Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Finansų inžinerija

Finansų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Finansai
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N30007, 6211LX060 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,5
Specializacijos: investavimo vadyba, vertės inžinerija.
  Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Anglų kalba studijos vyksta šioje specializacijoje: investavimo vadyba.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų (nuolatinės formos studijos).
 
Studijų programos tikslai
Parengti finansų krypties magistrus, gebančius pritaikyti įgytas finansų inžinerijos mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius ir moksliškai pagrįstus finansų, investicijų valdymo ir (ar) vertės kūrimo sprendimus, atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius ir technologijų pažangą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės kurti, adaptuoti ir taikyti tinkamus nagrinėjamiems procesams finansinius modelius, kurių poreikis ir sudėtingumas tolydžiai auga atsirandant naujoms gamybos ir paslaugų technologijoms ir kurie gali būti taikomi ir praktiniams finansų inžinerijos uždaviniams spręsti, ir šios srities moksliniams tyrimams vykdyti. Absolventai galės tęsti studijas doktorantūroje.
Investavimo vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės investuoti ir teikti konsultacijas, kaip investuoti valiutų, kapitalo, fondų, išvestinių vertybinių popierių rinkose, bei rengti investicinius projektus, kuriais siekiama puoselėti vertės augimą, turės kompetencijų užimti vadovaujamąsias pareigas nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose, bankuose, specializuotose investicijų valdymo ir maklerio įmonėse.
Vertės inžinerijos specializacijos absolventai:
 • gebės rengti projektus, susietus su vertės didinimu, plėtros tvarumo ir konkurencingumo ugdymu atsižvelgdami į riziką ir neapibrėžtį, vadovauti rengiant tokius projektus, turės kompetencijų užimti vadovaujamąsias pareigas nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose, kurių veiklos specifika tiesiogiai siejasi su vertės didinimo sprendimais, įvairių projektų ar verslų plėtojimu, vertinimu bei pirkimu ar pardavimu.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • investuotojui naudą didinančių investavimo strategijų valiutų, kapitalo, įvairių fondų, išvestinių vertybinių popierių rinkose formavimas;
 • investavimo veiklai vykdyti skirtų investicinių projektų, laiduojančių vertės augimą bei tvarumą, rengimas ir vertinimas;
 • vertės didinimo sprendimų paieška organizacijose;
 • verslo vertinimas perkant ir (ar) parduodant ar kitu tikslu.
 
Praktika
Mokslinės veiklos praktika atliekama Lietuvos arba užsienio organizacijose, jos metu studentai įgyja praktinių gebėjimų taikyti šiuolaikines investicijų valdymo teorijas ir investicijų vertinimo priemones arba vertės vertinimo bei vertės kūrimo priemones, kad galėtų spręsti mokslines problemas, susijusias su investavimo procesų efektyvumo didinimu arba organizacijos vertės kūrimu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Investavimo vadybos specializacijos magistrai bus pasirengę eiti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, bankuose, specializuotose investicijų valdymo ir maklerių įmonėse, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Vertės inžinerijos specializacijos magistrai turės kompetencijų užimti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse įmonėse, taip pat ES institucijose, organizacijose, kurių veiklos specifika tiesiogiai siejasi su vertės didinimo sprendimais, su įvairių projektų ar verslų plėtojimu, vertinimu bei pirkimu ar pardavimu. Norintieji galės tęsti studijas doktorantūroje.
 
 
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į finansų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami finansų studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       kiekybiniai sprendimų metodai
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVFRM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVFRM17102 Investavimo priemonės ir rinkos (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
VVFRM17105 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVFRM17106 Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17202 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17203 Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVFRM17204 Finansų inžinerija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17206 Investavimo psichologija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17204 Finansų inžinerija 6 20 - 20 10 110 E
VVFRM17207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17208 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17209 Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17206 Investavimo psichologija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17301 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM17302 Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17303 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM17304 Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.