Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kelių eismo saugumo inžinerija

Kelių eismo saugumo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H22001, 6211EX044 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 9
Valstybė finansuoja: 8
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,08
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Kelių eismo saugumo inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Pagal kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą rengiami aukštos kvalifikacijos eismo saugumo inžinerijos automobilių keliuose specialistai. Panašių studijų programų, pagal kurias galėtų būti rengiami aukštos kvalifikacijos eismo saugumo automobilių keliuose specialistai (magistrai), kituose Lietuvos universitetuose nėra.
 
Ką gebėsiu?
Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai gebės: rengti ir vertinti automobilių kelių bei miestų gatvių projektus; projektuoti miestų susisiekimo sistemų elementus ir automobilių kelius, įvertindami eismo saugumą; organizuoti eismą automobilių keliuose ir miestų gatvėse, naudodami inžinerines eismo saugos priemones; suvokti saugaus eismo inžineriją – sudėtingą, t. y. sudarytą iš atskirų dalių (žmogus – kelias – aplinka – transporto priemonė), sistemą; taip pat moksliškai analizuoti ir vertinti eismo situacijas saugaus eismo požiūriu bei konkrečiose eismo situacijose vertinti eismo dalyvių veiksmus; atlikti saugaus eismo auditą, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti inžinerinius eismo saugos gerinimo sprendinius; inicijuoti ir įgyvendinti saugaus eismo inovacijas; naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, išlaikyti ir nuolat ugdyti mokslinę bei techninę kompetenciją.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susietos su absolventų gebėjimų realizavimu. Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus labiausiai atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės dirbti projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, miestų bei rajonų savivaldybių administracijose, automobilių kelių bei miestų gatvių tiesybos, remonto ir priežiūros įmonėse, saugaus eismo priežiūros institucijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.,
       mechanika 8 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       susisiekimo sistema,
       automobilių kelių projektavimas,
       inžinerinės eismo saugumo priėmonės,
       miestų planavimas,
       miesto gatvės.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17101 Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse 6 15 - 15 - 130 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17044 Eismo saugumo keliuose ir gatvėse organizavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17102 Eismo dalyvių psichologija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17103 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 30 - 15 - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17201 Inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17205 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APKLM17047 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 30 15 - - 115 E
TIAIM17108 Automobilių konstrukcinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17203 Šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai ir BIM 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17048 Miestų susisiekimo sistema 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17301 Eismo saugumo informacinės sistemos 9 30 30 - - 180 E
APKLM17302 Kelių saugumo auditas ir valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17305 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17303 Kelių priežiūros valdymo teorija 9 30 - 15 - 195 E
APKLM17055 Transporto srautų modeliavimas 9 30 15 - - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.