Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Saugos inžinerija

Saugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H12001, 6211EX031 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,83
Specializacija: gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Saugos inžinerijos studijų programos tikslas – rengti saugos inžinerijos magistrus, gebančius analizuoti ir vertinti su sauga susijusius reiškinius ir procesus, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti gaisrus ir avarijas bei valdyti riziką, taikyti naujus mokslo metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, veiksmingai bendradarbiauti su panašių sričių specialistais sprendžiant saugos problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą absolventai gebės analizuoti ir vertinti saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti gaisrus ir avarijas bei valdyti riziką, kaupti ir interpretuoti gautus duomenis, taikyti naujus metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis; taip pat absolventai žinos saugos inžinerijos mokslo tendencijas, saugos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, saugos sistemos elementų tarpusavio ryšius ir jos valdymo būdus, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus; mokės dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti darbuotojų kolektyvui.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą magistrai pasirengę dirbti vadovaujamąjį darbą Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, Valstybinėje darbo inspekcijoje, statybos ir pramonės įmonėse, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą arba tęsti studijas doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į saugos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami saugos inžinerijos, bendrosios (saugos) inžinerijos studijų krypčių bakalaurai ir inžinieriai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (30 kr.):
       statinių architektūra ir konstrukcijos,
       gaisrinės saugos organizavimas,
       gaisrinė taktika,
       gaisrinė technika,
       gaisrų tyrimas ir kvota.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
STGSM17120 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
STGSM17121 Kompiuterinis projektavimas 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGSM17123 Projektavimas vertinant riziką 6 30 15 - - 115 E
STTMM17128 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17222 Kokybės valdymo sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17125 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
STGSM17126 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17127 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17128 Gamybos procesų sauga 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17129 Profesinio streso valdymas 6 16 - 16 - 128 E
STGSM17130 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.