Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektros energetikos sistemų inžinerija

Elektros energetikos sistemų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 621H62002, 6211EX049 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 16
Valstybė finansuoja: 16
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 8,3
Specializacijos: atsinaujinančioji elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos technologijos.
 
Anglų kalba studijos vyksta šioje specializacijoje: atsinaujinančioji elektros energetikos inžinerija.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Atsinaujinančios elektros energetikos inžinerijos specializacija aprėpia elektros energijos gamybos, fotovoltinių, vėjo energetinių sistemų, naudojančių puslaidininkinės fizikos, galios elektronikos pasiekimus, termoinžinerijos, energetinių sistemų projektavimo, konstravimo technologijas. Magistrai taikys savo kompetenciją kurdami naujas fotovoltines ir vėjo jėgaines, paskirstymo tinklus ir kitas energetines sistemas.
Elektros energetikos technologijų specializacija aprėpia modernių elektros energijos gamybos, perdavimo, energetinių sistemų, naudojančių puslaidininkinės fizikos, galios elektronikos pasiekimus, įtaisų projektavimo, konstravimo technologijas. Magistrai taikys savo kompetenciją kurdami naujas energetines sistemas, moderniuosius paskirstymo tinklus ir kitus energetinius įrenginius.
 
Ką gebėsiu?
Baigę atsinaujinančios elektros energetikos inžinerijos specializaciją absolventai gebės produktyviai dirbti elektros energetikos srityse – kurti, projektuoti, įrengti, taikyti ir eksploatuoti pažangias fotovoltinės, vėjo energetikos technologijas, saulės ir vėjo elektros šaltinių generuojamos elektros energijos keitimo į energetinio tinklo dažnio ir įtampų elektros energiją bei vartotojams reikalingą kitų tipų elektros energiją įrenginius, šios energijos akumuliavimo įrenginius, išmaniuosius elektros tinklus, kompleksiškai spręsti šiuolaikinės energetikos problemas.
Baigę elektros energetikos technologijų specializaciją asmenys gebės įsisavinti ir produktyviai dirbti moderniosios elektros energetikos srityse – kurti, projektuoti, įrengti, taikyti ir eksploatuoti pažangias energetikos technologijas, elektros energijos generavimo, perdavimo, keitimo į energetinio tinklo dažnio ir įtampų elektros energiją bei vartotojams reikalingą kitų tipų elektros energiją įrenginius, šios energijos akumuliavimo įrenginius, išmaniuosius elektros tinklus, kompleksiškai spręsti šiuolaikinės energetikos problemas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Intensyviai vystantis atsinaujinančių energijos šaltinių energetikai Lietuvoje, baigęs atsinaujinančios elektros energetikos inžinerijos specializaciją magistrai galės dirbti fotovoltinių elementų gamybos aukštųjų technologijų sektoriuje, saulės, vėjo energetikos sektoriuje ir pan. Bendrovės BOD Group, Baltic Solar Energy, Baltic Solar Solutions šiuo metu stato Saulės energetikos technologijų tyrimų centrą ir gamyklą, Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas kartu su partneriais plėtoja fotovoltinės energetikos gamybinę ir mokslo tyrimų bazę, UAB „Arginta“ sukūrė eksperimentinę vėjo jėgainių, fotovoltinių modulių bazę, Vakarų Lietuvoje instaliuojami pramoniniai vėjo jėgainių parkai.
Baigę elektros energetikos technologijų specializaciją magistrai galės dirbti ir vykdyti tyrimus medžiagotyros, naujų detalių apdorojimo ir technologinių procesų kūrimo srityse, dirbti atsirandančiose naujų technologijų srityse, taikyti stipriuosius magnetinius ir elektrinius laukus biotechnologijų, medicinos, šilumos ir elektros energetikos srityse, taip pat galės dirbti General Electric, Siemens, ABB ir kitų elektros energetikos kompanijų padaliniuose.
.
Pasirengimo reikalavimai stojantiesiems į elektros energetikos sistemų inžinerijos studijų programą:
 
1) Priimami elektronikos ir elektros inžinerijos, energijos inžinerijos, fizikos  studijų krypčių bakalaurai.
 
2) Privalomieji bakalauro programos dalykai ir minimalios jų apimtys:
 • Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai:
       matematika 15 kr.,
       fizika 6 kr.,
 • specialūs programos dalykai (33 kr.):
       elektrotechnika, 
       elektronikos pagrindai, 
       signalai ir grandinės, 
       mikroprocesoriai, 
       elektros įtaisai,
       elektros įtaisų projektavimas,
       automatinio valdymo teorija.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17101 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELEIM17100 Elektros energetika ir rinka 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17102 Elektros energetikos sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESM17103 Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17101 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELEIM17100 Elektros energetika ir rinka 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17102 Elektros energetikos sistemos (su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELKRM17103 Matematinio modeliavimo technologijos 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17201 Elektros energetikos sistemų valdymas 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17202 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELEIM17204 Elektroniniai keitikliai (su kursiniu projektu) 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17203 Modernioji elektros inžinerija 6 42 - - 3 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17215 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17201 Elektros energetikos sistemų valdymas 6 42 - - 3 115 E
ELEIM17202 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
ELEIM17208 Galios elektronika (su kursiniu projektu) 9 28 - 30 2 180 E
ELEIM17209 Aukštos įtampos įtaisai 6 28 - 15 2 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17203 Virtualieji instrumentai 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17206 Moderniosios operacinės sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELESM17215 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17208 Sistemų projektavimas VHDL kalba 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIM17303 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
ELEIM17300 Vėjo energetika 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17301 Fotovoltinė energetika 9 42 - 15 3 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIM17308 Elektros energijos kaupikliai 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17309 Išmaniosios energetikos sistemos ir relinė apsauga 9 42 - 15 3 180 E
ELEIM17303 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESM17105 Intelektualiosios sistemos 6 28 15 - 2 115 E
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELEIM17304 Hidroenergetika ir biokuras 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17308 Kompiuterinės duomenų gavybos technologijos 6 28 - 15 2 115 E
ELKRM17303 Duomenų centrai 6 28 15 - 2 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Atsinaujinančiosios elektros energetikos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Elektros energetikos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.