Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pastatų energijos inžinerija

Pastatų energijos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Energijos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621E30003, 6211EX059 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 15
Valstybė finansuoja: 15
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,27
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, modeliuoti ir integruoti pastato energetines sistemas, procesus juose, tirti energijos generavimo bei vartojimo sistemas, įrenginius ir procesus, taikyti inovatyvias technologijas bei išmanius sprendimus vertinant, projektuojant, įrengiant, naudojant, valdant bei prižiūrint aukštu efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai pasižyminčias išmaniąsias pastato energetines sistemas.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės įvertinti energijos inžinerijos mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus bei naudodamiesi informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą;
 • gebės analizuoti ir prognozuoti energetinius procesus, įrenginių ir sistemų charakteristikas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus;
 • gebės įvertinti vartotojų energijos poreikius, analizuoti aprūpinimo energija galimybes ir planuoti energetinių sistemų pritaikymą bei plėtrą;
 • gebės apibrėžti energetinėse sistemose vykstančius procesus, juos analizuoti, modeliuoti ir tobulinti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • procesų efektyvumas statinio inžinerinėse sistemose ir įrenginiuose;
 • atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijos ir sistemos;
 • pastato energinis modeliavimas: energijos balansas, šiluminis režimas, mikroklimatas, komfortas;
 • energija beveik nulinės energijos ir modernizuojamiems pastatams;
 • pastatų apsirūpinimo energija technologijos ir sistemos.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą pastatų energijos inžinerija absolventai galės dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, valstybės ir savivaldos institucijose, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu energijos naudojimu. Studijas tęsti galės technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į pastatų energijos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami energetikos, energijos inžinerijos, vandens inžinerijos, aplinkos inžinerijos, statinių inžinerinių sistemų, statybos inžinerijos, statybos technologijų, mechanikos inžinerijos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       hidraulika,
       termodinamika ir šilumokaita,
       energijos generatoriai,
       aplinkosaugos technologijos ir įrenginiai,
       pastatų inžinerinės sistemos,
       pastatų inžinerinių sistemų valdymas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APPEM17101 Termodinaminė analizė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17102 Energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17103 Energetikos ekonomika 6 30 - - - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17081 Energetinių sistemų termomechanika 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17082 Baigtiniai elementai termomechanikoje 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17204 Pastato šiluminis modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - 15 165 E
APPEM17205 Pastato energinių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APPEM17206 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELEIM17261 Išmanūs sprendiniai pastato sistemoms 9 28 15 15 2 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17307 Procesų ir sistemų integracija (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17308 Atsinaujinančios energijos sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 15 180 E
APPEM17309 Energijos poreikių vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17310 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17411 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.