Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Finansų inžinerija

Finansų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Finansai
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 621N30007, 6211LX060 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,5
Specializacijos: investavimo vadyba; vertės inžinerija.
                   Daugiau informacijos apie studijas Verslo vadybos fakultete
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų (nuolatinės formos studijos), 2 metai (ištęstinės formos studijos).
 
Kam skirta studijų programa?
Investavimo vadybos specializacijos studijos yra skirtos parengti specialistams, kurie investavimo vadybos klausimus gebės spręsti atsižvelgiant į šalies raidos tvarumo nuostatas, kurie turės išugdytą investicijų pasekmių numatymo, investicinio intelekto gebėjimą.
Vertės inžinerijos specializacijos studijos yra skirtos parengti specialistams, kurie vertės kūrimo principus gebės taikyti esamiems žmogaus ar gamtos kūriniams, jų produktams ir planuojant žmogaus ar ūkio subjektų veiklą.
 
Ką gebėsiu?
Investavimo vadybos specializacija. Magistras, baigęs investavimo vadybos specializacijos studijas, savo veiklą grįs inovatyviomis finansų inžinerijos ir investavimo vadybos žiniomis, gebės profesionaliai investuoti ir teikti konsultacijas kaip racionaliai investuoti, gebės pasiūlyti investuotojui jo naudingumą maksimizuojančias investavimo strategijas valiutų, kapitalo, įvairių fondų, išvestinių vertybinių popierių rinkose, gebės rengti investicinius projektus, būtinus investavimo veiklai vykdyti ir laiduojančius vertės augimą bei tvarumą.
Vertės inžinerijos specializacija. Magistras, baigęs vertės inžinerijos specializacijos studijas savo veiklą grįs pažangiomis finansų inžinerijos ir vertės inžinerijos žiniomis, gebės kompleksiškai, profesionaliai, atsižvelgdamas į riziką ir neapibrėžtį, rengti projektus, orientuodamasis į vertės didinimo, plėtros tvarumo ir konkurencingumo ugdymo siekius, poveikį aplinkai, gebės vadovauti ar konsultuoti rengiant tokius projektus, gebės identifikuoti skirtingų suinteresuotų grupių poreikius ir galimybes efektyviems pridėtinės vertės kūrimo sprendimams visose verslo srityse priimti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Investavimo vadybos specializacijos magistrai bus pasirengę eiti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse organizacijose, taip pat ES institucijose, bankuose, specializuotose investicijų valdymo ir maklerių įmonėse, galės tęsti studijas doktorantūroje.
Vertės inžinerijos specializacijos magistrai turės kompetencijų užimti atsakingas ir vadovaujamas pareigas nacionalinėse ar tarptautinėse įmonėse, taip pat ES institucijose, organizacijose, kurių veiklos specifika tiesiogiai siejasi su vertės didinimo sprendimais, su įvairių projektų ar verslų plėtojimu, vertinimu bei pirkimu ar pardavimu. Norintieji galės tęsti studijas doktorantūroje.​
 
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į finansų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami finansų studijų krypties bakalaurai. Privalomųjų bakalauro studijų dalykų nėra.
    Priimami kiti socialinių mokslų studijų srities bakalaurai*.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 6 kr.,
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (24 kr.):
       mikroekonomika, 
       makroekonomika, 
       apskaita ir auditas,
       finansinių sprendimų pagrindai (arba finansų matematika, finansų pagrindai),
       kiekybiniai sprendimų metodai
  .
 * - asmenys, turintys bakalauro laipsnį, bet baigę kitas universitetines studijų kryptis nei reikalaujama stojant į pasirinktą VGTU magistrantūros studijų programą:
 • gali studijuoti papildomose studijose paal individualią programą, jei skirtumai sudaro 30-60 kreditų;
 • gali studijuoti išlyginamosiose studijose ir įgyti bakalauro laipsnį, jei skirtumai sudaro daugiau kaip 60 kreditų;
 • gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas bendra tvarka, jei skirtumų yra ne daugiau kaip 30 kreditų. Šiuo atveju stojantysis privalo surinkti 15 kreditų iki stojimo į magistrantūros studijas prašymų registravimo pabaigos, likusius trūkstamus kreditus privalo surinkti magistrantūros studijų metu.
Dėl papildomų ir išlyginamųjų studijų kreiptis į fakulteto dekanatą.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVFRM17102 Investavimo priemonės ir rinkos (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17105 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
VVFRM17106 Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVEIM17108 Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimo metodai 6 20 - 20 10 110 E
VVEIM17269 Mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17103 Finansų sistemos 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17104 Pelno ir rizikos inžinerija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17202 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17203 Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
VVFRM17204 Finansų inžinerija 6 20 - 20 10 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17206 Investavimo psichologija 6 20 - 10 10 120 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17204 Finansų inžinerija 6 20 - 20 10 110 E
VVFRM17207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
VVFRM17208 Mokslinės veiklos praktika 6 - - 30 10 120 A
VVFRM17209 Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu) 9 20 - 20 15 185 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRM17205 Tvarios plėtros anatomija ir valdymas 6 20 - 10 10 120 E
VVFRM17206 Investavimo psichologija 6 20 - 10 10 120 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Investavimo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17301 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM17302 Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
Specializacija — Vertės inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRM17303 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
VVFRM17304 Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu) 6 20 - 15 10 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.