Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Mechatroninės sistemos

Mechatroninės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H73002, 6211EX053 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 11
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,33
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių ar anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Mechatroninių sistemų studijų programso tikslai: suteikti mechatronikos ir artimų mokslo srčių bei krypčių naujausių žinių, reikalingų mechatronines sistemas kuriantiems specialistams, išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti; suteikti specialiųjų mechatronikos mokslo krypties žinių, būtinų taikant pažangiąsias gamybos technologijas bei savarankiškai kuriant naujus gaminius ar teikiant paslaugas; ugdyti gebėjimus kūrybiškai taikyti teorines žinias kuriant ir diegiant mokslinių tyrimų inovatyvius rezultatus.
 
Ką gebėsiu?
Studijų programos absolventai gebės atpažinti, klasifikuoti ir analizuoti aktualiausias mechatronikos problemas bei uždavinius ir savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, reikalingus naujoms mechatrininėms sistemoms kurti bei tobulinti. Taip pat gebės taikyti mechatroninių sistemų konstrukcinių savybių nustatymo ir diagnostikos metodus, pritaikyti matematinės analizės ir skaičiavimo įgūdžius, pasirinkti ir taikyti naujausius kompiuterinio skaičiavimo metodus; gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu, gebės organizuoti tyrimus, vadovauti mechatronikos mokslinių tyrimų grupėms.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į mechatroninių sistemų studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, pramonės inžinerijos, gamybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, transporto inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       mechanizmų ir 
  mašinų teorija,
       mašinų elementai, 
       automatinis valdymas,
       medžiagų mokslas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17152 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17155 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MERSM17156 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17162 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17163 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - - 115 E
MERSM17164 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17165 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17166 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MERSM17174 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17175 Pneumatinės ir hidraulinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
ELEIM17354 Mechatroninių sistemų elektros pavaros 9 28 - 30 2 180 E
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17176 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.