Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramoninis dizainas

Pramoninis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 6213EX002
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 8
Valstybė finansuoja: 8
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,41
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Pramoninis dizainas yra praktinio pobūdžio tarpdalykinė studijų programa, jungianti gamybos ir techninės estetikos bei meno kompleksines studijas. Studijuojantiems šią programą siekiama suteikti specializuotų naujausių gamybos inžinerijos ir menų (pramoninio dizaino) krypčių žinių. Jomis būtų grindžiami moksliniai tyrimai, ugdomi profesiniu ir moksliniu požiūriu kompetentingi, savarankišką mąstymą, kritišką nuovoką turintys, kultūringi gamybos inžinerijos ir dizaino specialistai.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės sėkmingai dirbti pramoninio dizaino idėjų generavimo, gamybos, projektavimo, dizaino politikos formavimo bei gaminių poreikio tyrimo srityse.
 • gebės įgyvendinti moksliškai pagrįstus inžinerinio konstravimo ir meninio formavimo dermės uždavinius, spręsti praktines masinės daiktų gamybos problemas bei daryti įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.
 
Studijų procese:
 • studentui suteikiama galimybė įgyti tarpdalykinio pobūdžio kompetencijų, integruojančių gamybos inžinerijos ir menų (pramoninio dizaino) krypčių žinias bei socialinius komunikavimo įgūdžius;
 • inžinieriai dizaineriai ugdomi būti intelektualiais, socialiai atsakingais, gebančiais novatoriškai mąstyti specialistais.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
siejama su viešųjų erdvių daiktinės aplinkos formavimu (interjero ar eksterjero baldais, inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektų inovatyviu dizainu);
siejama su gamybos inžinerijos ir dizaino ekologiniais aplinkos sprendimais ar universalaus bei dalyvaujamojo dizaino principų taikymu.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į pramoninio dizaino studijų programą:
 
1) Priimami gamybos inžinerijos# studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 •  meno krypties dalykai (15 kr.):
       Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai 3 kr.
       Pramoninio gaminio projektavimo pagrindai 9 kr.
       Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 3 kr.
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • inžinerijos mokslų krypties dalykai (15 kr.):
       t
  echninė braižyba 3 kr.
       pramonės gaminių medžiagos ir technologijos 6 kr.
       statika ir medžiagų mechanika 3 kr.
       CAD/CAM 3 kr.
# Asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
1) gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
2) gali studijuoti papildomosiose studijose pagal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30 – 60 kreditų;
3) gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
Dėl papildomųjų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17101 Gaminio formos estetinės išraiškos tyrimas 6 15 - 15 15 115 E
ARDIM17102 Bionikos ir kitų avangardizmo formų analizė 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17336 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - - 15 115 E
MEMKM17342 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17353 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17356 Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17358 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17359 Gamybos valdymo informacinės sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17301 Dizaino objekto eksperimentinis projektavimas 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17302 Produkto (gaminio) identitetas ir prezentacija 6 15 - 30 - 115 E
ARDIM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17369 Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARDIM17304 Techninė estetika, etika ir dizainas 6 45 - - - 115 E
ARDIM17305 Dalyvaujamasis pramoninis dizainas 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 21 - - - - 560 BD
MEMKM17372 Gamybos efektyvumo tyrimai 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.