Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Automatika

Automatika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H62001, 6211EX048 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 14
Valstybė finansuoja: 14
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,32
Specializacijos: automatinės sistemos, mechatroninių sistemų automatika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti naujausių elektros inžinerijos ir jai artimų studijų krypčių žinių, išugdyti gebėjimą siekti naujų žinių atliekant mokslinius tyrimus, šias žinias kritiškai įvertinti ir kūrybiškai pritaikyti kuriant automatines ir mechatronines sistemas bei tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės atlikti specializuotus mokslinius tyrimus, siekdami plėtoti naujas žinias ir naujas metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias, ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais;
 • gebės parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą inžinerijos problemoms spręsti, duomenims analizuoti ir interpretuoti.
Automatinių sistemų specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikines tolydžiąsias ir diskrečiąsias automatinio valdymo sistemas, pagrįstas naujausiomis valdymo technologijomis, taikančiomis neuroninius tinklus ir neraiškiąją logiką.
Mechatroninių sistemų automatikos specializacijos absolventai:
 • gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti įvairias šiuolaikines mechatronines sistemas, valdomas programuojamais loginiais valdikliais bei įterptiniais kompiuteriais.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • daugiafazių elektros pavarų valdymo būdų tyrimas;
 • pastatų mikroklimato reguliavimo algoritmų tyrimas;
 • roboto judesių valdymo algoritmų tyrimas;
 • elektromobilio pavaros pereinamųjų vyksmų tyrimas ir kt.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę automatikos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti ir vadovauti padaliniams įmonėse, projektuojančiose, modernizuojančiose ar eksploatuojančiose automatizuotus įrenginius, automatines bei mechatronines sistemas, taip pat transporto, energetikos, statybos, ryšių įmonėse. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
 
Pasirengimo reikalavimai 2018 m. stojantiesiems į automatikos studijų programą:
 
1) Priimami elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, energijos inžinerijos, informatikos inžinerijos, informacijos sistemų, programų sistemų, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, transporto inžinerijos arba fizikos studijų krypčių bakalaurai.

2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 
 • studijų pagrindų dalykai (15):
       matematika,
       fizika arba programavimas.
   
 • specialūs programos dalykai (21 kr.):
       elektrotechnika,
       elektronikos pagrindai,
       elektromechaninės sistemos,
       automatinio valdymo sistemos,
       valdikliai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17151 Elektroniniai galios keitikliai 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17152 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17107 Kompiuteriai ir jų sistemos automatikoje 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17151 Elektroniniai galios keitikliai 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17152 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17107 Kompiuteriai ir jų sistemos automatikoje 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17251 Neuroniniai tinklai ir neraiškioji logika automatikoje 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17252 Automatikos mikromašinos 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17253 Šiuolaikinės automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELEIM17257 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17254 Elektromechaniniai mechatronikos elementai 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17255 Mechatroninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELEIM17257 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
MERSM17167 Mechatroninių sistemų mechanika 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17351 Diskrečiosios valdymo sistemos 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17352 Pramoninės automatikos inžinerinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17357 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17351 Diskrečiosios valdymo sistemos 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17353 Mechatroninių sistemų valdymas (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17357 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17451 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17451 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.