VGTU rektoratas

Rektoratas yra rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų dekanai, institutų vadovai ir studentų atstovybės deleguotas jos narys. Rektorato nariais rektorius gali skirti ir kitus asmenis.

Rektoratas svarsto organizacinius, studijų, mokslo, finansų, ūkio ir kitus klausimus, Universiteto padalinių darbą, padeda rektoriui įgyvendinti Tarybos ir Senato priimtus sprendimus.

Rektorato nariai:

 1. Doc. dr. Alfonsas Daniūnas, rektorius;
 2. Prof. habil. dr. Antanas Čenys, mokslo prorektorius;
 3. Prof. dr. Romualdas Kliukas, studijų prorektorius;
 4. Doc. dr. Arūnas Komka, kancleris;
 5. Prof. dr. Alfredas Laurinavičius, plėtros prorektorius;
 6. Dr. Asta Radzevičienė, tarptautinių ryšių prorektorė;
 7. Prof. dr. Donatas Čygas, Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas;
 8. Doc. dr. Vilius Bartulis, Transporto inžinerijos fakulteto dekanas;
 9. Prof. habil. dr. Rimantas Belevičius, Fundamentinių mokslų fakulteto dekanas;
 10. Prof. dr. Rimantas Buivydas, Architektūros fakulteto dekanas;
 11. Doc. dr. Algirdas Juozapaitis, Statybos fakulteto dekanas;
 12. Prof. habil. dr. Roma Rinkevičienė, Elektronikos fakulteto dekanė;
 13. Doc. dr. Jelena Stankevičienė, Verslo vadybos fakulteto dekanė;
 14. Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas, Antano Gustaičio aviacijos instituto direktorius;
 15. Prof. habil. dr. Povilas Tamošauskas, Kūrybinių industrijų fakulteto dekanas;
 16. Birutė Tamulaitienė, Tarptautinių studijų centro direktorė;
 17. Prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis, Mechanikos fakulteto dekanas;
 18. Romualdas Česnavičius, Finansų direkcijos direktorius;
 19. Rita Kudzienė, Personalo direkcijos direktorė;
 20. Dovilė Aleksandravičienė, Viešosios komunikacijos direkcijos direktorė;
 21. Janita Žilinskienė, Studijų direkcijos direktorė;
 22. Doc. dr. Vaidotas Vaišis, Mokslo direkcijos direktorius;
 23. Eglė Radvilė, Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovė;
 24. Dionis Martsinkevichus, VGTU Studentų atstovybės prezidentas;
 25. Adas Meškėnas, doktorantas.


» Oficialų įsakymą dėl rektorato sudėties tvirtinimo rasite čia.

Šios skilties informaciją administruoja: Agnė Mažeikytė
Skelbimai
Kviečiame į asmeninio efektyvumo mokymus darbo paieškos tema
VGTU ieško Ūkio direkcijos direktoriaus
VGTU ieško Pastatų eksploatavimo skyriaus vyresniojo specialisto
VGTU ieško Ūkio direkcijos Energetikos skyriaus vedėjo
Kviečiame į atvirą paskaitą apie įdarbinimo praktiką tarptautinėse kompanijose