Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Aviacijos mechanikos inžinerija

Aviacijos mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aeronautikos inžinerija
Fakultetas: Antano Gustaičio aviacijos institutas
Programos kodas: 621H42001, 6211EX060 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 10
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,78
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai
 
Kam skirta studijų programa?
Aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programa skirta rengti aviacijos mechanikos inžinerijos magistrams, galintiems organizuoti įvairių tarpusavyje susijusių aviacijos uždavinių sprendimą, vertinant naujausių fundamentalių žinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus bei kūrybiškai juos panaudojant.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys gebės savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus, priimti inovatyvius sprendimus, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti techniniais specialistais, aviacinių įmonių techninių padalinių vadovais, taip pat kitų transporto ir mechanikos įmonių techninių padalinių vadovais, projektų vadovais. Studijas galės tęsti mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į aviacijos mechanikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami aeronautikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 12 kr.,
       fizika 6 kr.,
       inžinerinė, bendroji, taikomoji ar kompiuterinė grafika 6 kr.,
       teorinė mechanika, medžiagų mecahnika 9 kr.
 • specialūs programos dalykai (18 kr.):
       aerodinamika,
       chemija,
       orlaivių konstrukcijų mechanika,
       aviacinių variklių konstrukcijos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17184 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
AIAIM17185 Techninės priežiūros vadyba 6 30 - 15 - 115 E
AIAIM17186 Skaičiuojamoji aerodinamika 6 30 - 15 - 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
STTMM17131 Tamprumo teorija 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17187 Lėktuvų pastovumas ir pavaldumas 9 30 - 30 - 180 E
AIAIM17188 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
AIAIM17189 Žmogiškasis veiksnys aviacijoje 3 30 - - - 50 E
MERSM17168 Mechatroninių sistemų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17083 Baigtinių elementų metodas aviacinėse konstrukcijose 9 30 15 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17190 Orlaivių neardomos kontrolės metodai 9 30 15 15 - 180 E
AIAIM17191 Aviacinių konstrukcijų optimizavimas baigtinių elementų metodu 6 15 - 30 - 115 E
AIAIM17192 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
AIAIM17193 Aviacinės kompiuterinio projektavimo sistemos 6 15 15 15 - 115 E
AIAIM17194 Aviacinių variklių teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
AIAIM17195 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.