Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Automatika

Automatika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612H62002, 6121EX041 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 26
Valstybė finansuoja: 24
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,74
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: elektros inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Automatikos studijų programa skirta tiems, kurie nori užsiimti įvairių valdymo sistemų projektavimu, kūrimu ir eksploatavimu. Absolventai geba dirbti įvairiose srityse, susijusiose su procesų ir technologijų valdymu. Suteikiama žinių apie naujausias elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, automatinio valdymo tobulinimo tendencijas, projektavimo principus; ugdomi įgūdžiai naudojant kompiuterius bei valdiklius kompetentingai spręsti įvairias informacinių technologijų taikymo, technologinių procesų bei įrenginių valdymo ir automatizuoto projektavimo problemas. Suteikiama žinių apie elektros pavarų veikimo ir valdymo principus bei įrangą; mokoma programuoti valdiklius, kurti automatizuotas valdymo sistemas ir jų funkcinius įtaisus, mikroprocesorinius automobilių įrenginių valdymo įtaisus, pastatų elektros sistemas; baigę šią studijų programą asmenys geba eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 
Ką gebėsiu?
Automatinio technologijų valdymo specializacijos absolventai geba suderinti įvairių technologinių įrenginių ir procesų valdymo techninę ir programinę įrangą, diagnozuoti bei šalinti gedimus. Kompiuterinio įrenginių valdymo specializacijos absolventai moka taikyti naujausią kompiuterinę techniką technologinių įrenginių ir procesų automatinei kontrolei atlikti, jiems valdyti; gali valdyti ir reguliuoti nuotoliniu būdu.
Mikroprocesorinio automobilių elektros įrenginių valdymo specializacijos absolventai sprendžia automobilių įrangos valdymo problemas taikydami šiuolaikines priemones bei metodus.
Pastatų elektros sistemų specializacijos absolventai geba taikyti naujausius elektros inžinerijos laimėjimus, kai tenka atlikti pastatų elektros tinklų, automatinių apsaugos sistemų, pastatų automatikos, šviesos technikos kontrolę, valdyti šias sistemas nuotoliniu būdu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai yra pasirengę dirbti įmonėse ir organizacijose, projektuojančiose, modernizuojančiose ir eksploatuojančiose automatizuotus įrenginius bei automatines sistemas, taip pat įvairių pramonės šakų, transporto, energetikos ir statybos įmonėse. Automatikos absolventų nuolat ieško AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), UAB „Vilniaus energija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lietuvos automatika“, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Aedilis“, UAB „Arginta“, UAB „Neiluva“, UAB „Dogas“, UAB „Gaudrė“, UAB „Elektros darbai“, UAB „Neutralė“ UAB „Elgama-elektronika“, UAB „Elektromotus“ ir kt.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše). 
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16151 Elektros inžinerijos įvadas 3 30 15 - 2 33 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELEIB16451 Elektros grandinių teorija (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16452 Automatinio valdymo teorija 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16453 Taikomoji galios elektronika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16454 Elektros energetika 3 30 - 15 2 33 E1
STTMB17059 Mechanikos pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinis technologijų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16552 Elektromechaninių sistemų valdymas 6 45 15 - 4 96 E
ELEIB16553 Netiesinės ir diskrečiosios automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVTVB17082 Projektų valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
VVTVB17083 Projektų valdymo pagrindai kursinis projektas 3(3) - - 15 - 65 KP
Specializacija — Pastatų elektros sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16552 Elektromechaninių sistemų valdymas 6 45 15 - 4 96 E
ELEIB16553 Netiesinės ir diskrečiosios automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVTVB17082 Projektų valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
VVTVB17083 Projektų valdymo pagrindai kursinis projektas 3(3) - - 15 - 65 KP
Specializacija — Mikroprocesorinis automobilių elektros įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16552 Elektromechaninių sistemų valdymas 6 45 15 - 4 96 E
ELEIB16553 Netiesinės ir diskrečiosios automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVTVB17082 Projektų valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
VVTVB17083 Projektų valdymo pagrindai kursinis projektas 3(3) - - 15 - 65 KP
Specializacija — Kompiuterinis įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16551 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16552 Elektromechaninių sistemų valdymas 6 45 15 - 4 96 E
ELEIB16553 Netiesinės ir diskrečiosios automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVTVB17082 Projektų valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
VVTVB17083 Projektų valdymo pagrindai kursinis projektas 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų elektros sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16641 Pastatų inžinerinės sistemos 6 45 - 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELEIB16604 Automatinės apsaugos sistemos 6 45 15 - 4 96 E
ELEIB16606 Pastatų automatikos įtaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIB16658 Elektros ūkio valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
ELEIB16659 Robotika 3 30 15 - 2 33 E1
ELEIB16607 Šviesos technika 3 30 15 - 2 33 E1
TIAIB17056 Transporto ekologija 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Automatinis technologijų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELEIB16652 Kompiuterizuota automatinio valdymo sistemų sintezė 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16653 Neelektrinių dydžių matavimo sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16654 Valdymo sistemų programavimas 3 30 15 - 2 33 E1
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIB16658 Elektros ūkio valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
ELEIB16659 Robotika 3 30 15 - 2 33 E1
ELEIB16607 Šviesos technika 3 30 15 - 2 33 E1
TIAIB17056 Transporto ekologija 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Kompiuterinis įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELEIB16654 Valdymo sistemų programavimas 3 30 15 - 2 33 E1
ELEIB16655 Kompiuterinis automatinio valdymo sistemų modeliavimas 6 30 30 - 4 96 E
ELEIB16656 Automatizavimo ir matavimų technika 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIB16658 Elektros ūkio valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
ELEIB16659 Robotika 3 30 15 - 2 33 E1
ELEIB16607 Šviesos technika 3 30 15 - 2 33 E1
TIAIB17056 Transporto ekologija 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Mikroprocesorinis automobilių elektros įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELEIB16654 Valdymo sistemų programavimas 3 30 15 - 2 33 E1
ELEIB16657 Automobilių automatikos sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
TIAIB17060 Automobilių konstrukcijos 6 45 - 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIB16658 Elektros ūkio valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
ELEIB16659 Robotika 3 30 15 - 2 33 E1
ELEIB16607 Šviesos technika 3 30 15 - 2 33 E1
TIAIB17056 Transporto ekologija 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Specializacija — Automatinis technologijų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16751 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELEIB16752 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELEIB16753 Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai 6 36 24 - 4 96 E
ELEIB16754 Technologijų valdymas (su kursiniu projektu) 6 36 12 12 4 96 E
Specializacija — Kompiuterinis įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16751 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELEIB16752 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELEIB16755 Valdikliai 6 36 24 - 4 96 E
ELEIB16756 Kompiuterinis technologijų valdymas (su kursiniu projektu) 6 36 12 12 4 96 E
Specializacija — Mikroprocesorinis automobilių elektros įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16751 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELEIB16752 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELEIB16757 Automobilių automatikos sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 6 36 12 12 4 96 E
TIAIB17064 Automobilių elektros įrenginiai 3 24 12 - 2 42 E
TIAIB17068 Vidaus degimo variklių pagrindai 3 12 12 - 2 54 E
Specializacija — Pastatų elektros sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELEIB16708 Pastatų automatika (su kursiniu darbu) 6 36 12 12 4 96 E
ELEIB16709 Pastatų elektros tinklai 6 36 12 12 4 96 E
ELEIB16710 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinis technologijų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELEIB16851 Skaitmeninio valdymo technologijos 6 36 24 - 4 96 E
ELEIB16852 Automatinių sistemų valdymas 6 - - 24 - 136 KS
ELEIB16853 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELEIB16854 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Specializacija — Kompiuterinis įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELEIB16853 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELEIB16854 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
ELEIB16855 Mechatroninių įtaisų valdymas 6 36 24 - 4 96 E
ELEIB16856 Kompiuterizuotų sistemų valdymas 6 - - 24 - 136 KS
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Specializacija — Pastatų elektros sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELEIB16808 Pasyviųjų pastatų elektros energetika 6 36 12 12 4 96 E
ELEIB16809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELEIB16810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
ELEIB16811 Pastatų elektros įranga 6 - - 24 - 136 KS
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Specializacija — Mikroprocesorinis automobilių elektros įrenginių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELEIB16853 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELEIB16854 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
ELEIB16857 Mikroprocesorinės hibridinių automobilių valdymo sistemos 3 24 12 - 2 42 E
ELEIB16858 Mikroprocesorinės automobilių įrangos valdymo sistemos 6 - - 24 - 136 KS
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
TIAIB17079 Automobilių diagnostika 3 12 12 - 2 54 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.