Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H61003, 6211EX050 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,55
Specializacijos: kompiuterizuotos elektroninės sistemos; mikro ir nano elektronika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų kuriant, gaminant šiuolaikiškus elektronikos įtaisus, kuriant ir eksploatuojant elektronines sistemas, taip pat žinių, gebėjimų ir nuostatų, leidžiančių suprasti naujas mokslo žinias, idėjas, technologijas; absolventas gebės jomis remtis ir savarankiškai tobulėti.
 
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacijos studijose gilinamasi į šiuolaikiškus jutiklius, sąsajas ir signalų apdorojimo procesorius, garsų bei vaizdų apdorojimo programinę įrangą ir priemones, įterptąsias, matavimų, valdymo kompiuterizuotas bei į neuronų tinklų ir kitomis šiuolaikiškomis technologijomis pagrįstas intelektualiąsias elektronines sistemas.
 
Mikro ir nano elektronikos specializacijos studijose gilinamasi į šiuolaikinius integrinius grandynus ir kitus puslaidininkinius įtaisus, šiuolaikinių integrinių grandynų projektavimo programinę įrangą, mikrograndynų integracijos laipsnio ir puslaidininkinių įtaisų galios didinimo galimybes, savaiminio formavimosi bei kitas naujas mikro- ir nanotechnologijas, mikro- ir nanosistemas viename luste bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
 
Ką gebėsiu?
Magistrantūros absolventai laukiami konkurencingame versle ir daugelyje valstybės institucijų, nes elektronikos inžinerijos magistrai žino ir išmano elektronikos inžinerijos srities principus, kritiškai suvokia savo srities esmę bei geba: taikyti savo žinias ir supratimą įgyvendinant inžinerijos modelius, sistemas ir procesus; pasitelkdami savo inžinerijos žinias ir nuovoką, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija; kritiškai įvertinti duomenis, daryti išvadas ir priimti sprendimus; sujungti į visumą skirtingų sričių žinias ir suvaldyti painiavą; būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiais; veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę elektronikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti elektronikos ir informatikos srities įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose naujausias įvairios paskirties elektronines sistemas, projektuojančiose bei gaminančiose elektroninę ir kompiuterinę įrangą, telekomunikacijų, elektroninio verslo organizavimo, apskaitos, reklamos įmonėse, taip pat dėstyti universitetuose bei kolegijose. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į elektronikos inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
   
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika,
       
  elektronikos pagrindai,
       
  signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       elektrodinamikos pagrindai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17104 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17101 Signalai ir jų apdorojimas 9 42 - 15 3 180 E
ELESM17102 Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17205 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELESM17214 Realiojo laiko sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17215 Mikrovaldikliai ir jų programavimas 6 28 15 - 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17204 Skaitiniai mikrobangų inžinerijos metodai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17201 Elektrinių grandinių analizė ir sintezė 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17212 Naujos mikro ir nanotechnologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17213 Specialiosios paskirties grandynų projektavimas ir gamyba (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17214 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17204 Skaitiniai mikrobangų inžinerijos metodai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17303 Įterptinių sistemų inžinerija 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17305 Intelektualiosios sistemos(su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELESM17319 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRM17312 Nanosistemos 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17311 Įtaisų su mikro- ir nanosistemomis porjektavimas ir tyrimas (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17313 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mikro ir nano elektronika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17403 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.