Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas:
Programos kodas: 621H61003, 6211EX050 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,55
Specializacija: aviacinė elektronika
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių elektronikos inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias kompiuterizuotas elektronines sistemas bei mikro- ir nanoelektronikos įtaisus; išugdyti gebėjimą atlikti elektronikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius elektroninių sistemų ir specialiosios paskirties integrinių grandynų tyrimus, būtinus naujiems gaminiams bei paslaugoms kurti, bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir naujas metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
Aviacinės elektronikos specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti aviacines elektronines sistemas, aviacinius navigacijos metodus ir priemones, skrydžio parametrų matavimų ir apdorojimo sistemas.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika)
Aviacinės elektronikos specializacijos studijose:
 • bepiločių orlaivių valdymas, navigacija ir duomenų perdavimas;
 • bepiločių orlaivių sistemų patikimumo didinimas ir integruotos diagnostikos sistemų tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
Nuo pat aviacinės elektronikos specializacijos vykdymo pradžios ją baigusiais magistrais domisi Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sienos apsaugos techninės tarnybos, Lietuvos karinių oro pajėgų techninės tarnybos, kai kurie oro uostai, VĮ „Oro navigacija“, Lietuvos civilinės aviacijos administracija (CAA).
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programos aviacinės elektronikos specializaciją:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
   
   
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika,
       
  elektronikos pagrindai,
       
  signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       elektrodinamikos pagrindai.

Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programos kompiuterizuotų elektroninių sistemų bei mikro ir nano elektronikos specializacijas:
 
1) Priimami elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, informacijos sistemų, programų sistemų, informatikos inžinerijos arba fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:

 
 • studijų pagrindų dalykai (15):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
   
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       elektrotechnika,
       elektronika,
       signalai ir grandinės,
       mikrovaldikliai,
       elektromagnetiniai laukai.

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17090 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17092 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
AIAIM17093 Palydovinės navigacijos metodai ir sistemos 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17214 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17215 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 28 15 - 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIM17091 Aviacinių elektroninių sistemų matavimai 6 28 - 15 2 115 E
AIAIM17094 Aviaciniai navigacijos įrenginiai 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17095 Skrydžio parametrų matavimo sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
AIAIM17097 Šviesos optika ir aerodromų įrenginiai 9 42 - 15 3 180 E
AIAIM17099 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AIAIM17096 Aviacinės kompiuterinės sistemos 6 28 - 15 2 115 E
AIAIM17098 Radiolokacijos teorija ir borto sistemos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacinė elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17100 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.