Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinės elektroninės sistemos

Informacinės elektroninės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621E15003, 6211BX015 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 6
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,11
Specializacija: atvirojo kodo sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių specialiųjų informatikos inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, reikalingų savarankiškai kuriant ir taikant naujausias atvirojo kodo, signalų apdorojimo ir verslo elektronines sistemas bei paslaugas; išugdyti gebėjimus šias žinias kritiškai įvertinti ir kūrybiškai pritaikyti; išmokyti atlikti informatikos inžinerijos studijų krypties taikomuosius tyrimus, gaunant naujus rezultatus; skatinti tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir naujas metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą inžinerijos problemoms spręsti, duomenims analizuoti ir interpretuoti;
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti paskirstytąsias atvirojo kodo informacines sistemas.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Kuriamos ir tiriamos informacinės elektroninės sistemos ir jose taikomi intelektualieji metodai, skirti šnekai ir emocijoms atpažinti, vaizdo srautams analizuoti, šiuolaikinių jutiklių realaus laiko signalams apdoroti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių elektroninių sistemų specializaciją asmenys galės dirbti informacinių technologijų projektų vadovais, sistemų ir informacinių sistemų analitikais, informacinių bei programų sistemų kūrimo bei priežiūros specialistais. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į informacinių elektroninių sistemų studijų programą:
 
1) Priimami Informacijos sistemų, programų sistemų, informatikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba elektros inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai (15 kr.):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       informacinės technologijos, 
       elektronika arba informatika,
       signalai ir jų apdorojimas,
       kompiuteriai ir jų sistemos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17107 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17108 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17109 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17104 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17107 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17108 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17109 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17104 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17107 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17108 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17109 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17104 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17207 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17210 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17213 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMISM17212 Žinių inžinerija 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17202 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17211 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17207 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17216 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17209 Atvira programinė įranga(su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17210 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17213 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMISM17212 Žinių inžinerija 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17202 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17211 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17207 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17216 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17210 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17212 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17213 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMISM17213 Žinių inžinerija (su kursiniu darbu) 9 42 - 15 3 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17202 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17211 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17207 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17216 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17304 Įterptinių sistemų inžinerija 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17308 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17320 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17356 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17316 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17305 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17314 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17307 Atvirojo kodo įranga mokslui, verslui ir valdymui 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17313 Paskirstytų sistemų inžinerija (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17320 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17356 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17316 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17305 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17314 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17310 Verslo valdymo sistemų projektavimas 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17311 Naujos interneto technologijos ir taikymai (su kursiniu projektu) 9 27 30 - 3 180 E
ELESM17320 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17356 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17316 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17305 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17314 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.