Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramoninis dizainas

Pramoninis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 6213EX002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 8
Valstybė finansuoja: 8
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,41
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos magistras.
 
Kam skirta studijų programa?
Universitetinių studijų programa Pramoninis dizainas yra antrosios pakopos, inžinerijos krypties praktinio pobūdžio, tarpdalykinė studijų programa, jungianti gamybos ir techninės estetikos bei meno kompleksines studijas ir skirta suteikti specializuotas naujausias gamybos inžinerijos ir menų (pramoninio dizaino) krypčių žinias, kuriomis būtų grindžiami moksliniai tyrimai, ugdomi profesiniu ir moksliniu požiūriu kompetentingi, savarankišką mąstymą, kritišką nuovoką turintys, kultūringi gamybos inžinerijos ir dizaino specialistai.
 
Ką gebėsiu?
Kompleksinis antrosios pakopos inžinieriaus-dizaino išsilavinimas absolventams suteikia galimybę sėkmingai dirbti pramoninio dizaino politikos formavimo, gaminių ir jų poreikio tyrimo ir nustatymo bei daiktų gamybos idėjų įgyvendinimo srityse. Studijų procese yra galimybė įgyti tarpdalykinio pobūdžio kompetencijas, integruojančias technologijos mokslų, meno (pramoninio dizaino) ir socialinių mokslų žinias. Studijų procese inžinieriai dizaineriai ugdomi būti intelektualiais, socialiai atsakingais, kultūringais, gebančiais novatoriškai mąstyti specialistais. Absolventai gebės įgyvendinti moksliškai pagrįstus meninio formavimo, konstravimo, techninio projektavimo, gamybos organizavimo bei daiktų ir jų sistemų eksploatavimo uždavinius.
 
Pramoninio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir išklausę šiuos privalomuosius dalykus:
  • studijų pagrindų dalykai (15-30 kr.): bendroji, fizika, matematika, teorinė mechanika, CAD/CAM, medžiagų mokslas;
  • specialūs programos dalykai (15-30 kr.): taikomasis kompiuterinis projektavimas ir dizaino pagrindai, pramoninio gaminio projektas, techninės estetikos ir pramoninio dizaino raida.

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17101 Gaminio formos estetinės išraiškos tyrimas 6 15 - 15 15 115 E
ARDIM17102 Bionikos ir kitų avangardizmo formų analizė 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17336 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - - 15 115 E
MEMKM17342 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17353 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17356 Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17358 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17359 Gamybos valdymo informacinės sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17301 Dizaino objekto eksperimentinis projektavimas 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17302 Produkto (gaminio) identitetas ir prezentacija 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17369 Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARDIM17304 Techninė estetika, etika ir dizainas 6 45 - - - 115 E
ARDIM17305 Dalyvaujamasis pramoninis dizainas 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 21 - - - - 560 BD
MEMKM17372 Gamybos efektyvumo tyrimai 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.