Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H74001, 6211EX057 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,33
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
1. Suteikti ir gilinti specializuotas naujausias spaudos inžinerijos srities žinias, reikalingas moksliniams tyrimams atlikti ir naujoms technologijoms, tarp jų ir 3D spausdinimo, kurti; suformuoti kritišką vienos srities žinių ir skirtingų sričių žinių sąveikos supratimą.
2. Suformuoti specializuotus spaudos inžinerijos problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus techninėms gamybos problemoms spręsti bei moksliniams tyrimams vykdyti, taikant įvairių sričių žinias bei technologijas, ir plėtoti naujas žinias bei naujas technologijas.
3. Tobulinti vadovavimo spaudos įmonėms ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus darbo aplinkoje, kuri yra sudėtinga, neįprasta, kartais nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas esant daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės įžvelgti standartines ir nestandartines spausdintinės produkcijos gamybos problemas, mokės jas aiškiai formuluoti ir spręsti;
 • gebės taikyti spaudos inžinerijos ir kitų sričių žinias bei supratimą spręsdami netradicines spausdintinių gaminių gamybos problemas, tarp jų ir 3D spausdinimo;
 • išsamiai supras taikomas spausdinimo technologijas ir įrenginius, jų ribotumus, mokės parinkti tinkamus inžinerinius įrenginius, technologijas bei programinę įrangą gamybos uždaviniams spręsti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • spaudos paruošimo procesų įtakos spaudos kokybei tyrimas;
 • atspaudų optinių ir mechaninių savybių tyrimas;
 • 3D spausdintų objektų geometrinių nuokrypų tyrimas;
 • spausdintinės elektronikos elementų spausdinimo procesų tyrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas asmenys galės dirbti spaudos įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais spaudos mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, spaustuvėse bei leidyklose, universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į spaudos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, informatikos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       mašinų ir mechanizmų teorija, 
       mašinų elementai,
       automatinis valdymas,
       medžiagų mokslas, 
       spausdinimo įrenginiai ir technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17093 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17094 Pridėtinių technologijų ypatybės ir taikymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17095 Spaudos įrengimų ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
MERSM17096 Skaitmeninio spausdinimo ypatybės 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17097 Poligrafinių mašinų dinamika 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17098 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17099 Žymėjimo ir identifikavimo sistemos 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17100 Gamybos procesų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17101 Fleksografinės spaudos ypatybės 6 45 - - - 115 E
MERSM17102 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17103 Kompiuterinis vaizdų apdorojimas ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17104 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.