Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Vandens ūkio inžinerija

Vandens ūkio inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H23001, 6211EX035 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,51
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Vandens ūkio inžinerijos studijų programa skirta rengti vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką išmanantiems specialistams, gebantiems analizuoti, planuoti, modeliuoti ir vertinti globalines, regionines ir lokalines vandens ūkio inžinerijos problemas; vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei jų technologinius procesus; analizuoti vandens apsaugos ir valdymo sistemas, vertinti vandens telkinių būklę ir žmogaus ūkinės veiklos poveikį vandens kokybei.
 
Ką gebėsiu?
Baigę vandens ūkio inžinerijos studijų programą absolventai gebės integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose dalykuose. Gebės analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias vandens ūkio problemas, išmanys vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką. Gebės įvertinti vandens aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose vandens ūkio inžinerijos srityse. Gebės pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias parenkant, analizuojant vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas bei optimizuojant sąnaudas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę vandens ūkio inžinerijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti savo gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatant galimus pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujamąjį ar inžinerinį darbą vandentvarkos srityje projektavimo, statybos, eksploatavimo ar priežiūros organizacijose arba privačiose firmose, valstybinėse ir savivaldybių institucijose, aplinkos apsaugos departamentuose ir agentūrose. Studijas tęsti galės technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į vandens ūkio inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami aplinkos inžinerijos, statinių inžinerinių sistemų, energetikos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, vandens inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros, chemijos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       skysčių mechanika,
       taikomoji chemija,
       hidrotechniniai statiniai,
       hidrologija, 
       statinių inžinerinės sistemos,
       vandentvarkos ūkio tinklai,
       vandens ruošimas ir nuotekų valymas,
       vandenų apsauga,
       ekologija,
       aplinkotyra,
       aplinkos apsauga,
       termodinamika ir šilumokaita.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17252 Vandens išteklių valdymas (su kursiniu projektu) 6 15 - 30 - 115 E
APAVM17253 Vandentvarkos ūkio valdymas 6 15 - 15 - 130 E
APAVM17264 Hidrologija 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17022 Vandens ūkio geoinformacinės sistemos 6 15 30 - - 115 E
APGDM17023 Informacinės technologijos inžinerijoje 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17254 Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17255 Nuotekų valymo technologija (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17256 Paviršinių nuotekų tvarkymas 6 15 - 15 15 115 E
APAVM17257 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
VVTVM17036 Tarptautinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17258 Vandentieka 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17259 Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17260 Atvirųjų vagų hidraulika (su kursiniu projektu) 9 15 - 30 15 180 E
APAVM17261 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17262 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.