Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H74001, 6211EX057 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,33
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Spaudos inžinerijos studijų programos paskirtis – rengti spaudos inžinerijos specialistus, gebančius atlikti įvairių paruošimo spaudai, spausdinimo ir su tuo susijusių procesų tyrimus, spaudos produkcijos kokybės tyrimus, apibendrinti ir įvertinti rezultatus, atskleisti tiriamųjų medžiagų įvairias fizikines savybes, įvaldyti tyrimo metodikas, taikyti pažangius tyrimo metodus bei informacines technologijas ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Baigę spaudos inžinerijos studijų programą asmenys gebės stebėti ir analizuoti spaudos produkcijos gamybos procesus, tirti įvairių veiksnių įtaką spaudos produkcijos kokybei, kurti įrenginius, skirtus spaudos produkcijos gamybos įmonėms, taikant pažangius mokslinio tyrimo metodus bei priemones, savarankiškai planuoti ir atlikti tiriamuosius darbus ir jų rezultatų kvalifikuotą matematinį apdorojimą; sudaryti savarankiškų eksperimentinių tyrimų planus, kaupti ir klasifikuoti tyrimo rezultatus bei juos apibendrinti; diagnozuoti spaudos technikos gedimus ir prognozuoti darbo resursą; efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais; išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, savarankiškai kelti profesinę kvalifikaciją, turėti plačią erudiciją.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas asmenys galės dirbti spaudos įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais spaudos mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, spaustuvėse bei leidyklose, universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į spaudos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, informatikos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       mašinų ir mechanizmų teorija, 
       mašinų elementai,
       automatinis valdymas,
       medžiagų mokslas, 
       spausdinimo įrenginiai ir technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MERSM17093 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17094 Pridėtinių technologijų ypatybės ir taikymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17095 Spaudos įrengimų ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
MERSM17096 Skaitmeninio spausdinimo ypatybės 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17097 Poligrafinių mašinų dinamika 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17098 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17099 Žymėjimo ir identifikavimo sistemos 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MERSM17100 Gamybos procesų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17101 Fleksografinės spaudos ypatybės 6 45 - - - 115 E
MERSM17102 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17103 Kompiuterinis vaizdų apdorojimas ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17104 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.