Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H20001, 6281EX002 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 4
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,71
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius pritaikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius kelių priežiūros ir plėtros sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija; įsisavinusius mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir tarpusavio sąveikos nuostatas bei jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti kelių ūkio valdymo teorijos, kelių ir tiltų projektavimo bei technologijų inžinerijos inovatyvias žinias, susijusias tiek su statybos, tiek su ekonomikos, tiek su kitų mokslų ir technologijų pažanga.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo srityje;
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje bei praktinėje veikloje;
 • gebės suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, išmanys rizikos ir saugos sąlygų valdymą, nustatant kelių ir tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumą, mokės argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių bei interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas VGTU, antrasis – RTU. Trečiajame semestre tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • šiuolaikinių tiltų projektavimas ir jų priežiūros organizavimas;
 • kelių ir jų elementų (ilgaamžių dangų, saugių sankryžų ir t. t.) projektavimas ir priežiūra;
 • modernios kelių tinklo plėtros ir priežiūros valdymo sistemos.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Tarptautinė studijų patirtis teikia galimybių įgytas žinias ir patirtį taikyti ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir kitose ES šalyse, įsidarbinti kelių bei tiltų planavimo, projektavimo (taip pat konsultavimo) paslaugas ar statybos darbus atliekančiose daugelio pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į inovatyvios kelių ir tiltų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos ir transporto inžinerijos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       inžinerinė grafika 5 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.,
       mechanika 12 kr.
 • specialūs programos dalykai (25 kr.):
       inžinerinė geodezija, 
       transporto statiniai, 
       tiltai, 
       gelžbetoniniai transporto statiniai,
       metaliniai transporto statiniai, 
       statybinės medžiagos,
       kelių tiesybos medžiagos,
       automobilių kelių, geležinkelių projektaviams,
       statinių kompiuterinis projektavimas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17001 Inovatyvūs moksliniai sprendiniai 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17002 Inovatyvus dangų konstravimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17366 Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17004 Kelių sisteminė analizė 6 15 - 30 - 115 E
APKLM17005 Saugaus eismo organizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17367 Tiltų kompiuterinis projektavimas (su kursiniu darbu) 6 15 30 - - 115 E
STMEM17116 Kompozitiniai plienbetoniniai tiltai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17008 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17010 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17115 Magistro baigiamasis darbas 1 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17011 Erdvinis kelių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17353 Tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumas 6 30 - 15 15 100 E
STGGM17369 Rizikos ir saugos veiksniai tiltų inžinerijoje 6 15 - 15 15 115 E
STMEM17117 Inovatyvūs medienos ir armuoto betono tiltai (su kursiniu darbu) 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17015 Psichologija 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17016 Pedagogika 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17017 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17019 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17118 Magistro baigiamasis darbas 2 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17021 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
APKLM17022 Žemių naudojimo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
STMEM17119 Tiltų kompozitinės medžiagos 6 24 - 12 - 124 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17023 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai) 24 - - - - 640 BD
APKLM17025 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir tiltai) 24 - - - - 640 BD
STMEM17120 Magistro baigiamasis darbas 3 (Tiltai) 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.