Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Saugos inžinerija

Saugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Saugos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H12001, 6211EX031 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,83
Specializacija: gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, gebančius savarankiškai plėtoti ir taikyti mokslines idėjas saugos inžinerijoje; turinčius žinių ir įgūdžių šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus diegti praktinėje veikloje; mokančius įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą; gebančius įgytas žinias taikyti naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei plačiuose kontekstuose, susijusiuose su saugos inžinerija.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės analizuoti ir vertinti įvairias saugos inžinerijos problemas, išmanys šios srities teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus;
 • gebės įvertinti, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose saugos inžinerijos srityse;
 • gebės užtikrinti infrastruktūros objektų saugą nuo gaisrų ir technogeninių avarijų, kurti ir (arba) taikyti savo originalias idėjas modeliuodami gaisrus, taikyti matematinius rizikos vertinimo metodus, atlikti kompiuterinį evakuacijos proceso modeliavimą, valdyti pajėgas incidentų vietose vykdant gelbėjimo darbus, prognozuoti incidento vystymosi eigą, rūpintis savo ir aplinkinių žmonių psichologine gerove.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Gaisro modeliavimo metodų palyginimas ir analizė, sprogimų poveikių prognozavimas ir modeliavimas, konstrukcijų atsparumo aukštai temperatūrai tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą magistrai pasirengę dirbti vadovaujamąjį darbą Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, Valstybinėje darbo inspekcijoje, statybos ir pramonės įmonėse, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą arba tęsti studijas doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į saugos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami saugos inžinerijos, bendrosios (saugos) inžinerijos studijų krypčių bakalaurai ir inžinieriai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (30 kr.):
       statinių architektūra ir konstrukcijos,
       gaisrinės saugos organizavimas,
       gaisrinė taktika,
       gaisrinė technika,
       gaisrų tyrimas ir kvota.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
STGSM17120 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
STGSM17121 Kompiuterinis projektavimas 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGSM17123 Projektavimas vertinant riziką 6 30 15 - - 115 E
STTMM17128 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17222 Kokybės valdymo sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17125 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
STGSM17126 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17127 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17128 Gamybos procesų sauga 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17129 Profesinio streso valdymas 6 16 - 16 - 128 E
STGSM17130 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.