Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas:
Programos kodas: 621N20024, 6211LX086 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Specializacijos: aviacijos vadyba
                    
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Aviacijos vadybos specializacija skirta parengti aviacijos vadybos magistrus, įsisavinusius naujausias aviacijos ir vadybos mokslų bei metodologines empirinių tyrimų žinias, gebančius šias kompleksines žinias taikyti vertinant sudėtingas aviacijos sektoriaus veiklos valdymo problemas ir objektyviai grindžiant jų sprendimų alternatyvas.
 
Ką gebėsiu?
Aviacijos vadybos specializacija. Gebės pasirinkti, analizuoti ir sintetinti aviacijos organizacijų valdymo būklės vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti aviacijos organizacijų valdymo žinias ir bazinius profesinius gebėjimus pasirenkant tinkamiausius valdymo sprendimus bei vertinant galimą jų poveikį aplinkai.
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Aviacijos vadybos specializacijos magistrai išmanys aviacijos sektoriaus plėtojimo tendencijas, planavimo, koordinavimo ir kontrolės ypatumus, gebės atlikti įvairias valdymo veiklas aviacijos organizacijose.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami technologijos mokslų, fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų sričių bakalaurai*
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.
 • Privalomieji specialūs programos dalykai (12 kr.):
       ekonomika,
       finansų pagrindai,
       vadybos pagrindai.
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17285 Oro uostų,oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17298 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVM17103 Skrydžių sauga 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17251 Logistika aviacijoje (su kursiniu projektu) 9(3) 20 - 20 15 185 E
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17289 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17296 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVM17301 Aviacijos teisė (su kursiniu projektu) 6(2) 20 - 15 10 115 E
VVVKM17293 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.