Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Mechatroninės sistemos

Mechatroninės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H73002, 6211EX053 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 11
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,33
Galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių mechatronikos inžinerijos mokslo žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką mechatronikos mokslo žinių bei jų sąveikos su kitų sričių žiniomis supratimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbdami mokslinį tiriamąjį darbą, tiek spręsdami praktinius uždavinius ir gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą;
 • gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas; gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu;
 • gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu; gebės organizuoti ir optimizuoti tyrimus, vadovauti mechatronikos mokslinių tyrimų grupėms.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • mechatroninės nuotolinės įrenginių valdymo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas;
 • tikslaus gaminio pozicionavimo pramoniniu robotu tyrimas;
 • mechatroninės šiltnamio aplinkos parametrų valdymo sistemos eksperimentiniai tyrimai.
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į mechatroninių sistemų studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, pramonės inžinerijos, gamybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, transporto inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (15 kr.):
       mechanizmų ir 
  mašinų teorija,
       mašinų elementai, 
       automatinis valdymas,
       medžiagų mokslas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17152 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17155 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MERSM17156 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 9 30 - 30 - 180 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17162 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17163 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - - 115 E
MERSM17164 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17165 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17166 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17354 Mechatroninių sistemų elektros pavaros 9 28 - 30 2 180 E
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
MERSM17174 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17175 Pneumatinės ir hidraulinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17176 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.