Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kūrybos visuomenės komunikacija

Kūrybos visuomenės komunikacija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 621P90005, 6211JX069 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 19
Valstybė finansuoja: 14
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,55
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: socialinių mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Programos tikslas – parengti kūrybos komunikacijos profesionalus, kurie taikys komunikacijos strategijas, stebės, tirs, analizuos ir plėtos kūrybinę veiklą puoselėdami kūrybos visuomenę. Programos studijose suteikiama žinių apie kūrybos komunikaciją visuomenėje, mokoma valdyti kūrybos projektus ir inovacijas. Programa skirta praplėsti socialinių mokslų bakalaurų išsilavinimą kultūriniais ir kūrybiniais komunikacijos aspektais, įgalinti absolventus visapusiškai plėtoti, tobulinti ir taikyti kūrybingumą visuomenėje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • bus pasirengę dirbti verslo ir valstybinėse įmonėse, kultūros bei viešosiose institucijose, šalies ir tarptautinėse renginių, viešųjų ryšių, kūrybinėse ir reklamos agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose;
 • gebės valdyti komunikacijos procesus kūrybinėje veikloje, analizuoti medijas, kūrybos procesą ir jo rezultatus, taikyti komunikacijos mokslų žinias tobulinant kultūros komunikaciją;
 • gebės tirti ir analizuoti kūrybinės veiklos rūšis bei vertinti jų poveikį kultūrinei ir meninei raiškai;
 • gebės kurti kūrybos ir komunikacijos produktus ar projektus;
 • gebės formuoti komunikacinę aplinką kūrybos srityje, integruoti skirtingų sričių žinias realizuodami kūrybines idėjas, orientuotas į kūrybinių industrijų produktą;
 • gebės organizuoti, plėtoti ir tobulinti visuomenės kūrybingumą, kompleksiškai įvertinti situaciją, pasiūlyti novatoriškus sprendimus bei pagrįsti ir praktiškai realizuoti jų projektines koncepcijas. 
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • įmonių vidinės ir išorinės komunikacijos aspektai;
 • renginių komunikacijos aspektai;
 • kūrybinių industrijų (kinas, teatras, muzika, dizainas ir kt.) pjūviai;
 • kūrybinės visuomenės pjūvių analizė.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Kūrybos visuomenės komunikacijos magistrantūros studijų programą pasirinkę specialistai gebės dirbti:
 • kūrybinių industrijų įmonėse ir tinkluose;
 • kultūros verslo įmonėse;
 • kultūros ekonomikos ir politikos formavimo bei žinių ekonomikos institucijose ir organizacijose;
 • valstybės ir savivaldos institucijose, tarnybose ir programose, atsakingose už kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtrą.
Galimybės toliau studijuoti: turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į kūrybos visuomenės komunikacijos studijų programą:
 
1) Priimami socialinių mokslų, humanitarinių mokslų bei menų studijų sričių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
      sociologijos įvadas 6 kr.
 • specialūs programos dalykai:
       ryšiai su visuomene 3 kr.
       masinės komunikacijos teorija 3 kr.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSM17195 Kūrybinės visuomenės 9 30 - 30 - 180 E
KIKOM17092 Kultūros programos ir projektai 6 30 - 15 - 115 E
KIKOM17102 Mokslinio darbo metodologija 6 15 - 30 - 115 E
KIKOM17114 Magistro baigiamasis darbas I 3 - - - - 80 Į
KIPIM17057 Miesto kūrybinės veiklos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIKOM17086 Kultūra ir vartojimas 6 30 - 15 - 115 E
KIKOM17093 Audiovizualinių medijų diskursas 6 30 - 15 - 115 E
KIKOM17095 Kūrybos komunikacijos strategijos 9 30 - 30 - 180 E
KIKOM17099 Socialinių mokslų metodologija 6 15 - 30 - 115 E
KIKOM17113 Magistro baigiamasis darbas II 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIKOM17097 Magistro baigiamasis darbas III 24 - - - - 640 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOM17091 Meno komunikacija 6 24 - 12 - 124 E
KIKOM17096 Mokslo komunikacija 6 24 - 12 - 124 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.