Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Saulės elementų ir modulių inžinerija

Saulės elementų ir modulių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Medžiagų technologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J91001, 6211FX016 (nuo 2017 m.)
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kurti saulės elementų ir modulių technologijas, mokančius eksperimentiškai išmatuoti bei teoriškai sumodeliuoti fotoelektros įrenginių parametrus ir charakteristikas..
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės parinkti optimalias saulės elementų bei modulių medžiagas ir spręsti inžinerines problemas, taikydami modernias technologijas;
 • gebės įvertinti saulės elementų bei modulių patikimumą, susidėvėjimą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje;
 • gebės suprasti, panaudoti ir kritiškai interpretuoti mokslinę informaciją, susijusią su fotoelektros energijos technologija;
 • gebės taikyti technologijos mokslų naujoves, analizuodami mokslinius rezultatus tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika)
Baigiamuosiuose magistro darbuose siekiama ištirti medžiagų, naudojamų saulės elementams ir moduliams, kokybę, elementuose ir moduliuose esančių defektų, susiformavusių technologiniuose procesuose ar atsiradusių modulius surenkant iš atskirų saulės elementų, juos transportuojant ar sumontuojant į fotoelektrines jėgaines, poveikį saulės elementų ir modulių šviesos energijos konversijos į elektros energiją efektyvumui.
Baigiamųjų darbų temos: defektų ir (ar) meteorologinių sąlygų poveikio saulės elementų ir modulių šviesos energijos konversijos į elektros energiją efektyvumui tyrimas; saulės elementų ir modulių optoelektrinių savybių tyrimai iš voltamperinių charakteristikų; saulės elementų ir (ar) modulių panaudos potencialas transporto inžinerijoje ir (ar) šiuolaikinėse moderniose pastatų konstrukcijose.
 
Praktika
Studentai atlieka mokslinę gamybinę praktiką saulės elementų ir modulių gamyklose Vilniuje, Vismaliukų fotoelektros tyrimų centre, VGTU Fotoelektros technologijų laboratorijoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjera įmonėse, kurių veikla susijusi su fotoelektros įrenginių gamyba, vartojimu ir pardavimų vadyba.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į saulės elementų ir modulių inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, fizikos, chemijos studijų krypčių bei aplinkos inžinerijos šakos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 9 kr.,
   
       chemija 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (11 kr.):
       elektrotechnika ir elektronika,
       
  atsinaujinantys energijos ištekliai, 
       gamybos technologijos, 
       technologijų valdymas arba papildomai fizikos ir/ar chemijos dalykai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17101 Šviesos kilmė ir jos sąveika su medžiaga 9 45 15 - - 180 E
FMFIM17102 Puslaidininkiai. Puslaidininkių prietaisų technologija (su kursiniu darbu) 9 45 15 - - 180 E
FMFIM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMFIM17104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMFIM17105 Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17244 Atsinaujinančios energijos technologijos 9 30 15 15 - 180 E
FMFIM17206 Saulės elementai ir jų savybės (su kursiniu darbu) 9 45 - - - 195 E
FMFIM17207 Saulės elementų ir modulių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
FMFIM17208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17234 Saulės energijos panaudos galimybės pastatuose 3 30 - - - 50 E
TIAIM17109 Saulės energijos panaudos galimybės transporto inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM17209 Mokslinės veiklos praktika 3 - - - - 80 Į
FMFIM17210 Profesinės veiklos praktika 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17311 Silicio Saulės elementų technologija 9 60 - - - 180 E
FMFIM17312 Šiuolaikiniai fizinių dydžių tyrimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMFIM17313 Saulės elementų savybių tyrimų metodai 6 45 - - - 115 E
FMFIM17314 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17415 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.