Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Geotechnika

Geotechnika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H25001, 6211EX038 (nuo 2017 m.)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti išsamių žinių ir gebėjimų geotechnikos srityje ir parengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas: nustatyti projektuojant reikalingus geotechninius parametrus; formuluoti tyrimų tikslus. Išmokyti planuoti ir įvykdyti eksperimentus tiems tikslams pasiekti; taikyti šiuolaikinius geotechninių konstrukcijų tyrimų bei projektavimo metodus; analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės taikyti žinias, spręsdami geotechnikos mokslo ir praktikos uždavinius, dažnai turėdami ne visą informaciją ir nepakankamai reikalingų duomenų;
 • gebės atpažinti ir įvertinti naujus geotechninius uždavinius, numatyti šių uždavinių galimus alternatyvius sprendimus, taikydami statybos ir su ja susijusių mokslo sričių teorijos žinias;
 • gebės interpretuoti duomenis, gautus atlikus laboratorinius bandymus, statybos procesų stebėjimus ir matavimus svarbos ir aiškinamųjų teorijų požiūriu;
 • gebės originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuodami ar atlikdami pagrindų ir geotechninių konstrukcijų tyrimus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Polių, vėjo jėgainių, sekliųjų pamatų pagrindo laikomosios galios tyrimai, strypais armuoto gruntinio pamato elgsenos skaitiniai tyrimai, lakiųjų pelenų panaudojimas gruntbetonyje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geotechnikos studijų programą magistrai galės dirbti statinių ir pastatų statybos bei projektavimo įmonėse, projektų ekspertizių biuruose, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose arba tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į geotechnikos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mechanika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (14 kr.):
       statybinės medžiagos,
       statybinė mechanika,
       statinių konstrukcijos: metalinės, gelžbetoninės, mūrinės, medinės.
 • specialūs programos dalykai (16 kr.):
       geologija, 
       gruntų mechanika,

       pagrindai ir pamatai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17228 Gruntų dinamika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17229 Tiriamasis darbas1 3 - - - - 80 TD
STGGM17230 Gruntų stipris ir deformatyvumas (su kursiniu projektu) 12 30 30 15 - 245 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17132 Statinių kompiuterinis projektavimas 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17231 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17232 Pagrindo įtempių deformacijų būvis (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17233 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17234 Gruntų filtracija ir konsolidacija 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17124 Rizika ir patikimumas geotechnikos inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17236 Grunto ir konstrukcijos sąveika plokštiesiems pamatams 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17237 Grunto ir konstrukcijos sąveika giliesiems pamatams (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17238 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17134 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17235 Šlaitų pastovumo analizė ir stabilizavimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17240 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.