas Mantas Zemleris vykdė praktinius užsiėmimus, pristatant Mobilios aplinkos tyrimų laboratorijos taikymo ir panaudojimo galimybes bei atliekant skirtingų mobiliųjų telefonų elektromagnetinės spinduliuotės tyrimus.
 
Informaciją rengė dokt. Aleksandras Chlebnikovas

Aplinkos apsaugos instituto profesorius apdovanotas „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“

Aplinkos apsaugos instituto profesorius apdovanotas „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“
 
Spalio 3 d. Šv. Jonų bažnyčioje vyko „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ apdovanojimų ceremonija, kurios metu I-ojo ir II-ojo laipsnio apdovanojimais buvo pagerbti iškilūs asmenys, sostinei ir valstybei nusipelnę savo visuomeninėmis veiklomis, atsidavimu, profesija ir darbais. Tarp apdovanotųjų – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto profesorius habil. dr. Pranas Baltrėnas. Ceremonijos metu įteikti 5 I-ojo laipsnio apdovanojimai bei 10 II-ojo laipsnio apdovanojimų.
 
Daugiau informacijos rasite: http://www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/naujienos/vgtu-profesorius-apdovanotas-uz-nuopelnus-vilniui-ir-tautai/246059?nid=286907
 

Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai gavo Lietuvos patentus

Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai gavo Lietuvos patentus
 
2017 m. rugsėjo 26 dieną vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato posėdis, kurio metu buvo įteikiami Lietuvos Respublikos patentai. Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros bei Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai gavo du patentus: „Katalitinis užterštų dujų valymo įrenginys ir būdas“ (autoriai prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas ir doktorantas Vitalij Kolodynskij) ir „Bioanglies modifikavimo H2O2 vandeniniu tirpalu įrenginys ir būdas“ (autoriai prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, prof. dr. Edita Baltrėnaitė ir doktorantė Valeriia Chemerys). Katalitinis dujų valymo įrenginys yra skirtas užterštų dujų valymui nuo azoto oksidų ir anglies monoksido. Tuo tarpu bioanglies modifikavimo įrenginys yra skirtas bioanglies modifikavimui H2O2 tirpalu, siekiant padidinti jo gebą adsorbuoti katijoninius metalus. Šių išradimų taikymas aplinkosaugoje leis efektyviai mažinti aplinką teršiančių medžiagų koncentracijas.  
 
Gautų Lietuvos patentų autoriai
(prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, prof. dr. Edita Baltrėnaitė, doktorantė Valeriia Chemerys, doktorantas Vitalij Kolodynskij)
 
Informaciją rengė dokt. V. Kolodynskij

VGTU AAI APLINKOS APSAUGOS IR DARBO SĄLYGŲ LABORATORIJA DALYVAVO VILNIAUS BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖJE

VGTU AAI APLINKOS APSAUGOS IR DARBO SĄLYGŲ LABORATORIJA DALYVAVO VILNIAUS BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖJE
 
VGTU Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija  2017 m. rugpjūčio 26 dieną dalyvavo Vilniuje, šalia Šeškučio ežero vykusioje Vilniaus bendruomenių šventėje. Renginys sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo. Jame vyko įvairių organizacijų prisistatymai, Vilniui aktualiomis temomis diskutavo Vilniaus bendruomenių nariai, sostinės valdžios atstovai. Renginio metu VGTU Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai pristatė mobilią laboratoriją skirtą Aplinkos oro užterštumui matuoti. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai. Vilniaus miesto bendruomenės nariai galėjo pasimatuoti mobiliųjų telefonų skleidžiamą elektromagnetinę spinduliuotę bei padiskutuoti aplinkosauginėmis temomis.
 
Parengė: Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos vedėjas doc. dr. Alvydas Zagorskis

Net du iš keturių 2017 m. VGTU laimėtų mokslininkų grupių (VII kvietimas) projektų vykdys aplinkos apsaugos tyrėjai

Net du iš keturių 2017 m. VGTU laimėtų mokslininkų grupių (VII kvietimas) projektų vykdys aplinkos apsaugos tyrėjai
 
Projektas „Mažo bioreaktoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas“. Vadovas – prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas (sut. Nr. P-MIP-17-212)
Projektas „Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms“. Vadovė – prof. dr. Edita Baltrėnaitė (sut. Nr. P-MIP-17-271).

2017 m. pavojingųjų atliekų eksploatuojančių įmonių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymai

2017 m. pavojingųjų atliekų eksploatuojančių įmonių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų mokymai
 
 
2017 m. kovo 29-31 d. kursus išklausė ir sėkmingai išlaikė egzaminą 23 dalyviai.
 
2017 metų kovo 29-31 d. dalyviai
 
 
 

20-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas-Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinerija

VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedra ir Aplinkos apsaugos institutas 2017 m. kovo 20 d. organizavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų 20-osios konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ aplinkos apsaugos inžinerijos tematikos pranešimų skaitymus.
Plenarinio posėdžio dalyvius pasveikino konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. P. Baltrėnas. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas prof. dr. D. Čygas, LR Aplinkos viceministras M. Gudas, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius A. Radavičius, UAB ,,Energesman“ darbuotojai – L. Kybartas ir G. Česnaitytė, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas – J. Dingelis ir jo pavaduotojas J. Ivoška, VGTU SA prezidentas M. Povilauskas ir VGTU SA AIF pirmininkė R. Raguckaitė. Konferencijoje dalyvavo 110 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų.
 
Po plenarinio posėdžio dalyviai tęsė darbą keturiuose pasekcijuose, kuriose buvo perskaityti 27 pranešimai. Stendinius pranešimus parengė 18 jaunųjų mokslininkų. Konferencijos dalyviai parengė 42 mokslinius straipsnius, kurie po recenzijų bus paskelbti recenzuojamame mokslo žurnale „Mokslas – Lietuvos ateitis“ arba planuojamame leisti recenzuojamame mokslo straipsnių rinkinyje ,,Aplinkos apsaugos inžinerija”.
 

Paroda STUDIJOS 2017

Paroda STUDIJOS 2017
 
2017 m. vasario 2–4 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko 15-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2017. Dalyvavo Lietuvos bei užsienio aukšto ir profesinio mokslo mokyklų atstovai.
Erdvėje “Inovacijų alėja” kartu su kitais Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais dalyvavo Aplinkos apsaugos instituto inžinierius dokt. Aleksandras Chlebnikovas. Parodos dalyviai buvo supažindinti su elektromagnetinės spinduliuotės tyrimais “Elektromagnetinės spinduliuotės gaudynės”, visi norintys galėjo nustatyti savo mobilaus telefono skleidžiamo elektromagnetinio lauko parametrus. Parodos lankytojai buvo konsultuojami studijų klausimais, galimybėmis bei perspektyvomis VGTU.
 
 
 
 
 
Informaciją rengė dokt. Aleksandras Chlebnikovas

Aplinkos apsaugos instituto mokslininkų sukurta biotechnologija gavo pirmąjį universitete Europos patentą

Aplinkos apsaugos instituto mokslininkų sukurta biotechnologija gavo pirmąjį universitete Europos patentą
 
Gamyba ir ekologija – suderinama? Niekam ne paslaptis, kad čia naudojami tirpikliai, dažai, skiedikliai, išskiria galybę teršalų, kurie, patekę į aplinką, neigiamai veikia atmosferą ir klimato kaitą, kurios reikšmė Žemei, žmonijai ir jų ateičiai yra itin didelė bei neabejotina. Lengvoji, chemijos, naftos pramonė, medienos, metalų apdirbimas, autoservisai, spaustuvės – sunku sugalvoti pramonės rūšį, kurioje nevyktų dujinių teršalų išsiskyrimas į aplinką. Jau ne pirmąjį biofiltrą sukūrę Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai Pranas Baltrėnas ir Alvydas Zagorskis pristatė dar tobulesnę biotechnologiją, padėsiančią reguliuoti teršalų kiekį bei spręsti itin aktualią problemą – švelninti klimato kaitą.
 
 „Organiniai teršalai: acetonas, butanolis ir t.t. – visa eilė tirpiklių, kurie naudojami ruošti dažams. Tirpikliai labai greitai garuoja ir atsiranda dujiniai teršalai. Kadangi gamyklose darbų apimtys yra didelės, neigiama įtaka aplinkai taipogi labai pastebima“, – naujosios biotechnologijos, šį rudenį gavusios Europos patentą, svarbą aiškina P. Baltrėnas, kurio sąskaitoje – jau šešiasdešimt devyni tarybiniai, dvidešimt keturi Lietuvos patentai ir šis – pirmasis Europos patentas.
 
 
Informaciją rengė doc. dr. Raimondas Grubliauskas

Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu

Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu
 
 
VGTU Aplinkos apsaugos institutas kartu su UAB Teisingi energetikos sprendimai sėkmingai įgyvendino projektą „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu“ (Užsakovas: Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Norvegijos savivaldybių ir regionų bei darbdavių asociacija).
 
Projekto tikslas – padėti savivaldybėms parengti Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planus ir Aplinkos oro kokybės valdymo programas taip, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos bei nacionaliniai teisės aktai energetikos ir aplinkosaugos srityse.
 
Spalio mėnesį trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose rengtuose mokymuose savivaldybių specialistai buvo supažindinti su aplinkos oro kokybės valdymo programos rengimo metodika, pavyzdžiais bei oro kokybės gerinimo priemonėmis, pristatytos aplinkos oro taršos tyrimų ypatybės.
 
VGTU Aplinkos apsaugos instituto specialistai taip pat parengė pavyzdines Aplinkos oro kokybės programas Jonavos, Panevėžio ir Vilniaus rajonų savivaldybėms. 
 
 
 
 
 
 
Informaciją rengė doc. dr. R. Grubliauskas

Žaliosios pramonės inovacijų programos atliekų tvarkymo ir perdirbimo verslo kontaktų mugė

Žaliosios pramonės inovacijų programos atliekų tvarkymo ir perdirbimo verslo kontaktų mugė
 
2016 m. rugsėjo 26-27 d., Vilniuje, vyko verslo kontaktų mugė skirta atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriuje veikiančioms verslo įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms užmegzti ir plėsti verslo ryšius su Lietuvos ir Norvegijos atliekų sektoriaus atstovais, pasidalinti idėjomis, inicijuoti dvišalius projektus atliekų tvarkymo bei perdirbimo srityse.
Renginio metu buvo palyginta Lietuvos ir Norvegijos atliekų tvarkymo ir perdirbimo pramonės situacija bei tendencijomis, nagrinėti šiuolaikiniai atliekų tvarkymo būdai ir geroji atliekų tvarkymo bei perdirbimo praktika, pristatytos galimybės įgyvendinti dvišalius Lietuvos/Norvegijos projektus.
 

Erdvėlaivis Žemė 2016

Mokslo festivalis "ERVĖLAIVIS ŽEMĖ" 2016
 
2016 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) vyko mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ Aplinkos apsaugos katedros ir Aplinkos apsaugos instituto organizuojami renginiai.

Aplinkosauginių technologijų laboratorijoje Aplinkos apsaugos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. Alvydas Zagorskis ir inžinierius dokt. Aleksandras Chlebnikovas vykdė praktinius užsiėmimus, pristatydami naujas oro valymo ir atliekų tvarkymo technologijas, taip pat buvo vykdomi skirtingų mobiliųjų telefonų elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai.

Dr. Tomas Januševičius pristatė dalyviams triukšmo slopinimo kamerą, kurioje buvo išbandyti triukšmo matavimo prietaisai.
 
Kvapų tyrimų laboratorijoje Aplinkos apsaugos katedros doc. dr. Eglė Marčiūlaitienė supažindino dalyvius su vieninteliu Lietuvoje kvapo nustatymo prietaisu – olfaktometru, kuriuo buvo nustatytoma mėginių kvapo koncentracija.
 
 
 
 
Informaciją rengė dokt. Aleksandras Chlebnikovas

Svečiai iš Japonijos Ritskumeikan universiteto

Svečiai iš Japonijos Ritskumeikan universiteto

 
Rugpjūčio 3 d. VGTU Aplinkos apsaugos institute ir Aplinkos apsaugos katedroje viešėjo svečiai iš Japonijos Ritskumeikan universiteto. Ritskumeikan universitetas yra trečias pagal dydį privatus universitetas Japonijoje, turintis sėkmingo bendradarbiavimo su verslo įmonėmis ir universitetais visame pasaulyje patirties.

Vizito metu, Aplinkos apsaugos instituto direktorius doc.dr. R.Grubliauskas bei Aplinkos apsaugos katedros vedėjas prof.dr. Saulius Vasarevičius svečiams pristatė mokslinių tyrimų kryptis, supažindino juos su mokslinėmis ir mokomosiomis laboratorijomis bei aptarė galimų jungtinių projektų galimybes.
 
 
 
 
 
Informaciją rengė doc. dr. Raimondas Grubliauskas

IZRAELYJE PRISTATYTA „EUREKA“ PROJEKTO PARAIŠKA

IZRAELYJE PRISTATYTA „EUREKA“ PROJEKTO PARAIŠKA
„NAUJOS KARTOS BIOFILTRO, SKIRTO BIODUJŲ VALYMUI BIODUJŲ JĖGAINĖSE, TYRIMAI IR KŪRIMAS“
 
2016 m. liepos mėnesio 17 – 20 dienomis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto ir Aplinkos apsaugos katedros mokslininkai doc. dr. Alvydas Zagorskis ir doc. dr. Vaidotas Vaišis dalyvavo Lietuvos – Izraelio partnerių susitikime. Susitikimas Izraelio partnerių kvietimu vyko Izraelyje Afula-Illit mieste. Susitikimo metu Izraelio partneriams bei Izraelyje Eureka projektus administruojantiems ir vertinantiems atstovams buvo pristatyta „Eureka“ projekto paraiška „Naujos kartos biofiltro, skirto biodujų valymui biodujų jėgainėse, tyrimai ir kūrimas“.
 
Pristatant projekto paraišką renginyje dalyvavo visų projekto partnerių: Izraelio įmonės Parameter Technologies Ltd, UAB „Kosana“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto atstovai. Susitikimo metu buvo išsamiai aptartas projekto veiklų tarp partnerių pasiskirstymas, jų vykdymas bei projekto administravimas gavus finansavimą.
Taip pat renginio metu buvo užmegzti ryšiai su Izraelio technikos universiteto profesoriumi Shaul Gutman dirbančiu technologinių sistemų valdymo srityje.
 
 
Bendro pobūdžio kontaktais pasidalinta su Izraelio mokslininkais dirbančiais mikrobiologijos, chemijos srityje ir atliekančiais taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų ekspertinį vertinimą. Susitarta dėl bendradarbiavimo rengiant naujas paraiškas ir vykdant mokslinius tyrimus aplinkosauginių biotechnologijų srityje.
 
Informaciją rengė doc. dr. Alvydas Zagorskis

GREEN VENTURES 2016 Potsdamas

GREEN VENTURES 2016 Potsdamas
 

2016 m birželio 21-23 dienomis Potsdame (Vokietija) devynioliktą kartą vyko Tarptautinio bendradarbiavimo forumo renginys “Green Ventures". Šis forumas, tai vienas didžiausių verslo susitikimų Vokietijoje, kurio metu siekiama suvienyti ir sustiprinti viso pasaulio verslo, pramonės įmonių bei mokslo institucijų bendradarbiavimą aplinkosaugos, energetikos, statybos sektoriuose.
Šiais metais Aplinkos apsaugos instituto direktorius Raimondas Grubliauskas ir prof. habil.dr. Pranas Baltrėnas dalykiniuose susitikimuose ne tik pristatė Aplinkos apsaugos institute vykdomus mokslinius tyrimus bei sukurtas aplinkosaugines technologijas, bet ir užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vokietijos, Izraelio, Ukrainos ir kitų šalių atstovais.
 
 
 
Informaciją rengė doc. dr. Raimondas Grubliauskas

Tarptautinio studijų projekto Tempus NETCENG doktorantų vasaros mokykla

 
     
 
Tarptautinio studijų projekto Tempus NETCENG doktorantų vasaros mokykla
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vykdo ES finansuojamą tarptautinį studijų projektą TEMPUS NETCENG “New model of the third cycle in engineering education due to Bologna Process in BY, RU, UA“ 543724-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-JPCR (Naujų inžinerinių modulių trečios studijų pakopos kūrimas pagal Bolonijos procesą Baltarusijai, Rusijai ir Ukrainai). Projekto vadovas yra Aplinkos apsaugos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas.
 
Pagal projekto planą 2016 m. birželio 14–18 d. vyko projekto koordinatorių susitikimas bei doktorantų vasaros mokykla, į kurią atvyko atstovai iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos aukštųjų mokyklų, o paskaitas skaitė dėstytojai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto.
 
Susitikimo metu visi dalyviai pristatė savo universitetų patirtį, vykdant doktorantūras studijas. Apie doktorantūros studijų procesą savo šalyse taip pat pristatė Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo prorektorius prof. habil. dr. A. Čenys, tarptautinių ryšių prorektorė doc. dr. Asta Radzevičienė bei Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbrys, patirtimi dalinosi Berlyno technikos universiteto (Vokietija) bei Londono Briunelio universiteto (Jungtinė Karalystė) atstovai.
 
Vasaros stovyklos metu dalyviai išklausė ne tik teorinį kursą, bet ir dalyvavo praktiniuose seminaruose, kurių metu pristatė savo disertacijų temas.
 
Pasibaigus vasaros mokyklai, dalyviai buvo dėkingi ne tik už puikiai suorganizuotą renginį, bet ir už įgytas žinias paskaitų metu bei už galimybę išklausyti kitų šalių atstovų pristatymus apie doktorantūros studijų procesą.
 
Daugiau informacijos apie projektą http://netceng.eu/
 

Žaliausios įmonės rinkimai

Žaliausios įmonės rinkimai
 
 
Tampa gražia tradicija jau 5 metus VGTU Aplinkos apsaugos institutas padeda „Verslo žinioms“ drauge su „Nordea“ rengiamuose Lietuvos verslo lyderių apdovanojimuose išrinkti Žaliausios įmonės nominantus.
Atsižvelgiant į įmonių investicijas į aplinkosaugą, aplinkosaugos problemų sprendimo tendencijas ir stabilumą, įmonės taršą bei jos pokytį 2015 metais, antrinių žaliavų panaudojimo dinamiką ir kt., iš 1000 įmonių sąrašo buvo išrinktos ir nominuotos trys įmonės.
Lietuvos verslo lyderių apdovanojimuose, kurie vyko birželio 15 d. 18 val. Lietuvos valdovų rūmuose, ilgametis Aplinkos apsaugos instituto direktorius prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, pabrėžė, kad iš tūkstančio įmonių atrinkti tris labiausiai nusipelniusias šios nominacijos – didžiulė garbė.
Šiemet garbingą Žaliausios įmonės titulą pelnė baldų gamybos įmonė UAB „Baldai Jums“.

Plačiau: http://vz.lt/2016/06/15/zaliausia-imone--baldai-jums#ixzz4GvVQ0CjV
 
 
 
Informaciją rengė doc. dr. Raimondas Grubliauskas
 

Nacionalinis miškasodis

2016 m. balandžio 16 d., Lietuvoje startavo nacionalinis miškasodis. Šios Aplinkos ministerijos inicijuotos visuotinės talkos metu medžiai buvo sodinami 42 miškų urėdijose. Lietuvoje sužaliavo apie 100 hektarų naujų miškų, buvo pasodinta beveik pusė milijono medelių.
Prie šios iniciatyvos prisijungė ir miškininkams talkininkavo visi norintys šalies gyventojai, taip pat bendruomenės, organizacijos, įmonės ir kt.
VGTU Aplinkos apsaugos instituto bei Aplinkos apsaugos katedros darbuotojai taip pat dalyvavo miškasodyje bei prisidėjo atsodinant 1,6 ha miško Kalvelių girininkijoje (Vilniaus raj.).
 
 
 
Informaciją rengė doc. dr. R. Grubliauskas

Stažuotė Marche Politechnikos universitete

2016 m. balandžio 18-22 d. Aplinkos apsaugos instituto direktorius dr. Raimondas Grubliauskas ERASMUS+ programos dėstymo vizito metu buvo išvykęs į Marche Politechnikos universitetą (Ankona, Italija).  Vizito metu dr. R.Grubliauskas skaitė paskaitas bakalauro studijų studentams Aplinkos monitoringo ir fizinė taršos temomis.

Doc.dr. R.Grubliauskas susitikimų su Marche Politechnikos universiteto bendruomene metu pristatė VGTU bei Aplinkos apsaugos instituto patirtį vykdant mokslinius tyrimus. Taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ieškant sąsajų būsimiems bendriems studijų bei mokslo projektams.
 
 
Informaciją rengė doc. dr. R. Grubliauskas

COST CA15125 - Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas

COST CA15125 - Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas
 
 
 
2016 m kovo mėnesį Briuselyje vyko pirmasis COST veiklos CA15125 "Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS) susitikimas, kurio metu buvo pristatyti numatomi darbai, terminai ir siekiami rezultatai. Susitikime dalyvavo Lietuvos atstovas ir valdymo komiteto narys Aplinkos apsaugos instituto direktorius doc.dr. Raimondas Grubliauskas.
COST veiklos vykdymo pabaiga numatyta 2019 m. spalio mėn., o darbo grupės, į kurias ketinama įsijungti yra Garso sąveikos su triukšmo mažinančiomis medžiagomis ir konstrukcijomis modeliavimas (WG1) ir Eksperimentiniai metodai (WG2).
Pagrindinis veiklos tikslas - sukurti daugiafunkcines, lengvas ir kompaktiškas triukšmo mažinimo priemones. Kad būtų pasiektas šis tikslas, COST veikla suburs ir suvienys, mokslininkų dirbančių šiose srityse, įgūdžius ir žinias.
Didžioji dalis ES mokslininkų bendruomenės, dirbančios akustinių tyrimų ir medžiagų kūrimo srityse, tai vykdo atskirai. Ši COST veikla suteiks galimybę veiksmingai keistis informacija, padės išvengti mokslinių tyrimų dubliavimo ir nukreips mokslininkų grupes, dalyvaujančias įvairiuose projektuose, dirbti siekiant bendro tikslo. Bus sukurtas naujas požiūris į teorijos ir standartinių metodų sąveiką su naujos kartos medžiagomis ir konstrukcijomis.
Daugelį metų vystymasis kuriant triukšmo slopinimo medžiagas buvo tik akustikos tyrimo objektas. Tyrėjų gauti moksliniai rezultatai tampa unikalia galimybe įnešti mokslinio naujumo triukšmą mažinančių priemonių kūrime. Fotoniniai kristalai, akustinės metamedžiagos, jų metapaviršiai, tobulinami ES šalyse, gali pakeisti triukšmo kontrolę ir daugeliu atvejų pakeisti naudojamas poringas medžiagas, kurios šiuo metu naudojamos triukšmo mažinimui.
Labiausiai tikimasi, kad tradicines akustines priemones komponuojant su naujos kartos medžiagomis pasižyminčiomis kitokiomis fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis bus išgautas apčiuopiamas efektas triukšmo mažinimo srityje. Manoma, kad ne tik slopinimas, bet ir manipuliavimas garso kompaktiniais įrenginiais ir medžiagomis bus svarbus kitas žingsnis sprendžiant šią problemą.
Informaciją rengė doc. dr. Raimondas Grubliauskas

19-oji jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas – Lietuvos ateitis" Aplinkos apsaugos inžinerija

19-oji jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas – Lietuvos ateitis" Aplinkos apsaugos inžinerija
 
Š. m. balandžio 7 d. vyks 19-oji jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas – Lietuvos ateitis" Aplinkos apsaugos inžinerija

19-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas-Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinerija

19-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas-Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinerija
Vieta
Data
Kontaktai
Tinklapis
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas (Saulėtekio al. 11, Vilnius) Žemėlapis
2016 m. balandžio
7 d.09:00
Tel. + 370 5 274 47 23, aainz.jmk@vgtu.lt
 
 
 
Organizacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Organizacinio komiteto sekretorius doc. dr. Dainius Paliulis 
Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Mokslo komiteto sekretorė dr. Vaida Šerevičienė

Konferenciją organizuoja: VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedra ir Aplinkos apsaugos institutas.
 
Konferencijos tikslai: pasidalyti žiniomis ir patirtimi su aplinkos apsaugos krypties mokslininkais, žinybų darbuotojais, pramonės įmonių atstovais.
Konferencija skirta skatinti jaunuosius mokslininkus pristatyti mokslinius darbus, keistis informacija, įgyti patirties. Konferencijos straipsniai bus spausdinami recenzuojamame mokslo žurnale „Mokslas – Lietuvos ateitis“, referuojamame tarptautinėse duomenų bazėse (ICONDA, Gale, EBSCO Databases, Ulrich‘s, Index Copernicus), arba recenzuojamame konferencijos straipsnių rinkinyje „Aplinkos apsaugos inžinerija. 
 
Konferencijos apžvalga:
Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Vyks plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys pramonės įmonių, valstybinių ir mokslinių institucijų atstovai.
Jaunieji mokslininkai skaitys pranešimus pasekcijuose bei pristatys stendinius pranešimus.
Konferenciją pradės plenarinis posėdis, vėliau vyks pranešimai pasekcijuose, stendiniai pranešimai.
Konferencija vyks 2016 m. balandžio 7 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje.

Kviečiame dalyvauti!
 
 

Pasaulinė Žemės diena 2016

Kovo 20-oji - Pasaulinė Žemės diena. Tai pavasario lygiadienis, kuomet susilygina dienos ir nakties ilgumas. Šią dieną visame pasaulyje diskutuojama aplinkosauginėmis temomis bei raginama priimti palankius aplinkai sprendimus.
 
Tradicija tapęs renginys „PASAULINĘ ŽEMĖS DIENĄ PASITINKANT“ šiais metais Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko 2016 kovo 18 d. Renginio pradžia paskelbta prie Aplinkos inžinerijos fakulteto pakėlus Žemės vėliavą.
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto ir Aplinkos apsaugos katedros organizuotame renginyje buvo skaitomi pranešimai, tarti sveikinimo žodžiai, skaitytos eilės. Į renginį susirinko daugiau nei šimtas dalyvių. Pirmą kartą VGTU vyko „Protų mūšis“ skirtas Žemės dienai. Pavasarinę nuotaiką budino VGTU ansamblio „Vingis“ atliekama liaudiška muzika.
 
Informaciją rengė dr. E. Marčiulaitienė

Pamokos moksleiviams

2016 m. kovo 17 d. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitės metu vyko Universitetų diena.
Mokykloje lankėsi VGTU mobiliosios aplinkos technologijų laboratorijos Aplinkos apsaugos instituto darbuotojai Aleksandras Chlebnikovas ir Mantas Zemleris. Buvo pristatyti ir kartu su moksleiviais atlikti Mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko, triukšmo lygių tyrimai ir nustatytas oro užterštumo lygis mokyklos teritorijoje.
Pamokos buvo atliktos 1a, 1c, 2c ir 2d klasių moksleiviams.
Informaciją rengė dokt. A. Chlebnikovas

KALMAN KS – 220 KASKADINIO IMPAKTORIAUS SISTEMA

KALMAN KS – 220 KASKADINIO IMPAKTORIAUS SISTEMA
 
2016 m. vasario 11–12 dienomis Aplinkos apsaugos instituto darbuotojai atliko kietųjų dalelių tyrimus Varšuvos Rembertow katilinėje (Lenkija). Buvo vertinamos anglį deginančio katilo kietųjų dalelių emisijos. Tyrimų tikslas buvo nustatyti skirtingų frakcijų kietųjų dalelių koncentracijas prieš ir po valymo įrenginio (multiciklono).
Kietųjų dalelių emisijų iš stacionarių taršos šaltinių vertinimui Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institute atliekami tyrimai, panaudojant kaskadinio impaktoriaus sistemą. Šia įrangos sistema yra nustatomos dujų sraute skirtingo dydžio (KD1, KD2.5 ir KD10) kietųjų dalelių koncentracijos. Impaktoriaus patrono pakopose naudojami skirtingą porų dydį turintys KALMAN tipo kvarciniai filtrai leidžia nustatyti atskirų kietųjų dalelių frakcijų koncentracijas svorio metodu. Tyrimų metu termozondu atliekami temperatūros, Venturi matuokliu su slėgio davikliais – oro srauto greičio bei statinio ir dinaminio slėgio matavimai. Izokinetiškumo sąlygos yra vertinamos įvedant sisteminio bloko programoje srauto dujinių komponenčių sudėtį, dujų srauto drėgnį ir tankį. Prietaisu išmatuojamas atmosferos slėgis. Remiantis įvestais ortakio ir dujų srauto parametrais, sistema nurodo kitas izokinetiškumo sąlygas – mėginio paėmimo antgalį, matavimo taškų išdėstymą ir mėginio siurbimo greitį, kuris reguliuojamas automatiškai.
Tyrimų atlikimui gali būti naudojami skirtingo dydžio 0,5 ir 2 m izokinetiniai kombinuoti zondai. Dujų srauto greičio matavimo ribos yra 3-60 m/s, temperatūros matavimo intervalas – 0–600 °C.
DSCN2951
DSCN3080
Tyrimai atliekami remiantis ISO 9096 standartu, kuris pritaikytas kietųjų dalelių koncentracijų matavimams nuo 20 mg/m3 iki 1000 mg/m3. Yra galimybė pasirinkti matavimo metodą remiantis standartu EN 13284, kuris skirtas mažesnių nei 50 mg/m3 kietųjų dalelių koncentracijų matavimams.
 
Informaciją rengė A. Chlebnikovas

Žurnalo „Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“ redkolegijos narių susitikimas

Žurnalo „Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“
 
Redkolegijos narių susitikimas
 
Susitikimas įvyko 2016 m. vasario 12 d.
Susitikime dalyvavo: žurnalo vyr. redaktorius prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas; leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė, žurnalo prezidiumo nariai prof. dr. Saulius Vasarevičius; prof. Arvydas Lietuvninkas; redkolegijos nariai prof. Donatas Butkus, prof. Aloyzas Girgždys, doc. dr. Eglė Jotautienė, prof. Jadvyga Kerienė, prof. Valentinas Baltrūnas, prof. Arūnas Bukantis, atsakingoji mokslinė sekretorė doc. dr. Edita Baltrėnaitė; techninė asistentė dr. Jolita Bradulienė.
 
Susitikimo metu Žurnalo vyr. redaktorius prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas pasakė įžanginį žodį ir pasveikino visus susirinkusiuosius.
Leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė trumpai pristatė kaip autoriai renkasi žurnalus, kuriuose norėtų publikuoti savo straipsnius, apie Open access populiarumą.
Atsakingoji mokslinė sekretorė doc. dr. Edita Baltrėnaitė pristatė ir pakomentavo įvairius žurnalo statistinius duomenis iš įvairių ataskaitų, recenzentų kaitą per pastaruosius metus.
Susirinkę diskutavo ir klausinėjo apie informacinę žurnalo platformą, Taylor&Francis logotipo reikšmę, kaip autoriai ieško žurnalo, kuriame spausdinti straipsnį ir pan.
 

VERSLININKAI IŠ IZRAELIO SUSIDOMĖJO VGTU APLINKOS APSAUGOS INSTITUTE KURIAMOMIS BIOTECHNOLOGIJOMIS

VERSLININKAI IŠ IZRAELIO SUSIDOMĖJO VGTU APLINKOS APSAUGOS INSTITUTE KURIAMOMIS BIOTECHNOLOGIJOMIS
 
 
Š. m. sausio 18-19 dienomis Aplinkos apsaugos institute lankėsi Izraelio įmonės „Parameter Technologies Ltd“ direktorius Dr. Dovik Barkay. Izraelio įmonė turi sukaupusi 15-os metų patirtį įvairių procesų valdymo bei naujų technologijų kūrimo srityje. Susitikimo metu svečiams iš Izraelio buvo pristatytos institute sukurtos oro valymo bei atliekų tvarkymo biotechnologijos. Aptartos galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kuriant inovatyvias technologijas.
 
   
Tarptautiniam bendradarbiavimui tarp Izraelio ir VGTU Aplinkos apsaugos instituto jau žengtas pirmas žingsnis. Mokslo, inovacijų ir technologinės plėtros agentūrai pagal tarptautinę programą „Eureka“ pateikta projekto „Naujos kartos biofiltro, skirto biodujų valymui biodujų jėgainėse, tyrimai ir kūrimas“ paraiška. Bendradarbiaujant Lietuvos ir užsienio partneriams planuojama sukurti naujos kartos biodujų valymo įrenginį - segmentinės konstrukcijos biofiltrą, kuris galėtų valyti biodujas nuo amoniako ir sieros vandenilio.
 
 
Informaciją parengė doc. dr. Alvydas Zagorskis

Vyr. žurnalo redaktoriui – Šv. Kristoforo statulėlė už ilgametį darbą aplinkos apsaugos srityje

Vyr. žurnalo redaktoriui – Šv. Kristoforo statulėlė už ilgametį darbą aplinkos apsaugos srityje
 
Už nuopelnus aplinkos apsaugai Šv. Kristoforo statulėlė įteikta VGTU Technikos mokslų profesoriui, habilituotam daktarui Pranui Baltrėnui, užterštumo kontrolės bei užterštumo mažinimo technologijų kūrimo pradininkui, jau 20 m. vadovaujančiam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninei Aplinkos apsaugos komisijai, kuri daug nuveikė, kad vilniečiai kvėpuotų pilna krūtine.
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto profesorius habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas yra vienas iš oro užterštumo kontrolės bei užterštumo mažinimo technologijų kūrimo pradininkų Lietuvoje. Šioms problemoms spręsti jis jau atidavė 45 metus. Kaip šios srities specialistas jis žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jam vadovaujant vykdomi tarptautiniai projektai, nuolat kuriami nauji oro valymo įrenginiai bei technologijos bioskaidžioms atliekoms perdirbti – bioreaktoriai.
Prof. Pranas Baltrėnas jau 20 metų vadovauja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninei Aplinkos apsaugos komisijai. Tai yra tam tikras jubiliejus. Komisijos darbo tikslas – formuoti Vilniaus miesto įvaizdį aplinkos apsaugos srityje gyventojams ir svečiams, kad gyventojams gyventi būtų patogu, malonu ir saugu, o svečiams susidarytų teigiamas įspūdis ir noras pakartotinai aplankyti miestą. Visais laikotarpiais iš pradžių Gamtos apsaugos, vėliau Aplinkos apsaugos komisijos dirbo aktyviai, posėdžiai vykdavo kiekvieną mėnesį, buvo aptariamos aplinkos apsaugos problemos Vilniuje. Jau yra įvykę 240 posėdžių, buvo sudaromos darbo grupės, kurios vykdavo į objektus bei problemines vietas Vilniuje. Surinkta informacija svarstoma komisijos posėdžiuose, pagal ją buvo ruošiami raštai Savivaldybės tarybai, merui, komitetams, LR aplinkos ministrui ir apskrities viršininkui. Komisijos narių skaičius svyravo nuo 15 iki 65, tačiau branduolį sudaro 15–18 aktyviausių aplinkos apsaugos specialistų.
Prof. P. Baltrėno vadovaujama komisija per minėtą laikotarpį sunkiai dirbo, kad Vilniaus miesto gyventojus veiktų kuo mažiau žalingų aplinkos veiksnių (pvz., transporto bei stacionarių šaltinių oro tarša, kvapai, triukšmas, virpesiai, elektromagnetiniai laukai), kad būtų deramai tvarkomos pavojingos ir komunalinės atliekos, būtų sutvarkyti transporto srautai, tolygiai išdėstytos poilsio vietos bei erdvės, būtų kryptingai formuojamas miesto žaliasis rūbas (medžiai, želdynai, gėlynai), būtų reguliuojamas pastatų aukštingumas, vyktų aplinkos (gatvių, skverų, upės pakrančių, parkų bei kiemų) tvarkymas. Komisijos nariai aktyviai dalyvavo formuojant miesto strategiją,  svarstant kasmetinį Vilniaus m. bendrąjį planą bei aplinkos apsaugos planus. Buvo nagrinėjami oro uosto taršos įtaka aplinkai bei vykdomų aplinkos stebėsenos rezultatai, Jomanto parko būklė ir jo išlikimo problemos, Šeškinės geomorfologinio draustinio ir gamtos paminklo „Šeškinės ozas“ ir jo aplinkos tvarkymo bei apsaugos problemos, Neries slėnio dešiniojo kranto tarp Žaliojo ir Geležinio Vilko tiltų sutvarkymas, komunalinių atliekų surinkimo mokesčių sistemos tobulinimas, požeminių konteinerių naudojimas, lapų ir kitų bioskaidžių atliekų kompostavimų aikštelių įrengimas, daugiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių skaičiaus didinimas bei tinkamų joms vietų parinkimas, Sereikiškių parko projekto vertinimo ir pasiūlymų pateikimas, Neries sveikatingumo trasos įrengimas.
Komisijos iniciatyvos dėka įkurta Pavilnio ir Verkių regioninio parko direkcija, sumažintas „Akropolio“ administracinio pastato aukštingumas iki 6 aukštų (buvo numatyta iki 15 aukštų), nugriautos tvoros prie sklypo Birutės g. Šiais metais sprendžiama Jeruzalės tvenkinio sutvarkymo problema, apsvarstytas miesto dviračių trasos projektas bei Vilniaus m. gamtos draustinių ir gamtos paminklų būklė, numatytos priemonės jiems sutvarkyti, aptarta integruotų teritorijų vystymo programa, apsvarstytas ir parengtas Vilniaus m. atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. projektas, pateikti pasiūlymai.
Komisija kreipia daug dėmesio į tai, ar miesto centro bei mikrorajonų užstatymas nekenkia aplinkai,  domisi aplinkkelių plėtra, miesto pakraščiuose gyvenančių gyventojų vietinių nuotekų tinklų tolimesne eksploatacija ir prijungimu prie centralizuotos sistemos, gamtos paminklų išsaugojimu bei sutvarkymu, nuotekų valymo įrenginių eksplotacija bei dumblo sutvarkymu ir biodujų išgavimu, regioninio sąvartyno vietos ir konstrukcijos parinkimu, atliekų rūšiavimu, jų deginimu, metro reikalingumu.
 
 Kai kurių nagrinėtų aplinkosauginių problemų sprendimo pavyzdžiai:
 
 1. Pavojingų atliekų tvarkymas Vilniaus mieste. Pristatė AB „Vilniaus vandenys“ ir V. Braškienė.
 2. Transporto sistemos Vilniaus mieste svarstymas. Ar reikalingas metro? Komisija pritarė metro poreikiui.
 3. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2011 m. biudžeto asignavimų aplinkos apsaugai. Komisija nepritarė nepagrįstai mažoms lėšoms, pagal projektą skirtoms aplinkos apsaugai.
 4. Svarstytos savavališkai aptvertos namų valdos Neries pakrantėje, Birutės gatvėje. Faktas patikrintas vietoje, surašytas aktas ir pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR Aplinkos ministerijos.
 5. Antakalnio bendruomenės išsakytų problemų dėl savavališkų statybų svarstymas, analizė ir pasiūlymai. Pranešėjas – K. Turonis. Vileišio gatvės gyventojų prašymas.
 6. Karoliniškių bendruomenės išdėstytų problemų dėl savavališkų statybų svarstymas, analizė ir pasiūlymai. Darbo grupė.
 7. Visuomenės ekologinio švietimo 2011–2013 metų programos priemonių svarstymas, įvertinimas ir pasiūlymai.
 8. 2011 m. aplinkosaugos strategija. Strategija. Probleminės sritys. Biudžetas. Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, V. Braškienė.
 9. 2011 m. veiklos strategija. Prioritetai. Probleminės sritys. Biudžetas. Pranešėja – miestovaizdžio skyriaus vedėja. V. Deveikienė.
 10. Vilniaus miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis ir priemonės joms mažinti. Pranešėjas – komunalinio ūkio departamento direktorius V. Pauža.
 11. Automobilių parkavimo priežiūra Vilniaus mieste. Pranešėjas – Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas A. Tinikas.
 12. Šeškinės geomorfologinio draustinio ir gamtos paminklo „Šeškinės ozas“ tvarkymas ir apsauga. Pranešėjas – A. Linčius.
 13. Vilniaus miesto parkų, želdynų stebėsenai pateiktų pastabų svarstymas. Pranešėja – V. Deveikienė.
 14. Vilniaus miesto transporto triukšmo lygio analizė bei priemonių teikimas. Pranešėjas – V. Narbutas.
 15. Jeruzalės tvenkinio išvalymo ir sutvarkymo problemos sprendimas. Pranešėja- M. Tamkevičiūtė
 16. Vilniaus miesto dviračių trasos projektas. Pranešėja – L. Vileikienė
 17. Vilniaus m. atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. projektas. Pranešėja – L. Juškaitė
 18. Šeškinės geomorfologinio draustinio ir gamtos paminklo Šeškinės ozo ir jo aplinkos tvarkymas ir apsaugos problemos. Pranešėjai – dr. V. Narbutas ir dr. A. Linčius
 19. Vilniaus miesto atliekų tvarkymo planas. Pranešėjas – A. Vaišnoras
 20. Dėl prof. Kazio Eringio vardo įamžinimo Žirmūnuose. Pranešėjas – R. Pakalnis
 21. Dėl Neries slėnio dešiniojo kranto tarp Žaliojo ir Geležinio Vilko tiltų sutvarkymo vertinimo. Pranešėjas – A. Blotnys
 
Prof. Prano Baltrėno vadovaujama komisija aktyviai sprendžia įvairius kilusius aplinkosauginius klausimus, atsižvelgia į visuomenės ir valstybės tarnautojų nuomonę ir prisideda gerinant vilniečių gyvenimo kokybębei formuojant Vilniaus miesto įvaizdį.
 
Doc. dr. Edita Baltrėnaitė
 
Aplinkos apsaugos institutas įkurtas 2002 m. Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų mokslo laboratorijos bazėje. Ši laboratorija tapo Aplinkos apsaugos instituto sudėtine dalimi, tai pers­pek­tyvi, jaunatviška laboratorija, kurioje dirba daug patirties turintys atsakingi bei profesio­nalūs specialistai. Pagrindinė laboratorijos veiklos kryptis yra fizikinių veiksnių tyrimai. Laboratorija 2003 m. akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biure prie Lietuvos Res­publikos Ūkio ministerijos. Pakartotinai akredituota 2008 m., praplečiant akredituotą veiklą: laboratorija gali atlikti ne tik aplinkos sąlygų (triukšmo, apšvietos bei šiluminės aplinkos), statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpos aidėjimo trukmės, aplinkos triukšmo, vibracijos, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spin­du­liuotės tyrimus, bet ir infragarso ir žemo dažnio garso, inžinerinių įrenginių triukšmo tyrimus bei kvapo mėginių paėmimą. 2013 m. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministe­rijos pratęsė Aplinkos apsau­gos ir darbo sąlygų laboratorijos akreditavimo pažymėjimą iki 2018 metų.
 
 
Aplinkos apsaugos institutui 2002–2015 metais vadovavo prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, nuo 2015 metų – doc. dr. Raimondas Grubliauskas.
 
 
Aplinkos Apsaugos Instituto darbuotojai 2016 m.
1 eilėje: prof. dr. Saulius Vasarevičius, prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, doc. dr. Raimondas Grubliauskas (Aplinkos apsaugos instituto direktorius), dr. Alvydas Zagorskis (Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos vedėjas)
2 eilėje: Aleksandras Chlebnikovas, dr. Mantas Pranskevičius, doc. dr. Edita Baltrėnaitė, dr. Eglė Marčiulaitienė, dr. Jolita Bradulienė (Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos kokybės vadybininkė), dokt. Valeriia Chemerys, dr. Tomas Januševičius, doc. dr. Dainius Paliulis, Tomas Astrauskas
3 eilėje: Nerijus Graužas, Mantas Zemleris, Stanislovas Blėdis, Vaidotas Danila, Andrej Naimušin, mag. Vitalij Kolodynskij
 
 
Aplinkos Apsaugos Instituto darbuotojai 2014 m.
1 eilėje: dr. Raimondas Grubliauskas (Aplinkos apsaugos instituto direktorius), dr. Alvydas Zagorskis (Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos vedėjas), prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas (buvęs Aplinkos apsaugos instituto direktorius), prof. dr. Saulius Vasarevičius, doc. dr. Dainius Paliulis
2 eilėje: Aleksandras Chlebnikovas, Diana Platova, dr. Jolita Bradulienė (Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos kokybės vadybininkė), dr. Mantas Pranskevičius, doc. dr. Edita Baltrėnaitė, dr. Albertas Venslovas
3 eilėje: Žilvinas Venckus, Stanislovas Blėdis, Vaidotas Danila, Antonas Misevičius
 
 
Aplinkos Apsaugos Instituto darbuotojai 2012 m.
1 eilėje (sėdi): dr. Tomas Januševičius, prof. dr. Saulius Vasarevičius, prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, doc. dr. Egidijus Petraitis, dr. Alvydas Zagorskis 
2 eilėje: dr. Raimondas Buckus, Aleksandras Chlebnikovas, dr. Jolita Bradulienė, Antonas Misevičius, dr. Mantas Pranskevičius, doc. dr. Dainius Paliulis
3 eilėje: dr. Albertas Venslovas, Žilvinas Venckus, Kęstutis Mačaitis, Stanislovas Blėdis
 
 
 
 
Aplinkos apsaugos instituto vyriausiajam mokslo darbuotojui prof. habil. dr. Pranui Baltrėnui 2007 metais buvo įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PNO) Aukso medalis ir sertifikatas.
 
 
 
 
 
 
Prof. P. Baltrėnas su artimaisiais
 
 Mes visada pasirengę bendradarbiauti!

Jei turite pasiūlymų, parašykite mums: aai@vgtu.lt arba paskambinkite (+370) 5 2744726
 • Aplinkosauginiai tyrimai ir vertinimas.
 • Aplinkosauginis švietimas.
 • Mokslinių susitikimų, seminarų, konferencijų organizavimas.
 • Naujų aplinkosauginių technologijų kūrimas.
 
 
Laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kurios paskirtis – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tenkinti užsakovų poreikius, atitinkančius standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
 
 
Aplinkos apsaugos instituto tyrėjai...
...atlieka:
 •   atmosferos oro taršos šaltinių inventorizacijas;
 •   darbo sąlygų (triukšmo, akustikos, vibracijos, apšvietos, mikroklimato, elektromagnetinių laukų, dulkėtumo ir kt.) tyrimus;
 •   kvapo mėginių paėmimą;
 •   aplinkos oro kokybės tyrimus;
 •   kuria, tobulina, projektuoja oro valymo įrenginius.
...rengia:
 •   TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) paraiškas;
 •   poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitas;
 •   aplinkos monitoringo programas;
 •   aplinkos teisės aktų projektus.
...organizuoja:
 •   kvalifikacijos kėlimo kursus aplinkos apsaugos specialistams;
 •   mokymus aplinkos apsaugos klausimais;
 •   mokslinius seminarus ir konferencijas.
 
Skambinkite Vilniuje tel. 2744726

Sukurta įranga

Įvairių konstrukcijų Biofiltrai
 
 
 
 
 
 
 
 
Skirtingų modifikacijų Ciklonas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplinkos apsaugos institutas vykdo aplinkosauginius tyrimus ir aplinkos vertinimą, aplin­ko­sauginį švietimą, kuria naujas aplinkosaugines technologijas. Instituto partneriai – universitetai užsienio šalyse, mokslo centrai ir universitetai, valstybinės institucijos ir ūkio subjektai Lietuvoje.
 
 
 
Partneriai Lietuvoje ir užsienyje
(Institucijų pavadinimai)
 
Užsienio mokslo centrai:
 1. Berlyno technikos universitetas, Vokietija
 2. Londono Briunelio universitetas, Jungtinė Karalystė
 3. Baltarusijos valstybinis universitetas, Baltarusija
 4. Polocko valstybinis universitetas, Baltarusija
 5. Kazanės Tupolevo valstybinis tyrimų technikos universitetas, Rusija
 6. Omsko valstybinis technikos universitetas, Rusija
 7. Riazanės nacionalinis radijo inžinerijos universitetas, Rusija
 8. Tolimųjų Rytų federalinis universitetas, Rusija
 9. Uralo Federalinis universitetas, Rusija
 10. Cherkassy valstybinis technologijų universitetas, Ukraina
 11. Valstybinis Aviacijos universitetas, Ukraina
 12. Ukrainos valstybinis technikos universitetas, Ukraina
 13. Maskvos valstybinis inžinerinės ekologijos universitetas, Rusija
 14. Valstybinio tyrimų ir gamybos erdvės centras, Rusija
 15. Technikos universitetų asociacija, Rusija
 16. ECM Space Technologies GmbH, Vokietija
 17. Gdansko technikos universitetas, Lenkija
 18. Ilinojaus technologijos institutas, JAV
 19. Šveicarijos Ciuricho universitetas, Šveicarija
 20. Helsinkio universitetas, Suomija
 21. Valstybinis Montclair universitetas, JAV
 22. Latvijos valstybinis medienos chemijos institutas, Latvija
 23. Miskolc universitetas, Vengrija
 24. Ulsted universitetas, Jungtinė Karalystė
 25. Valstybinis Tomsko universitetas, Rusija
 
Lietuvos mokslo centrai:
 1. Lietuvos energetikos institutas
 2. Aleksandro Stulginskio universitetas
 3. Gamtos tyrimų centras
 4. Geografijos ir geologijos institutas
 5. Kauno technologijos universitetas
 6. Klaipėdos universitetas
 7. Šiaulių universitetas
 8. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
 
Lietuvos valstybinės institucijos:
 1. Aplinkos Ministerija
 2. Energetikos Ministerija
 3. Anykščių rajono savivaldybė
 4. Elektrėnų savivaldybė
 5. Klaipėdos miesto savivaldybė
 6. Klaipėdos rajono savivaldybė
 7. Lazdijų rajono savivaldybė
 8. Marijampolės savivaldybė
 9. Mažeikių rajono savivaldybė
 10. Panevėžio miesto savivaldybė
 11. Panevėžio rajono savivaldybė
 12. Raseinių rajono savivaldybė
 13. Rokiškio rajono savivaldybė
 14. Utenos rajono savivaldybė
 15. Varėnos rajono savivaldybė
 16. Visagino miesto savivaldybė
 17. Atliekų tvarkymo centras
 18. Tarptautinis Vilniaus oro uostas
 
Ūkio subjektai
 1. UAB „Dalkia“ Vilniaus Energija 
 2. UAB „Litesko“
 3. UAB „Vildeta“
 4. UAB  „AKS Sistemos“
 5. AB „Lietuvos geležinkeliai“
 6. VŠĮ „Grunto valymo technologijos“
 7. UAB „Vandens projektai“
 8. IĮ „Rigva“
 9. UAB „Ecoflok“
 10. UAB „Grota“
 11. AB „Guartis“
 12. UAB „EcoLotus“
 13. AB „Vilniaus baldai“
 14. UAB „Aplinkosauginės technologijos“
 15. UAB „COWI Lietuva“
 16. UAB Ekokonsultacijos
 17. UAB „Traidenis“
 18. IĮ „Ekolabora“
 19. UAB „Metaloidas“
 20. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
 21. UAB „Labochema“
 22. UAB „REKIN International“
 23. VšĮ „Ekologinio švietimo centras“
 24. UAB „Senasis akvedukas“
 25. UAB „Ekoteja“
 26. UAB „Pnlina“
 27. UAB „Atliekų tvarkymo centras“
 28. UAB „Hnit – Baltic“
 29. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“
 30. UAB „Kurana“
 31. CSD „Ingenieure und Geologen“, Lietuvos filialas
 32. UAB „Lingnineko“
 33. UAB „Verslo pagreitis“
 34. AB „Warta Glass Panevėžys“
 35. UAB „Akustinių tyrimų centras“
 36. UAB „Premium Fish“
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolita Bradulienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė