Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H20001, 6281EX002 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 4
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,71
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius: efektyviai taikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias formuojant bei vertinant kelių priežiūros ir plėtros sprendimus; priimti juos savarankiškai, grindžiant sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, moksliškai argumentuojant, įsisavinus mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir jų sąsajų nuostatas bei suvokiant jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų; specialistus, gebančius integruotai ir kompleksiškai taikyti pažangias kelių ūkio valdymo teorijos, inovatyvių kelių ir tiltų projektavimo bei technologijų inžinerijos žinias, statybos, ekonomikos ir kitų mokslų bei technologijų naujoves.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Tarptautinė studijų patirtis teikia galimybių įgytas žinias ir patirtį taikyti ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir kitose ES šalyse, įsidarbinti kelių bei tiltų planavimo, projektavimo (taip pat konsultavimo) paslaugas ar statybos darbus atliekančiose daugelio pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas VGTU, antrasis – RTU. Trečiojo semestro metu tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į inovatyvios kelių ir tiltų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami statybos inžinerijos ir transporto inžinerijos bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       inžinerinė grafika 5 kr.,
       informacinės technologijos 5 kr.,
       mechanika 8 kr.
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       inžinerinė geodezija, 
       transporto statiniai, 
       tiltai, 
       gelžbetoniniai transporto statiniai,
       metaliniai transporto statiniai, 
       statybinės medžiagos,
       kelių tiesybos medžiagos,
       automobilių kelių, geležinkelių projektaviams,
       statinių kompiuterinis projektavimas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17001 Inovatyvūs moksliniai sprendiniai 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17002 Inovatyvus dangų konstravimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17366 Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17004 Kelių sisteminė analizė 6 15 - 30 - 115 E
APKLM17005 Saugaus eismo organizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17367 Tiltų kompiuterinis projektavimas (su kursiniu darbu) 6 15 30 - - 115 E
STMEM17116 Kompozitiniai plienbetoniniai tiltai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17008 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17010 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17115 Magistro baigiamasis darbas 1 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17011 Erdvinis kelių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17353 Tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumas 6 30 - 15 15 100 E
STGGM17369 Rizikos ir saugos veiksniai tiltų inžinerijoje 6 15 - 15 15 115 E
STMEM17117 Inovatyvūs medienos ir armuoto betono tiltai (su kursiniu darbu) 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17015 Psichologija 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17016 Pedagogika 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17017 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17019 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17118 Magistro baigiamasis darbas 2 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17021 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
APKLM17022 Žemių naudojimo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
STMEM17119 Tiltų kompozitinės medžiagos 6 24 - 12 - 124 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17023 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai) 24 - - - - 640 BD
APKLM17025 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir tiltai) 24 - - - - 640 BD
STMEM17120 Magistro baigiamasis darbas 3 (Tiltai) 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.