Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Automatika

Automatika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H62001, 6211EX048 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 14
Valstybė finansuoja: 14
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,32
Specializacijos: automatinės sistemos, mechatroninių sistemų automatika.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Automatikos studijų programos paskirtis – rengti elektros inžinerijos magistrus, gebančius veikti elektros inžinerijos rinkoje, mokančius naudoti aukštąsias technologijas, išmanančius naujas ir reikšmingas elektros ir elektronikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros kryptis, gebančius atpažinti ir analizuoti naujas elektros ir elektronikos inžinerijos problemas, planuoti jų sprendimo strategijas, mokančius atlikti tyrimus, eksperimentuoti, vertinti gautus rezultatus, gebančius projektuoti šiuolaikines automatines ir mechatronines sistemas, automatikos elementus bei įtaisus, vadovauti elektros inžinerijos projektams.
 
Ką gebėsiu?
Baigę automatinių sistemų specializaciją asmenys gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikines tolydžiąsias ir diskrečiąsias automatinio valdymo sistemas, pagrįstas naujausiomis valdymo technologijomis, taikančiomis neuroninius tinklus ir neraiškiąją logiką.
Baigę mechatroninių sistemų automatikos specializaciją asmenys gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikines įvairias mechatronines sistemas, pagrįstas mechatroninių sistemų modelių sudarymu ir valdomas programuojamais loginiais valdikliais bei kompiuteriais.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę automatikos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti ir vadovauti padaliniams įmonėse, projektuojančiose, modernizuojančiose ar eksploatuojančiose automatizuotus įrenginius, automatines bei mechatronines sistemas, taip pat transporto, energetikos, statybos, ryšių įmonėse. Galės tęsti studijas technologijos mokslų pasirinktos krypties doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į automatikos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika,
       
  elektronikos pagrindai,
       elektromechaninės sistemos,
       automatinio valdymo teorija,
       mikroprocesoriai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17151 Elektroniniai galios keitikliai 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17152 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17107 Kompiuteriai ir jų sistemos automatikoje 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17151 Elektroniniai galios keitikliai 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17152 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17107 Kompiuteriai ir jų sistemos automatikoje 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17251 Neuroniniai tinklai ir neraiškioji logika automatikoje 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17252 Automatikos mikromašinos 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17253 Šiuolaikinės automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELEIM17257 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17254 Elektromechaniniai mechatronikos elementai 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17255 Mechatroninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELEIM17257 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
MERSM17167 Mechatroninių sistemų mechanika 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17205 Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų kokybės valdymas 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIM17351 Diskrečiosios valdymo sistemos 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17352 Pramoninės automatikos inžinerinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17357 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIM17351 Diskrečiosios valdymo sistemos 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17353 Mechatroninių sistemų valdymas (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELEIM17357 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automatinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17451 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mechatroninių sistemų automatika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17451 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.