Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kelių eismo saugumo inžinerija

Kelių eismo saugumo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H22001, 6211EX044 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 9
Valstybė finansuoja: 8
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,08
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti magistrus, galinčius suvokti, analizuoti ir išgryninti saugaus eismo problemas, priimti konceptualius ir tikslius inžinerinius sprendinius, trūkstant informacijos bei atsižvelgiant į eismo situaciją automobilių keliuose ir gatvėse; gebančius projektuoti ir prižiūrėti automobilių kelius, gatves ir tiltus, kad jie būtų saugūs, bei saugaus eismo organizavimo srityje vykdyti visuomeninę švietėjišką veiklą, būti komandos lyderiais, surasti ir perprasti naujausias tendencijas saugių kelių ir gatvių projektavimo srityje bei jas pritaikyti Lietuvoje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės planuoti, projektuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą, tyrinėdami saugaus eismo problemas automobilių keliuose ir miestų gatvėse;
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti saugaus eismo situaciją, pateikti tikslius ir racionalius sprendimus kelių eismo saugumui gerinti;
 • gebės saugaus eismo teorines ir praktines naujoves pritaikyti Lietuvoje, mokslinėje ir praktinėje veikloje projektuodami ir prižiūrėdami kelius, vykdyti švietėjišką veiklą.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • subalansuotų ir saugių kelių (gatvių) projektavimas;
 • kelių eismo saugumo (pasirinktame kelyje, gatvėje ar kelių tinkle) analizė ir vertinimas;
 • inžinerinių eismo saugumo priemonių projektavimas ir vertinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susietos su absolventų gebėjimų realizavimu. Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus labiausiai atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės dirbti projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, miestų bei rajonų savivaldybių administracijose, automobilių kelių bei miestų gatvių tiesybos, remonto ir priežiūros įmonėse, saugaus eismo priežiūros institucijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos studijų krypties bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chemija 3 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.,
       mechanika 8 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       susisiekimo sistema,
       automobilių kelių projektavimas,
       inžinerinės eismo saugumo priėmonės,
       miestų planavimas,
       miesto gatvės.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17044 Eismo saugumo keliuose ir gatvėse organizavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17101 Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse 6 15 - 15 - 130 E
TIAIM17102 Eismo dalyvių psichologija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17103 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 30 - 15 - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17047 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 30 15 - - 115 E
APKLM17201 Inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17205 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
TIAIM17108 Automobilių konstrukcinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17048 Miestų susisiekimo sistema 6 30 15 - - 115 E
APKLM17203 Šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai ir BIM 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17301 Eismo saugumo informacinės sistemos 9 30 30 - - 180 E
APKLM17302 Kelių saugumo auditas ir valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17305 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17055 Transporto srautų modeliavimas 9 30 15 - - 195 E
APKLM17303 Kelių priežiūros valdymo teorija 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.