Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J80003, 6211EX043 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 34
Valstybė finansuoja: 34
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,6
Specializacijos: statybos ekonomika ir verslas; statybos technologijos ir vadyba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti pakankamų statybos technologijų ir valdymo žinių siekiant parengti specialistus, gebančius kūrybiškai ir savarankiškai taikyti nuolat kintančioje statybos sektoriaus aplinkoje ir kasdieninėje praktinėje veikloje naujausias statybos technologijas, inovacijas, mokslo teorijas ir valdymo metodus; mokančius nustatyti problemas, įvertinti tyrimų poreikį, planuoti ir atlikti tyrimus, analizuoti jų rezultatus ir patikimumą, parinkti ir taikyti efektyvius analizės metodus ir kompiuterines technologijas.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų ir valdymo teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtumo sąlygomis, nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, planuoti bei vykdyti tyrimus, analizuoti ir vertinti jų rezultatus.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai:
 • gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų ūkio valdymo ir investicijų, statybos projektų, statybos verslo ir strateginio valdymo, elektroninio verslo ir internetinės sprendimų paramos statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus bei įvertinti jų ekonominį efektą.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo, modernizavimo bei priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jį įgyvendinant.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos studijose:
 • statybos projektų planavimas įvertinant darnios plėtros principus, pastatų geriausio ekonominio panaudojimo galimybių analizė, daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymas statyboje, išmanieji pastatai.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos studijose:
 • pastatų renovacijos daugiatikslis vertinimas, BIM technologijos statybos valdymo procese, viešųjų pirkimų organizavimas statyboje, racionalios statybos technologijos parinkimas, pastatų reitingavimo sistemos.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Statybos technologijų ir valdymo studijų programos absolventai įgyja aukštos kokybės žinių ir gebėjimų vadovauti statybos ir projektavimo paslaugų įmonėms, kurių veikla susieta su statybos verslu, yra pasirengę dirbti vadovo ir inžinierinį darbą statybos ir statybos priežiūros, planavimo, projektavimo, konsultavimo ir valdymo įmonėse, nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo ir nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, mokslo institucijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, valstybės institucijose ir savarankiškai (konsultantais, ekspertais savo įmonėje) bei dėstyti aukštojoje mokykloje ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos magistrai galės dirbti statybos technologijų projektavimo ir statybos, pastatų ūkio valdymo, projektų valdymo, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), bus pasirengę organizuoti, valdyti ir plėtoti nuosavą verslą, atlikti sąmatinius skaičiavimus ir statybos projektų finansinį valdymą. Statybos technologijų ir vadybos specializacijos magistrai gali dirbti statybos technologijų projektavimo, statybos, priežiūros, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), spręsti pastatų statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo technologijų, pastatų priežiūros ir statybos valdymo optimizavimo problemas.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į statybos technologijų ir valdymo studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos, statybų technologijų studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.,
       vadyba 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (27 kr.):
       statybinės medžiagos,
       statinių architektūra ir konstrukcijos,
       statybinės konstrukcijos: metalinės, medinės, mūrinės, gelžbetoninės,
       statybos procesų ir statinių statybos technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STVNM17218 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STVNM17359 Informacinis modeliavimas statyboje (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STVNM17360 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir sprendimų paramos sistemos statyboje 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17219 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17220 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17221 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STVNM17358 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STVNM17359 Informacinis modeliavimas statyboje (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STVNM17360 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir sprendimų paramos sistemos statyboje 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17219 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17220 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17221 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17229 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STVNM17230 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17362 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17363 Strateginis valdymas statyboje 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17231 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17232 Gyvenamosios paskirties NT vertinimas ir tarpininkavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17233 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17230 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17361 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STVNM17362 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17363 Strateginis valdymas statyboje 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17231 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17233 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17364 Statybos vertės ir rizikos vertinimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STVNM17240 Projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17241 Statybos ekonomika ir e-verslas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
STVNM17242 Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17366 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STVNM17367 Statinių rekonstravimo technologijos, modernizavimas ir eksploatavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
STVNM17368 Operacijų tyrimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17369 Statybos verslo projektavimas ir investicijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17244 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17372 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.