Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H14001, 6281EX001 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,91
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu (Latvija), ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras (VGTU), geomatikos inžinerijos magistras (RTU).
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Parengti specialistus dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo, valstybės institucijose, savivaldybėse bei įmonėse ir organizacijose, kurių veiklos sritis susijusi su geodeziniais, kartografiniais darbais, geoinformacinių sistemų kūrimu ir eksploatavimu, geodezinių tinklų sudrymi, lazerinio skenavimo, GPS technologijų, fotogrametrijos ir nuotolinių metodų taikymu; gebančius kurti matavimų metodikas ir darbų technologijas. Įgiję patirties absolventai gebės steigti įmones ir joms vadovauti, dirbti daugiaprofilėse grupėse, atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovėms diegti reikalingus tyrimų duomenis; gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių turimų priemones bei įrangą geomatikos uždaviniams spręsti; gebės įvertinti ir ištriti naujų ir kuriamų technologijų taikymą matavimų inžinerijoje; gebės suprasti mokslinių tyrimų svarbą spręsdami matavimų inžinerijos šiuolaikines ir ateities problemas.
 
Studijų organizavimo tvarka
Šios jungtinės nuolatinių studijų programos trukmė - pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas Rygos technikos universitete (RTU), antrasis - VGTU. Trečiajame semestre tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į inovatyvių sprendimų geomatikoje studijų programą:
 
1) Priimami matavimų inžinerijos, geomatikos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 13 kr.,
       fizika 6 kr.,
       
  informacinės technologijos 4 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       geodezija,
       aukštoji geodezija,
       geodezinių matavimų apdorojimas,
       kartografija,
       fotogrametrija,
       geografinės informacinės sistemos,
       globalios palydovinės navigacijos sistemos,
       skaitmeniniai žemėlapiai,
       žemėtvarka,
       teritorijų planavimas,
       žemės kadastras.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17030 Kompiuterinė grafika geomatikoje 6 30 15 - - 115 E
APGDM17031 Žemės valdymo pagrindai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17032 Globalinė padėties nustatymo sistema 6 30 15 - - 115 E
APGDM17033 Skaitmeniniai vietovės modeliai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17034 Lokalūs geodeziniai tinklai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17051 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17035 Architektūrinė fotogrametrija 6 15 15 - - 130 E1
APGDM17036 Teminė kartografija 6 15 15 - - 130 E1
APGDM17037 Taikomosios programos geomatikoje 6 15 15 - - 130 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17040 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APGDM17041 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17043 Skaitmeninė kartografija 6 30 15 - - 115 E
APAVM17265 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3 15 - 15 - 50 E
APGDM17052 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17042 Skaitmeniniai statinių modeliai 6 30 15 - - 115 E1
APGDM17044 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17053 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17047 Geoinformacinės sistemos internete 6 12 12 12 - 124 E
APGDM17048 Teorinė kartografija 6 12 12 12 - 124 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.