Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621H61003, 6211EX050 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,55
Specializacijos: aviacinė elektronika
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: elektronikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant, gaminant šiuolaikiškus elektronikos įtaisus, kuriant ir eksploatuojant elektronines sistemas, taip pat žinių, gebėjimų ir nuostatų, leidžiančių suprasti naujas mokslo žinias, idėjas, technologijas; absolventas gebės jomis remtis ir savarankiškai tobulėti.
 
Aviacinės elektronikos specializacija skirta rengti elektronikos inžinerijos magistrams, gebantiems dirbti mokslo ir projektavimo įstaigose, gamybinėse ir aviacinę techniką eksploatuojančiose organizacijose, karinių oro pajėgų techninėse tarnybose inžinerinį ir tiriamąjį darbą.
 
Ką gebėsiu?
Magistrantūros absolventai laukiami konkurencingame versle ir daugelyje valstybės institucijų, nes elektronikos inžinerijos magistrai žino ir išmano elektronikos inžinerijos srities principus, kritiškai suvokia savo srities esmę bei geba: taikyti savo žinias ir supratimą įgyvendinant inžinerijos modelius, sistemas ir procesus; pasitelkdami savo inžinerijos žinias ir nuovoką, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija; kritiškai įvertinti duomenis, daryti išvadas ir priimti sprendimus; sujungti į visumą skirtingų sričių žinias ir suvaldyti painiavą; būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiais; veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 
Baigę aviacinės elektronikos specializaciją asmenys gebės: atlikti kritinę analizę, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, siekiant atnaujinti aviacines elektronines sistemas ir jų dalis ar parinkti metodus naujausiems pasiekimams pritaikyti; panaudoti įgytas ir savarankiškai įgyti bei taikyti naujas žinias aviacinių elektroninių sistemoms kurti ar modernizuoti; analizuoti aviacinių elektroninių sistemų, aviacinių konstrukcijų diagnostikos, skrydžio parametrų matavimų rezultatus, kritiškai vertinti įvairių veiksnių poveikį šiems rezultatams ir sistemų darbui; taikyti šiuolaikinius metodus, naudojamus aviacinėse elektroninėse sistemose, analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus; vykdyti mokslinius tyrimus aviacinės elektronikos ir su ja susijusiose srityse, panaudoti šiuolaikinės kompiuterinės technikos galimybes bei adekvačiai interpretuoti ir įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
 
Nuo pat aviacinės elektronikos specializacijos vykdymo pradžios ją baigusiais magistrais domisi Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sienos apsaugos techninės tarnybos, Lietuvos karinių oro pajėgų techninės tarnybos, kai kurie oro uostai, VĮ „Oro navigacija“, Lietuvos civilinės aviacijos administracija (CAA).
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
   
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika,
       
  elektronikos pagrindai,
       
  signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       elektrodinamikos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17090 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17092 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
AIAIM17093 Palydovinės navigacijos metodai ir sistemos 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17214 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17215 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 28 15 - 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIM17091 Aviacinių elektroninių sistemų matavimai 6 28 - 15 2 115 E
AIAIM17094 Aviaciniai navigacijos įrenginiai 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17095 Skrydžio parametrų matavimo sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
AIAIM17097 Šviesos optika ir aerodromų įrenginiai 9 42 - 15 3 180 E
AIAIM17099 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIM17096 Aviacinės kompiuterinės sistemos 6 28 - 15 2 115 E
AIAIM17098 Radiolokacijos teorija ir borto sistemos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17100 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.