Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621N20024, 6211LX086 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 22
Specializacija: aviacijos vadyba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti vadybos magistrus, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias inžinerinės ekonomikos ir vadybos mokslų žinias, siekiant besikeičiančioje aplinkoje efektyviai valdyti ekonominius ir vadybinius procesus, kurti vertę vartotojui ir vykdyti mokslinius tyrimus bei savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės taikyti inžinerinės ekonomikos ir vadybos teorijos, strateginio valdymo, rinkodaros, valdymo apskaitos, verslo teisės, mokslinių tyrimų metodologijos principus bei metodus, reikalingus valdymo sprendimams rengti ir įgyvendinti;
 • absolventai gebės integruotai taikyti specialiąsias inžinerines, ekonomikos ir vadybos žinias rengiant visumą techninių, informacinių, technologinių, ekonominių ir vadybinių priemonių, reikalingų organizacijų procesams efektyviai valdyti ir inovacijoms diegti, be to, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Aviacijos vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės dirbti oro bendrovėse, oro uostų ir oro navigacijos įmonėse, vadovauti kuriant produktus, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti aviacinių paslaugų teikimo procesą ir jo plėtrą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su aviacijos sektoriaus problemų sprendimu, bei vykdyti tiriamąją ir eksperimentinę veiklą;  
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Magistrantai baigiamuosiuose darbuose nagrinėja aktualias šiuolaikinių organizacijų valdymo problemas. Pavyzdžiui, modeliuoja tarptautinę verslo plėtrą, nagrinėja pasirinkto sektoriaus organizacijų darbuotojų motyvacijos priemones ir teikia siūlymus joms tobulinti, atlieka organizacijų produktyvumo vertinimus, vykdo paslaugų valdymo efektyvumo didinimo tyrimus ir pan.
 
Praktika
Magistrantai atlieka 4 savaičių trukmės mokslinės veiklos praktiką, kurios metu susipažįsta su valdymo procesais tam tikro pasirinkto sektoriaus organizacijoje bei įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių taikant šiuolaikines valdymo teorijas sistemiškai analizuoti, vertinti ir spręsti uždavinius, susijusius su tam tikro sektoriaus organizacijų valdymo procesų efektyvumo didinimu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Aviacijos vadybos specializacijos magistrai išmanys aviacijos sektoriaus plėtojimo tendencijas, planavimo, koordinavimo ir kontrolės ypatumus, gebės atlikti įvairias valdymo veiklas aviacijos organizacijose..
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programą:
 
1) Priimami technologijos mokslų, fizinių mokslų ir humanitarinių mokslų studijų sričių bakalaurai*
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 6 kr.
 • Privalomieji specialūs programos dalykai (12 kr.):
       ekonomika,
       finansų pagrindai,
       vadybos pagrindai.
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17283 Vadybos teorija 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17285 Oro uostų,oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadyba (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVVKM17298 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
AISVM17103 Skrydžių sauga 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17107 Valdymo apskaita 6 20 - 10 10 120 E
VVTEM17100 Verslo teisė 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTM17251 Logistika aviacijoje (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17346 Inžinerinė ekonomika 6 20 - 20 10 110 E
VVVKM17289 Profesinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVVKM17296 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVVKM17054 Marketingas 6 20 - 10 10 120 E
VVVKM17108 Strateginis valdymas 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aviacijos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AISVM17301 Aviacijos teisė (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
VVVKM17293 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.