Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas:
Programos kodas: 621N20024, 6211LX086 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Specializacijos: gamybos vadyba, verslo projektavimas.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Gamybos vadybos specializacija skirta parengti gamybos vadybos magistrus, turinčius naujausių gamybos procesų valdymo bei vertinimo žinių, gebančius numatyti strateginės plėtros alternatyvas, priimti gamybos valdymo sprendimus, įgalinančius taikyti tinkamas antikrizines vertinimo priemones, bei įgyvendinti strategijas greitai besikeičiančios aplinkos sąlygomis, diegtis naujoves gamybos įmonėse.
Verslo projektavimo specializacija skirta parengti verslo projektavimo specializacijos vadybos magistrus, turinčius verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymo, daugiafunkcinio verslo projektų integruoto valdymo žinias, gebančius integruoti daugiafunkcinius verslo projektavimo instrumentus, moksliškai grįsti verslo ir viešosios veiklos rezultatus vertės ir naudingumo matais, kompleksiškai spręsti verslo subjektų plėtros ir projektinio valdymo problemas, valdyti vertės kūrimo grandinę, projektų riziką neapibrėžties sąlygomis integruojant realaus laiko investicijų ir portfelio valdymo metodus ir priemones.
 
Ką gebėsiu?
Gamybos vadybos specializacija. Gebės analizuoti ir sintetinti efektyviam gamybos procesų vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti gamybos ir antikrizinio valdymo įgytas žinias sudėtingų situacijų valdymui, įvertinant alternatyvius gamybos procesų optimizavimo sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai.
Verslo projektavimo specializacija. Gebės formuoti projektuojamo verslo paklausos valdymo alternatyvas, taikyti vertės ir rizikos integruoto valdymo modelius ir metodus, siekiant parengti verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų integruotus valdymo projektus, grįstus plėtros tvarumo principais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Gamybos vadybos specializacijos magistrai gebės vadovauti gamybinę veiklą vykdantiems padaliniams įvairaus profilio įmonėse, atsižvelgdami į šiuolaikinius mokslo ir technologijų pažangos, internacionalizavimo procesų bei konkurencijos nulemiamus verslo ir viešojo sektoriaus poreikius.
Verslo projektavimo specializacijos magistrai gali dirbti vadovaujamąjį, analitinį darbą verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose, rengiant ir įgyvendinant verslo projektus.
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami technologijos mokslų, fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų sričių bakalaurai*
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.
 • Privalomieji specialūs programos dalykai (12 kr.):
       ekonomika,
       finansų pagrindai,
       vadybos pagrindai.
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17254 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17229 Technologijų vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17066 Gamybos valdymas ir organizavimas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17122 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17281 Verslo projektavimas ir valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17287 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17301 Antreprenerystė (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17299 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17033 Inovacijų vadybos teorija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17040 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17252 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVTVM17253 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVVKM17227 E-rinkodara (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17282 Integruotas verslo intelekto, inovacijų ir aukštųjų technologijų valdymas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17288 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVTVM17289 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17064 Gamybinių įmonių strateginė plėtra (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17124 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVTVM17127 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17288 Besimokanti organizacija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17291 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17295 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVTVM17037 Inovacijų projektavimas ir marketingas (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVTVM17041 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVTVM17043 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Inovacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17047 Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17044 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Gamybos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17062 Gamybinių įmonių antikrizinis valdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17120 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Elektroninio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17151 Elektroninio verslo sprendimai (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17251 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslo projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVM17283 Daugiafunkcinio verslo projektai (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVTVM17290 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Verslioji lyderystė
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17383 Darbo rinka (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17292 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.