Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Ekonomikos inžinerija

Ekonomikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Ekonomika
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612L10009, 6121JX051 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1268 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,6
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.:
ekonomikos bakalauras
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.:
socialinių mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – ekonomikos bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti ekonomikos specialistams, turintiems platų požiūrį į nūdienos ekonominius reiškinius, mokslo ir technologijų plėtrą, technikos pažangą, į žinių visuomenės formavimosi bei internacionalizavimo, Europos Sąjungos raidos procesus ir prioritetus. Taip pat tiems, kurie nori aktyviai dalyvauti Lietuvos ekonomikos inžinerijos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.
Ekonomikos inžinerijos studijose suteikiama ekonomikos teorijos, ekonominio valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinių bei integruoto jų taikymo gebėjimų ir įgūdžių. Tokia žinių, gebėjimų ir įgūdžių koncentracija būtina sprendžiant tarpusavyje susipynusias socialines, ekonomines, ekologines, politines, mokslo ir technologijų pažangos, globalizacijos ir integracijos bei kitas problemas.
Studijų programa leidžia ne tik konceptualiai pažinti, bet ir kiekybiškai išmatuoti nagrinėjamus procesus, projektuoti, kaip sukurti vertę ir didinti visuomenės gerovę. Ekonomikos inžinerijos klausimai sprendžiami kuriant valstybės ekonominę strategiją, projektuojant ir valdant verslo įmones, didinant viešųjų įstaigų, tarptautinių organizacijų konkurencingumą.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią programą gebėsite:
  • kiekybiškai išmatuoti ekonomikos inžinerijos procesus, projektuoti vertės kūrimą;
  • integruoti ir kompleksiškai taikyti ekonomikos teorijų, ekonominio procesų valdymo bei ekonomikos inžinerijos žinias, apimančias ekonomikos mokslų, socialinio gyvenimo ir technologijų pažangos sritis;
  • įgytas tarpkryptines ir tarpdalykines kompetencijas taikyti integruodami su pažangiais inžinerinių mokslų laimėjimais;
  • adekvačiai vertinti šiuolaikinės ekonomikos raidai būdingas technologines, ekologines, socialines, kultūrines bei kitas sąlygas ieškant ekonominių problemų sprendimo ir siekiant ekonomikos pažinimo.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose:
  • įvairaus profilio ekonomistu;
  • finansininku;
  • ekonomistu analitiku.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 

Informacija ruošiama.