Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinės elektroninės sistemos

Informacinės elektroninės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621E15003, 6211BX015 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 6
Valstybė finansuoja: 6
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 10,11
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Atviro jo kodo sistemų specializacijos tikslas – gilinti žinias ir tobulinti gebėjimus, reikalingus kuriant ir eksploatuojant paskirstytąsias atvirojo kodo informacines sistemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę atvirojo kodo sistemų specializaciją asmenys turės žinių apie atvirus standartus, programų sąveikumą, suderinamumą, apie atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo, komplektavimo, naudojimo ir pritaikymo metodus; turės žinių, reikalingų suprasti atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo, naudojimo, pritaikymo principus, sugebės kurti informacines sistemas naudojant atvirojo kodo programinę įrangą; gebės kurti ir eksploatuoti paskirstytąsias atvirojo kodo sistemas; gebės ugdyti praktinius įgūdžius ir profesinius gebėjimus, reikalingus kuriant atvirojo kodo informacijos apdorojimo, vizualizavimo ir valdymo sistemas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių elektroninių sistemų specializaciją asmenys galės dirbti informacinių technologijų projektų vadovais, sistemų ir informacinių sistemų analitikais, informacinių bei programų sistemų kūrimo bei priežiūros specialistais. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į informacinių elektroninių sistemų studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika, 
       elektronikos pagrindai,
       signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai, 
       skaitmeninis signalų apdorojimas,
       programinės įrangos projektavimas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17107 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17108 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17109 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17104 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17107 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17108 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17109 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17104 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17107 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17108 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17109 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17104 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17207 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17210 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17213 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMISM17212 Žinių inžinerija 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17202 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17211 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17216 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17207 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17209 Atvira programinė įranga(su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17210 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17213 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMISM17212 Žinių inžinerija 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17202 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17211 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17216 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17207 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17210 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17212 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17213 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMISM17213 Žinių inžinerija (su kursiniu darbu) 9 42 - 15 3 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17202 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17211 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17216 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17207 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17304 Įterptinių sistemų inžinerija 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17308 Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17320 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17316 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17356 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17314 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17305 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17307 Atvirojo kodo įranga mokslui, verslui ir valdymui 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17313 Paskirstytų sistemų inžinerija (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17320 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17316 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17356 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17314 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17305 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17310 Verslo valdymo sistemų projektavimas 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17311 Naujos interneto technologijos ir taikymai (su kursiniu projektu) 9 27 30 - 3 180 E
ELESM17320 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17316 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17356 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17314 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17305 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atvirojo kodo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Verslo elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Signalų apdorojimo sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.