Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Bioinžinerija

Bioinžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J76001, 6211FX017 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 9,42
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Šios studijų programos paskirtis – parengti bioinžinerijos magistrus, sugebančius atlikti mokslinius tyrimus ir dirbti biotechnologijos, bioinžinerijos, biochemijos, genų inžinerijos, ląstelės biologijos, audinių kultūrų srityse.
 
Ką gebėsiu?
Turėdami bendrųjų pagrindų ir studijų krypties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, absolventai gebės savarankiškai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose. Taip pat mokės apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Bioinžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose technologijos sričių mokslo ir gamybos įmonėse.
Baigę bioinžinerijos magistrantūros studijų programą asmenys galės tęsti studijas kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į bioinžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami chemijos, biotechnologijos, chemijos ir procesų inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 4 kr.,
       chemija 15 kr.
 • specialūs programos dalykai (9 kr.):
       organinė chemija,
       biochemija.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17100 Tiriamasis darbas 1 6 - - - - 160 TD
FMCHM17110 Ląstelės biologija 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17113 Genų inžinerija 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17115 Baltymų išskyrimo ir gryninimo metodai 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17116 Sistemų biologija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17200 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
FMCHM17211 Kamieninių ląstelių biologija ir technologijos su kursiniu darbu 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17215 Pramoninė biotechnologija 6 30 - 30 - 100 E
FMCHM17216 Biologinių sistemų matematinis modeliavimas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17300 Tiriamasis darbas 3 6 - - - - 160 TD
FMCHM17313 Proteomika 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17314 Bioinformatika 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17315 Biocheminė inžinerija 6 30 15 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.