Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramonės inžinerija

Pramonės inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H77001, 6211EX055 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 7
Valstybė finansuoja: 7
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,7
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pramonės inžinerijos studijų programos paskirtis – parengti specialistus, turinčius tvirtus fundamentinių žinių, technologinių procesų projektavimo ir valdymo, vadovavimo gamybai pagrindus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę pramonės inžinerijos studijų programą asmenys gebės projektuoti technologinius įrenginius, mašinas ir procesus, technologinę įrangą ir įrankius, taip pat ir šiuolaikinius CNC technologinius procesus; užtikrinti tinkamą mechaninių įrenginių eksploatavimą ir remontą; sudaryti detalių apdirbimo programas šiuolaikinėms CNC technologinėms mašinoms; rūpintis gaminių kokybe; galės būti atsakingi už saugų įrenginių darbą, saugius technologinius procesus ir darbo metodus, saugaus darbo taisyklių laikymąsi.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramonės inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į pramonės inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chamija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 3 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       mašinų elementai, 
       automatinis valdymas,

       gamybos technologijos,
       medžiagų mokslas,
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17335 Gaminių technologinė analizė, technologijos sudarymas ir valdymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17340 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
MEMKM17353 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17354 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17355 Nauji gamybos procesai (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17366 Technologinio paruošimo automatizavimas 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17367 Gamybos modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17368 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17370 Gaminių kokybė 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17373 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.