Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612J80003, 6121EX069 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 16
Valstybė finansuoja: 15
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,28
Šiuo metu programa atnaujinama. Naujasis programos pavadinimas
Statybos ir nekilnojamojo turto valdymas.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Programa skirta motyvuotiems studentams, kurie sieja savo ateities karjerą su darbu statybos ir nekilnojamojo turto rinkoje. Studijų metu įgytos tarpdalykinės statybos technologijų, statybos ir nekilnojamojo turto plėtros projektų valdymo ir kitos žinios leis absolventams vykdyti statybos ir nekilnojamojo turto vystymo bei valdymo projektus: būti komandos nariais, bendradarbiauti, konsultuoti, vadovauti.
Pirmaisiais studijų metais įgysite bendrųjų statybos inžinieriui būtinų žinių, vėliau studijuosite konstrukcijas, statybos procesų ir pastatų statybos technologijas, išmoksite atlikti statybos ekonominius skaičiavimus, vertinti finansus ir investicijas, sužinosite, kaip valdomi pastatai. Įgysite statybos projektų valdymo, skaitmeninės statybos, įmonių strateginio valdymo ir rinkodaros žinių bei praktinių gebėjimų, susipažinsite su pagrindiniais nekilnojamojo turto vertinimo, valdymo ir vystymo principais, parengsite baigiamąjį darbą.
Studijų metu taikomi inovatyvūs dėstymo metodai, kursiniuose darbuose spręsite realias statybos ir nekilnojamojo turto valdymo problemas. Turėsite galimybes dalyvauti įmonių specialistų paskaitose, atlikti praktiką lyderiaujančiose Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto vystymo bei valdymo įmonėse.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
  • organizuoti pastatų statybos procesus, vadovauti statybos projektui ar jo daliai, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdytipastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai eksploatuoti ir naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą;
  • analizuoti pastatų projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti, įvertinti ir parinkti patikimus technologinius sprendimus, teisingą problemų sprendimo strategiją;
  • taikydami moderniąsias technologijas kompleksiškai spręsti pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo uždavinius;
  • analizuoti, planuoti nekilnojamojo turto plėtrą, statybos finansus ir investicijas, įvertinti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamąjį turtą, analizuoti įmonės ir verslo strategines perspektyvas, valdyti
  • nekilnojamojo turto plėtros projektus;
  • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, vadovauti jam, efektyviai
  • bendrauti su kolegomis ir projekto dalyviais, perteikti idėjas bei sprendimus, juos argumentuoti.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Statybos sektorius yra viena iš svarbiausių Lietuvos ūkio šakų, kurioje 2005–2016 m. sukurta nuo 5 iki 10 % BVP, įdarbinta nuo 7 iki 12 % visų šalies dirbančių asmenų. Statybos sektorius tiesiogiai siejasi su nekilnojamojo turto rinka, kurioje paskirstomi ir valdomi statybos metu sukurti objektai.
Baigę studijų programą galėsite dirbti:
  • statybos vadovais, statybviečių meistrais, projekto dalies ar projekto vadovais statybos ir nekilnojamojo turto vystymo bei valdymo įmonėse;
  • inžinieriais statybos priežiūros įmonėse ir institucijose;
  • specialistais statybos projektų vystymo ir plėtros bei konsultacinėse įmonėse, institucijose, pastatų ūkio valdymo įmonėse, statybos įmonių nekilnojamojo turto plėtros padaliniuose.
Ambicingiausieji absolventai galės kurti ir plėtoti savąjį verslą statybos ir nekilnojamojo turto rinkoje, tęsti studijas magistrantūroje.
 
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16101 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16124 Fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STVNB17295 Įvadas į specialybę 3 45 - - 4 31 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16054 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16055 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17268 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17116 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17117 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17118 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16302 Objektinis, parametrinis modeliavimas BIM 1 3 - 30 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17275 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 60 - - 4 96 E
STGGB17276 Statinių architektūra ir konstrukcijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17173 Inžinerinė geologija 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17173 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 6 30 30 - 4 96 E
STTMB17101 Konstrukcijų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STVNB17301 Statybos procesų technologija 1 6 30 - 15 4 111 E
STVNB17302 Statybos procesų technologija 1 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
VVEIB17192 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17033 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17034 Kompleksinis projektas 6 - - 60 6 94 KS
STMEB17028 Metalinės ir medinės konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17064 Statybos ekonomika 1 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17304 Statybos procesų technologija 2 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17168 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16639 Pastatų energetinis vertinimas ir sertifikavimas 3 30 - 15 2 33 E
APPEB16640 Pastatų energetinis vertinimas ir sertifikavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17308 Pastatų statybos technologija 6 45 - 15 4 96 E
STVNB17309 Statybos investicijų valdymas 6 45 - 15 4 96 E
STVNB17310 Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17071 Statybos ekonomika 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STVNB17072 Pastatų ūkio valdymo pagrindai 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17073 Statybos ekonomika 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17074 Statybos verslo valdymas ir administravimas 3 30 - 15 2 33 E1
STVNB17307 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17176 Betono ir gelžbetonio technologijos 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17177 Gamybos technologiniai procesai ir įranga 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17178 Gamybos technologiniai procesai ir įranga (Kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17179 Statybinių mišinių ir gaminių technologijos 3 30 15 - 2 33 E1
STGSB17180 Medžiagų ir statinių ekologiškumas 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSB17181 Metalinių ir medinių statybinių produktų gamybos technologijos 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17182 Gamybos proceso organizavimas 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17183 Gamybos proceso organizavimas (Kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17184 Silikatinių ir keraminių medžiagų technologijos 6 20 - 20 4 116 E
STGSB17185 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 BD
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17080 Statybos projektų valdymo pagrindai 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17081 Statybos projektų valdymo pagrindai (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17082 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 20 - 10 2 48 E1
STVNB17083 Kainodara ir projekto planavimas statyboje 3 30 - 10 2 38 E
STVNB17084 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 BD
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
STVNB17314 Statybos organizavimas 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17315 Statybos organizavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17316 Specialiųjų statinių statybos technologija 3 30 - 10 4 36 E
STVNB17317 Statybos informacinis modeliavimas BIM-2 3 20 10 - 2 48 E
STVNB17318 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17099 Statybos projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 4 108 E
STVNB17322 Techninis normavimas ir kainodara 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17323 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
STVNB17324 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNB17097 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17325 Statybos įmonės organizavimas ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17326 Pastatų modernizavimo technologijos ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17327 Pastatų defektai 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGSB17186 Statybos produkcijos kokybės kontrolė 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17187 Gamybos informacinis modeliavimas (BIM-2) 3 24 - 12 2 42 E
STGSB17188 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 BD
STGSB17189 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STVNB17328 Gamybos investicijų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17093 Statybos rinkodaros pagrindai (su kursiniu projektu) 6 36 - 12 4 108 E
STVNB17095 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 3 145 BD
STVNB17096 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STVNB17098 Statybos strateginis valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNB17091 Statybos elektroninio verslo pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17092 Statybos visuotinės kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17094 Statybos inovacijos ir investicijos 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17106 Žalioji statyba 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.