Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika

Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612N18001, 6121LX040 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 58
Valstybė finansuoja: 6
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 7,58
Specializacijos – transporto ekonomika, transporto logistika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta suteikti logistikos, transporto vadybos, verslo ir ekonomikos žinioms bei ugdyti gebėjimams jas taikyti praktinėje vietinio ir tarptautinio vežimo veikloje, gebėti tirti rinką, organizuoti produkcijos pardavimą ir paskirstymą, planuoti ir koordinuoti visas veiklos sritis, reikalingas siekiant aukšto aptarnavimo lygio ir aukščiausios kokybės už mažiausią kainą. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, ugdomi gebėjimai kurti naujus transportavimo modelius, pagal kuriuos kuo daugiau krovinių bei keleivių į paskirties tašką būtų gabenami efektyviausiais būdais. Taip pat ugdomi gebėjimai savarankiškai spręsti įvairias kitas su transportu susijusias problemas bei darbo organizavimo klausimus ir taip sukurti tam tikrą optimalų transportavimo veiklos tinklą.
Transporto logistikos specializacijos studijose daugiausia dėmesio skiriama logistikos komponentams: krovinių ir keleivių vežimo technologijoms; transporto įmonėms organizuoti ir valdyti; logistikos operacijoms optimizuoti; statistinės bei ūkinės veiklos analizei. Analizuojama transporto reikšmė logistikos sistemai, veiksniai, turintys įtakos transportavimo sąnaudoms ir kainoms.
Transporto ekonomikos specializacijos studentai įgyja rinkodaros ir rinkotyros pagrindus, žinių apie įvairių transporto rūšių ekonomiką, keleivių ir krovinių vežimo technologijas, transportavimo sprendimų strategijas.
 
Ką gebėsiu?
Gebėsite taikyti žinias ir išmanymą transporto vadybos, logistikos bei ekspedijavimo srityse, būsite susipažinę su naujausiomis vadybos, verslo ir transporto mokslo teorijomis, krovinių ir keleivių vežimo technologijomis, įvairiomis transportavimo sprendimų strategijomis, būsite įgudę taikyti teorines bei praktines naujoves, būtinas bet kurioje transporto įmonėje ar organizacijoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?

Galėsit dirbti aukšto lygio specialistais LR susisiekimo ministerijoje, Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, Kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, eismo priežiūros organizacijose, draudimo įstaigose („Lietuvos draudimas“, „Ergo“, „Seesam“, „Compensa“, „Gjensidige Baltic“ ir pan.), krovinių ir keleivių vežimo įmonėse („Girteka Logistics“, „Axis Transport“, „Delta Logistics Group“, „Vlantana“). Taip vadybininkais transporto, prekybos, gamybos įmonėse ir valstybinėse institucijose. Galėsite dirbti įvairių lygių vadovais autoservisuose, kitose valstybinėse ir privačiose įmonėse bei įstaigose. Baigę studijas ir įgiję patirties galėsite steigti savo įmones ir kurti darbo vietas kitiems.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16106 Inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMITB16110 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16104 Algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
VVTVB17096 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17133 Logika 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17023 ES studijų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
STGSB17039 Žmonių sauga ir ergonomika 3 30 15 - 2 33 E
TILTB16202 Specialybės įvadas 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16225 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
VVTEB16203 Teisės pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17162 Vadyba 6 45 - 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17136 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17137 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17138 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16310 Transporto infrastruktūra 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16342 Transporto politikos pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17284 Kiekybiniai sprendimų metodai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16350 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17040 Transporto priemonės 3 30 - 15 2 33 E1
TIMGB17116 Transporto technikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17176 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17177 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17178 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16402 Transporto ir logistikos strateginiai sprendimai 6 30 - 30 4 96 E
TILTB16403 Transporto ir logistikos strateginiai sprendimai (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TILTB16433 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17196 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17181 Viešosios e-paslaugos (su kursiniu darbu) 9 45 - 30 6 159 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17044 Transporto ekologija 3 30 - 15 2 33 E
TIAIB17046 Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16503 Matematiniai metodai ir modeliai transporte 6 30 - 30 4 96 E
TILTB16517 Transporto įmonių organizavimas ir valdymas 6 30 - 15 4 111 E
TILTB16521 Transporto ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16527 Paslaugų marketingas 6 45 - 15 4 96 E1
VVFRB16550 Apskaita ir auditas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Transporto ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16601 Intelektinės transporto sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
TILTB16608 Logistikos pagrindai 6 30 - 30 4 96 E
TILTB16612 Krovinių vežimo technologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
TILTB16616 Visuotinė kokybės vadyba transporte 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16632 Keleivių vežimo technologijos 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16635 Transporto įmonių veiklos analizė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16608 Logistikos pagrindai 6 30 - 30 4 96 E
TILTB16612 Krovinių vežimo technologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
TILTB16616 Visuotinė kokybės vadyba transporte 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16635 Transporto įmonių veiklos analizė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E1
TILTB16636 Informacinės sistemos logistikoje 3 30 - 15 2 33 E1
TILTB16638 Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Transporto ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
TILTB16720 Tarptautiniai ekonominiai santykiai 9 50 - 30 6 154 E
TILTB16721 Tarptautiniai ekonominiai santykiai (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
TILTB16722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TILTB16726 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
TILTB16722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TILTB16726 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TILTB16737 Specifinių krovinių vežimo technologija 9 50 - 30 6 154 E
TILTB16738 Specifinių krovinių vežimo technologija (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Transporto ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16804 Transporto statistika 3 24 - 12 2 42 E
TILTB16819 Investicijų vadyba transporte 3 24 - 12 2 42 E
TILTB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TILTB16824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
TILTB16829 Transporto įmonės plėtra (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
TILTB16834 Transporto įmonių finansai 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Transporto logistika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16806 Tiekimo grandinės projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
TILTB16809 Aptarnavimo logistika 3 24 - 12 2 42 E
TILTB16811 Sandėlių logistika 3 24 - 12 2 42 E
TILTB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TILTB16824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
TILTB16841 Žalioji logistika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.