Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Technomatematika

Technomatematika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Matematika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621G16001, 6211AX008 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2542 EUR
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matematikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Technomatematikos magistrantūros studijų programos paskirtis – ruošti specialistus, gebančius savarankiškai matematiniais metodais spręsti įvairius inžinerinius, taikomuosius uždavinius naudojant kompiuterinę techniką. Ši studijų programa sudaryta vadovaujantis Europos industrinės matematikos konsorciumo (ECMI) reikalavimais, keliamais tokio pobūdžio programoms, o šiuo metu su Latvijos ir Estijos universitetais rengiama jungtinė magistrantūros studijų programa, kuri atvers studentams naujas galimybes.
 
Ką gebėsiu?
Įvaldę šiuolaikinius taikomosios matematikos metodus ir algoritmus, absolventai mokės juos modifikuoti ir kūrybiškai taikyti praktikoje. Bus įgudę savarankiškai atlikti tyrimus, efektyviai taikyti šiuolaikines informacines technologijas taikomosios matematikos uždaviniams spręsti. Taip pat gebės spręsti netipinius uždavinius, interpretuoti gautus rezultatus bei pateikti juos specialistams ir specialaus paruošimo neturinčiai auditorijai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Technomatematikos magistrantūros studijų programos absolventai turės geras galimybes adekvačiai reaguoti į mokslo ir technikos plėtros tendencijas ir darbo rinkos pokyčius. Tai turėtų užtikrinti ne tik trijų perspektyvių mokslo sričių (matematikos, informatikos ir inžinerijos) žinios, savarankiškų tyrimų gebėjimai ir įgūdžiai, bet ir tikėtinas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektoriaus, kuriam labai reikia tokių specialistų, augimas.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į technomatematikos studijų programą:
 
1) Priimami matematikos, informatikos, fizikos, informatikos inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 •  studijų pagrindų dalykai:
       matematika (matematinė analizė, algebra, geometrija, matematinė logika ir (arba) diskrečioji matematika) 18 kr.,
       informacinės technologijos 12 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       diferencialinės lygtys,
       matematinis modeliavimas,
       matematinė fizika,
       skaitiniai metodai,
       tikimybių teorija,
       matematinė statistika,
       diskrečioji matematika,
       algoritmų teorija.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM16001 Informacijos vizualizavimo technologijos 6 30 15 - - 115 E
FMMMM16102 Diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai 6 15 - 15 - 130 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
STTMM17078 Inžinerinių objektų projektavimas 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM16000 Kriptografinės sistemos 6 30 - 15 - 115 E
FMMMM16103 Operacijų tyrimas 6 30 15 - - 115 E
STTMM17079 Matematinio modeliavimo paketų taikymo pagrindai 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM16203 IT projektų valdymas 9 30 15 - - 195 E
FMMMM16201 Globaliojo optimizavimo metodai 6 15 15 - - 130 E
FMMMM16202 Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMMMM16203 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMM16204 Markovo grandinės 6 15 - 15 - 130 E
MEBIM17071 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai 6 30 - - - 130 E
STTMM17080 Skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje 6 15 15 - - 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMMM16301 Algoritmų analizės specialieji skyriai 6 30 15 - - 115 E
FMMMM16302 Papildomi diskrečiosios matematikos skyriai 6 15 - 15 - 130 E
FMMMM16303 Mokslinis seminaras 3 15 - - - 65 E
FMMMM16304 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM16308 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas 6 30 15 - - 115 E
FMITM16112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMITM16352 Baigtinių elementų metodas technikoje 6 30 15 - - 115 E
FMMMM16305 Atvirkštinių uždavinių teorija 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMMM16401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.