Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Biomedicininė inžinerija

Biomedicininė inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bioinžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H15001, 6211EX032 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 9
Valstybė finansuoja: 9
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,55
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Biomedicininės inžinerijos studijos – tai tarpdalykinės studijos, apimančios inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų žinias. Studijos skirtos išmokti spęsti žmogaus sveikatos problemas taikant pažangias ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos technologijas. Biomedicininės inžinerijos paskirtis yra gerinti sveikatos paslaugų kokybę techninėmis priemonėmis – kuriant ir projektuojant techninę įrangą medicinai ir žmogaus sveikatai gerinti. Šios srities studijose siekiama suteikti naujausių biomedicininės inžinerijos mokslo srities žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką ir kritinį mąstymą, suteikti biomedicininės inžinerijos mokslo žinių bei parodyti jų sąveiką su kitomis sritimis, suteikti šių sričių žinių bei rengti specialistus, gebančius kurti įrenginius, skirtus reabilitacijos, medicinos centrams ir aplinkai pritaikyti neįgaliesiems, taikant pažangius mokslinio tyrimo metodus bei priemones.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai gebės:
 • dirbti su mokslinių tyrimų įranga, ją valdyti, tobulinti ir vykdyti eksperimentus;
 • kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir vertinti naujovėms diegti bei mokslinei ir profesinei veiklai reikalingus tyrimų duomenis;
 • modeliuoti biomechanines ir biomedicinines sistemas ir jas tirti taikydami informacines technologijas;
 • kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas;
 • pritaikyti įgytas tarpdalykines biomedicininės inžinerijos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti;
 • įvertinti medicinos technikos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis;
 • atsižvelgti į etinius, socialinius ir ekonominius aspektus spręsdami biomedicininės inžinerijos mokslo uždavinius;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus;
 • mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias biomedicininės inžinerijos uždaviniams spręsti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • dirbtinių organų kūrimas, modeliavimas ir tyrimas;
 • audinių regeneracijai skirtų mikroporėtų karkasų medžiagų savybių modeliavimas ir taikymas;
 • neuromotorinių sutrikimų tyrimas ir analizė taikant skaitinius biomechaninius metodus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas absolventai galės dirbti mokslo ir studijų institucijose, sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, medicinos bei reabilitacinės technikos tyrimų ir vystymo (research and development), projektavimo ir gamybos įmonėse, mokslinių tyrimų centruose, tęsti studijas doktorantūroje.
 

Daugiau informacijos

MBD projektai
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į biomedicininės inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, elektronikos inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, biotechnologijos, aeronautikos, sausumos transporto inžinerijos, informatikos inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
       chamija 3 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 6 kr.,
       bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 3 kr., 
       informacinės technologijos 3 kr.
 • specialūs programos dalykai (10 kr.):
       biomechanika, 
       anatomija ir fiziologija.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17063 Biomechaninių sistemų dinamika 12 45 - 15 15 245 E
MEBIM17064 Medicinos atliekų utilizavimo įranga ir būdai 6 30 - - 15 115 E
MEBIM17065 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17066 Biosignalų analizė ir atpažinimas 9 30 15 15 - 180 E
MEBIM17067 Biologinių skysčių mechanika 6 30 - 15 - 115 E
MEBIM17068 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEBIM17069 Informacinės sistemos medicinoje 6 15 - 15 15 115 E
MEBIM17070 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai 6 30 - - 15 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17072 Audinių inžinerija ir regeneracinė medicina 6 30 - 15 - 115 E
MEBIM17073 Medicinos patalpų inžinerinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
MEBIM17074 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEBIM17075 Reabilitacijos inžinerija 9 30 - 15 15 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17076 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.