Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kompiuterių inžinerija

Kompiuterių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H69001, 6211EX051 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Kompiuterių inžinerijos studijų programoje yra mokoma kurti šiuolaikines kompiuterių sistemas ir įterptinius kompiuterius bei kurti šiuolaikines paslaugas, paremtas kompiuterių taikymu, vadovauti kompiuterių technologijų projektams, išmanyti naujas ir reikšmingas kompiuterių inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros kryptis, atlikti tyrimus, vertinti gautus rezultatus. Iš kitų universitetų panašių programų ši programa išsiskiria tuo, kad joje yra suteikiama santykinai daug praktinių įterptinių kompiuterių kūrimo žinių..
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės dirbti ir vadovauti grupėms organizacijose, projektuojančiose ar eksploatuojančiose kompiuterių sistemas bei įterptinius kompiuterius ir teikiančiose kompiuterių technologijų paslaugas. Jie gebės savarankiškai projektuoti šiuolaikinių kompiuterių sistemų aparatinę ir programinę įrangą bei pritaikyti esamų kompiuterių sistemų išteklius papildomoms operacijoms ir naujoms įmonių reikmėms. Gebės savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti elektronikos įtaisus su mikrovaldikliais ir programuojamomis loginėmis schemomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai, baigę kompiuterių inžinerijos magistrantūros studijas, yra pasirengę dirbti ir vadovauti padaliniams įmonėse, kuriančiuose ir gaminančiose įvairią elektroninę įrangą, taip pat organizacijose, projektuojančiose ir modernizuojančiose kompiuterių sistemas, arba tęsti studijas elektros, elektronikos ir informatikos srities doktorantūroje.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į kompiuterių inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, fizikos studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika, 
       elektronikos pagrindai,
       signalai ir grandinės,
       mikroprocesoriai,
       programavimo pagrindai,
       kompiuterių sistemos,
       interneto technologijos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17105 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELKRM17101 Radijo komunikacijos ir jų taikymai 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17209 Informacijos ir sistemų apsauga 6 28 15 - 2 115 E
ELKRM17210 Mikrovaldikliai ir jų programavimas (su kursiniu projektu) 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17211 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17215 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17216 Įterptinės sistemos versle 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRM17306 ARM architektūros mikrovaldikliai 9 28 30 - 2 180 E
ELKRM17309 Daiktų internetas (su kursiniu projektu) 9 42 15 - 3 180 E
ELKRM17310 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17317 Kalbos signalų apdorojimas 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17307 Aukštadažnių grandynų projektavimas 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRM17402 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.